Chuanqi Huangdi Zhu Yuanzhang

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Chuanqi Huangdi Zhu Yuanzhang
Chuanqi Huangdi Zhu Yuanzhang.jpg
Promotional poster
Also known as 'Zhu Yuanzhang Huanxiang'
Genre Historical drama
Written by Zhang Xiaotian
Directed by Li Qiankuan
Xiao Guiyun
Starring Chen Baoguo
Xu Fan
Opening theme Jiangnan Sanyue Ke Wentian (江南三月可问天)
Ending theme Meiren Tong (美人痛) performed by Andy Lau
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 50
Production
Executive producer(s) Liu Dehong
Song Zhenshan
Producer(s) Han Sanping
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) 1. China Film Group Corporation
2. China International Television Corporation
3. China Radio, Film & Television Programs Exchanging Center
4. Beijing HualuBaina Film & TV Company Ltd
Release
Original network CCTV
First shown in 22 September 2006
Chuanqi Huangdi Zhu Yuanzhang
Traditional Chinese 傳奇皇帝朱元璋
Simplified Chinese 传奇皇帝朱元璋
Literal meaning Legendary Emperor Zhu Yuanzhang
Alternative Chinese name
Traditional Chinese 朱元璋還鄉
Simplified Chinese 朱元璋还乡
Literal meaning Zhu Yuanzhang returns to his hometown

Chuanqi Huangdi Zhu Yuanzhang is a Chinese television series based on the life of Zhu Yuanzhang, the founding emperor of the Ming dynasty. Starring Chen Baoguo as the emperor, the series was first broadcast on CCTV in mainland China in 2006.

Cast[edit]

 • Chen Baoguo as Zhu Yuanzhang
 • Xu Fan as Empress Ma
 • Hou Tianlai as Hu Weiyong
 • Tang Guoqiang as Guo Zixing
 • Zhao Jing as Mrs. Guo
 • Ma Yue as Li Xingfang
 • Zeng Li as Guo Ninglian
 • Jiang Hua as Li Shanchang
 • Pan Yueming as Zhu Biao
 • Deng Ying as Chu Fangyu
 • Kadi Linna as Dalan
 • Bian Xiaoxiao as Guo Hui
 • Du Zhenqing as Liao Yongzhong
 • Hong Tao as Liu Bowen
 • Shi Weijian as Song Lian
 • Lin Ke as Yunqi
 • Li Jiacun as Qian Wansan
 • Jiang Chao as Qian Da
 • Zhao Wanyi as Jinju
 • Li Hanjun as Lan Yu
 • Li Qiankuan as Zhang Yi

See also[edit]

External links[edit]