Quảng Liên

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Quảng Liên
Commune and village
Country  Vietnam
Province Quảng Bình
District Quảng Trạch
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Quảng Liên is a commune (xã) and village in Quảng Trạch District, Quảng Bình Province, in Vietnam.