Onchon County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Onchon)
Jump to: navigation, search
Onch'ŏn County
온천군
County
Korean transcription(s)
 • Chosŏn'gŭl
 • Hancha
 • McCune-Reischauer Onch'ŏn-gun
 • Revised Romanization Oncheon-gun
DPRK2006 Pyongnam-Onchon.PNG
270px
Country North Korea
Province South P'yŏngan
Special City Namp'o-tŭkpyŏlsi
Administrative divisions 1 ŭp, 5 workers' districts, 14 ri
Area
 • Total 772 km2 (298 sq mi)
Population (2008[1])
 • Total 149,851
 • Density 190/km2 (500/sq mi)

Onch'ŏn County is a county in South P'yŏngan province, North Korea. It is administered as part of Namp'o Special City.

Administrative Divisions[edit]

Onch'ŏn county is divided into 1 ŭp (town), 5 rodongjagu (workers' districts) and 14 ri (villages):

 • Onch'ŏn-ŭp (온천읍)
 • Chŭng'ang-rodongjagu (증악로동자구)
 • Kwisŏng-rodongjagu (귀성로동자구)
 • Mayŏng-rodongjagu (마영로동자구)
 • Porim-rodongjagu (보림로동자구)
 • Wŏn'ŭp-rodongjagu (원읍로동자구)
 • Ansŏng-ri (안석리)
 • Hanhyŏl-li (한현리)
 • Kŭmsŏng-ri (금성리)
 • Kŭmgong-ri (금곡리)
 • Kŭmdang-ri (금당리)
 • Ryongwŏl-li (룡월리)
 • Sŏhwa-ri (서화리)
 • Sŏkch'i-ri (석치리)
 • Sŏnghyŏl-li (성현리)
 • Sŭnghyŏl-li (송현리)
 • Taeryŏng-ri (대령리)
 • Ŭndŏng-ri (은덕리)
 • Unha-ri (운하리)
 • Ŭnjŏng-ri (은정리)

Transportation[edit]

Onch'ŏn county is served by the P'yŏngnam and Ryonggang lines of the Korean State Railway.

References[edit]

 1. ^ Korean Central Bureau of Statistics: 2008 Population Census (Population 2008, published in 2009)

External links[edit]