Claus Krag

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Claus Krag (born April 21, 1943) is a Norwegian educator, historian, and writer. He is a noted specialist in Old Norse philology and medieval Norwegian history. Krag earned his Cand.philol. in 1969. He is Professor of History at Telemark University College. [1][2]

Selected works[edit]

 • Motstandsbestemmelsene i Frostatingsloven (1969)
 • Artikler i utvalg for historiestudiet : Roma og middelalder (1975)
 • By og imperium : Romas historie fra republikk til keiserdømme : tekst, kilder og oppgaver (1977)
 • Introduksjon til bosetningshistorien (1980)
 • Oldtidens historie ca. 700 f.Kr. - 600 e.Kr. Første del : Hellas (1983)
 • Skikkethet og arv i tronfølgeloven av 1163 (1983)
 • Perspektiv på tidlig middelalder (1983)
 • Europa i middelalderen : hovedlinjer i den politiske utvikling ca. 500-1300 (1985)
 • Ynglingatal og Ynglingesaga- en studie i historiske kilder (1991)
 • Vikingtid og rikssamling 800-1130 (Aschehoug's History of Norway, 2) (Oslo, 1995)
 • Kirkens forkynnelse i tidlig middelalder og nordmennenes kristendom (1995)
 • Norges historie fram til 1319 (Oslo, 2000)
 • Sverre: Norges største middelalderkonge (2003)

References[edit]

External links[edit]