Kopala studienku

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Kopala studienku
English: I was digging a well
Slovakiatynkä.svg

Kopala studienku is a Slovak folk song whose melody has served as the basis for the Slovak national anthem, "Nad Tatrou sa blýska".

Kopala studienku, pozerala do nej,
či je tak hlboká, ako je široká,
skočila by do nej, ej, skočila by do nej.

A na tej studienke napájala páva,
povedzže mi, milá, holubienka sivá,
kohože si panna, ej, kohože si panna?

A ja ti nepoviem, lebo sama neviem,
prídi na večer k nám, mamky sa opýtam,
potom ti ja poviem, ej, potom ti ja poviem.

English translation[edit]

I[woman] was digging a well, looking into it,
If it is so deep, as it is wide,
I'd jump into it, ey, I'd jump into it.

And of that well I was watering a peacock,
Tell me, darling, grey dove,
Whose maiden are you, ey, whose maiden are you?

And I won't tell you, because I don't know myself,
Come to visit with us tonight, I'll ask mummy,
Then I'll tell you, ey, then I'll tell you.

External links[edit]