Maurits Sabbe

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Maurits Sabbe (1924)

Maurits Karel Maria Willem Sabbe (Bruges, 9 February 1873 – Antwerp, 12 February 1938) was a Flemish writer. He was a son of Julius Sabbe and the eldest of seven children. He married Gabriëlla De Smet.

Education[edit]

He studied philosophy and literature at the University of Ghent.

Career[edit]

He started his career as a teacher of Dutch at the Royal Athenaeum in Bruges. In 1903, he became a teacher in Mechelen. As from 1907 he also taught at the theatre class of the Royal Flemish Academy of Antwerp. In 1919 he became Director of the Plantin-Moretus Museum in Antwerp and in 1923 he became professor at the Universite Libre de Bruxelles. He was buried at the Schoonselhof Cemetery in Antwerp. A statue of the writer was revealed in 1950, and stands at the Sashuis near the Minnewater in Bruges.

Honours[edit]

Bibliography[edit]

 • Peter Benoit (1892)
 • Aan 't Minnewater : drie schetsen uit het Brugse leven (1893)
 • Een mei van vroomheid (1903)
 • Vlaamsche mensen (1907)
 • De filosofoof van 't sashuis (1907)
 • Het proza in de Vlaamse letterkunde (1909)
 • De nood der Bariseeles (1912)
 • Bietje (1913)
 • Caritate (1914)
 • In t gedrang. Vertellingen uit den oorlog (1915)
 • De toneelles (1917)
 • t Pastorke van Schaerdycke (1919)
 • t Kwartet der Jacobijnen (1920)
 • Wat Oud-Vlaanderen zong (1920)
 • Letterkundige verscheidenheden (1928)
 • De muziek in Vlaanderen (1928)
 • Brabant in t verweer : bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandse strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw (1933)
 • Peilingen (1935)
 • De meesters van de gulden passer : Christoffel Plantin, aartsdrukker van Philips II, en zijn opvolgers, de Moretussen (1937)
 • De vorstinnen van Brugge (naar de vertellingen van M. Sabbe, door Maurits Balfoort (1973)
 • Avondbede
 • Bernardus en de cisterciënzerfamilie in België
 • Briefwisseling van de gebroeders Verdussen
 • De minderbroeders en de oude Leuvense universiteit
 • De oorlogstribulatiën van Meneer Van Poppel
 • De oude harpspeelster
 • De Plantijnsche werkstede
 • Drie liederen in volkstrant
 • Eeuwzang ter gelegenheid van de honderste verjaring van België's onafhankelijkheid
 • Handschriften en vroegdrukken
 • Het kerkske van te lande
 • Het leven en de werken van Michiel de Swaen
 • Het lied van onze klokken
 • Hoe Stientje uit den Anker gevrijd werd
 • Hooggetij : vaderlandsche kindercantate voor koren en symfonisch orkest
 • Huldebetoon van Mr. Louis Franck
 • Ik heb U gezien
 • In de kriekentijd
 • (Poëzie van) Julius en Maurits Sabbe
 • Lenteliedje
 • Melsens kruis
 • Mozaiek : verspreide opstellen
 • Oud Antwerpen : kerken en kloosters
 • Oud België
 • Peeter Heyns en de nimfen
 • Philemons dans om de bruid
 • Pluk de dag
 • Stichtelyck ende vermakelyck proces tussen dry edellieden
 • 't Is in U, zoetste lief
 • Uit den taalstrijd in Zuid-Nederland tussen 1815-1830
 • Van den mulder en de mulderin
 • Zonnestralen

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ RD 12/1/1920

Sources[edit]