Šiška

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Šiška is a place name that may refer to:

  • Šiška District, a district of the city of Ljubljana, Slovenia
  • Spodnja Šiška, a former village annexed by the city of Ljubljana, Slovenia
  • Zgornja Šiška, a former village annexed by the city of Ljubljana, Slovenia
  • Misspelling for Šišká, Sami spelling for Sjisjka, Sweden