Adam Danielewicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Adam Danielewicz (1846–1935) was a Polish statistician.

Publications[edit]

 • Równania Ablowe oraz ich zastosowanie do wpisywania wielokątów foremnych w koło (1869)
 • W kwestyi statystyki śmiertelności (1877)
 • O układaniu tablic śmiertelności z powodu zamierzonego spisu ludności (1878)
 • W przedmiocie badań tablic śmiertelności (1878)
 • Zasady taryf ubezpieczeń życiowych (1878)
 • Zabezpieczenie kapitałów przez częściowe oszczędności (1884)
 • Z dziedziny statystyki matematycznej (1884)
 • Ludność miasta Warszawy w obrazach graficznych. Według spisu jednodniowego z 1882 roku (1887)
 • Warszawska śmiertelność według przyczyn śmierci (1889-1893)
 • Przyczynek do metody Zeunera (1890)
 • Wykup czy redukcya polis (1892)
 • Podstawy matematyczne ubezpieczeń życiowych (1896)
 • O metodzie najmniejszych kwadratów (1904)
 • Zarys arytmetyki politycznej (1910, with Samuelem Dicksteinem)

References[edit]

 • Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A-J, Wrocław 1983