Đinh Xuân Tửu

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Xuan Tuu)
Jump to: navigation, search
In this Vietnamese name, the family name is Xuan. According to Vietnamese custom, this person should properly be referred to by the given name Tuu.

Đinh Xuân Tửu (2 February 1925 – 5 November 1996) was a Vietnamese writer and poet (pen-names: Văn Lâm, Kỳ Phong, Thành Lễ, Tô Huyền An). He was born in Hà Tĩnh Province, Vietnam. He was a poet loved by children, one of the founders of the Kim Đồng Publishing House, and a member of the Association of Vietnamese writers (1957).

Works[edit]

His first work was the poem "Nhớ tình cũ" published in Tràng An newspaper – Huế city (1940). Following are some works stored in Vietnam National Library, among them most known are: Em vẫn là em; Ông Đồ Nghệ.

 1. Làng vui (1955)
 2. Em vẽ hình chữ S : NXB Kim Đồng, 1957; 27pg ; 24 cm
 3. Vợ chồng lửa và nước : Translated ; NXB Kim Đồng, 1958 ; 20pg ; 19 cm
 4. Tarat Bunba : Translated ; NXB Văn hoá, 1959 ; 160pg ; 19 cm
  2nd Edition: NXB Văn học, 1966; 191pg;15 cm ;
  3rd Edition: NXB Văn học, 2000; 200pg ; 19 cm
 5. Kinh nghiệm viết cho các em : NXB Văn học, 1960; 116pg ; 19 cm
 6. Về thăm quê : NXB Phổ thông, 1957; 21pg ; 19 cm
 7. Tiếng chuông ngân : NXB Phổ thông, 1960; 20pg ; 19 cm
 8. Quê hương : Ty văn hoá Hà Tĩnh, 1961; 39pg ; 19 cm
 9. Dũng sĩ Ec - Quyn : NXB Kim Đồng, 1961; 95pg; 30 cm
 10. Thời niên thiếu của bút chì : NXB Kim Đồng, 1961, 35pg; 19 cm
 11. Đôi bạn : Ty văn hoá Hà Tĩnh, 1961; 15pg ; 19 cm
 12. Đội trưởng đội chiếu bóng 59 : NXB Văn hoá nghệ thuật, 1962; 101pg ; 19 cm
 13. Mác, Ănghen, Lênin và văn học, nghệ thuật : Translated ; NXB Sự thật, 1962; 210pg ; 19 cm
 14. Đứa con : NXB Kim Đồng, 1963; 64pg; 19 cm
 15. Chắp cánh cho chim : NXB Kim Đồng, 1965; 44pg ; 19 cm
 16. Nhân dân với cách mạng : NXB Phổ thông, 1966; 79pg ; 19 cm
 17. Kể chuyện Bác Hồ (truyện, 1965)
 18. Tấm lòng người mẹ : NXB Kim Đồng, 1973; 39pg ; 19 cm
 19. Nắng thu : Ty văn hoá Thái Bình, 1970
 20. Trang sách trung thu: NXB Kim Đồng, 1970; 50pg ; 19 cm
 21. Văn học và trẻ em : Translated ; NXB Kim Đồng, 1982; 102pg ; 19 cm
 22. Những kỷ niệm đẹp : NXB Nghệ Tĩnh, 1983; 72pg ; 19 cm
 23. Nhóm năm người và kho vàng trên đảo : Translated from Enid Blyton ; NXB Cửu Long, 1986; 198pg ; 19 cm
 24. Em vẫn là em : NXB Kim Đồng, 1990; 28pg; 19 cm
 25. Nghệ thuật yêu thương: Translated, 1994
 26. Anh chàng Tây Ban Nha : Translated ; NXB Văn học, 1994; 485pg ; 19 cm
 27. Ông đồ Nghệ : NXB. Hội nhà văn, 1997; 123pg ; 19 cm
 28. Thơ văn Xuân Tửu: NXB Hội nhà văn, 2006, 720 pg, 20,5 cm

External links[edit]