Reunification Day

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Reunification of Vietnam)

Reunification Day
Banner in Hanoi for Reunification Day
Official nameDay of liberating the South for national reunification (Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước)
Also calledReunification Day (Ngày Thống nhất)
Liberation Day (Ngày Giải phóng)
Victory Day (Ngày Chiến thắng)[1]
Black April (Tháng tư đen)
Fall of Saigon (Sài Gòn thất thủ)
Observed byVietnamese
TypeNational
SignificanceMarks the Fall of Saigon
Date30 April
Next time30 April 2024 (2024-04-30)
FrequencyAnnual
Related toFall of Saigon

Reunification Day (Vietnamese: Ngày Thống nhất), also known as Victory Day (Ngày Chiến thắng), Liberation Day (Ngày Giải phóng or Ngày Giải phóng miền Nam), or by its official name, Day of the Liberation of the South and National Reunification (Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước)[2] is a public holiday in Vietnam that marks the event when the North Vietnamese and Viet Cong forces captured Saigon (now Ho Chi Minh City), the capital of South Vietnam, on April 30, 1975, thus ending the Vietnam War. The event marked the start of the transition period of reunification, which also occurred in a national election[3] for reunification on July 2, 1976, when the South Vietnam and North Vietnam were merged, forming the modern-day Vietnam.[4]

In some of the overseas Vietnamese community who fled from South Vietnam after its fall, the day is commemorated as the Fall of Saigon, Black April (Tháng tư đen),[5][6] National Day of Shame (Ngày quốc nhục) or National Day of Hate (Ngày quốc hận).[5][7] This is a commemorative day for exiled Vietnamese who served, were affected, and displaced in those overseas communities, and as such is a day of reflection.

Gallery[edit]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "Bộ Luật lao động 2012". Thuvienphapluat.vn. Retrieved 30 April 2018.
  2. ^ Tin Liên Quân (1 May 2016). "Nhiều hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016)". Hànộimới. Retrieved 30 April 2018.
  3. ^ "Quốc hội quyết nghị lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Quân đội nhân dân. Retrieved 17 August 2023.
  4. ^ "5. Cuộc tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt nhà nước (Ngày 24 tháng 6 năm 1976)". Dangcongsan.vn. Retrieved 30 April 2018.
  5. ^ a b "Black April". UNAVSA Knowledge. Retrieved 7 December 2013.
  6. ^
  7. ^