Liu Yong (Song dynasty)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Liu Yong (Song Dynasty))
Jump to: navigation, search

Liu Yong (Chinese: 柳永, Pinyin: Liǔ Yǒng) (987–1053) was a Chinese poet of the Song Dynasty. He was born in Chong'an (崇安), Fujian.

Komponował wyłącznie wiersze 词 (pinyin: cí). Zmienił jednak ich tematykę. Pisał o życiu małych miasteczek w Chinach, ale również o swoich podróżach. Wprowadził do utworów kolokwializmy. Stworzył 慢词 (pinyin: màncí) - dłuższe i bardziej elastyczne wiersze z rodzaju 词 (pinyin: cí). Mówi się, że "utorował drogę" dla innego chińskiego poety 苏东坡 (pinyin: Sū Dōngpō,który doprowadził wiersze 词 do doskonałości i podniósł ich rangę w Chinach).

External links[edit]