SAKO (programming language)

From Wikipedia, the free encyclopedia

SAKO (PL: System Automatycznego Kodowania Operacji - EN: Automatic Operation Encoding System) is a Polish language-based programming language written for the computers XYZ, ZAM-2, ZAM-21 and ZAM-41.

Hello world[edit]

K) PROGRAM DRUKUJE NAPIS HELLO WORLD
   LINIA
   TEKST:
   HELLO WORLD
   KONIEC

References[edit]

  • Prace Zakładu Aparatów Matematycznych PAN, "System Automatycznego Kodowania SAKO – opis języka", PAN – Warszawa 1961,
  • Leon Łukaszewicz, Antoni Mazurkiewicz "System automatycznego kodowania SAKO" Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polish Academy of Sciences Publishing House, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 r.
  • "COMPUTERS AND CENTERS, OVERSEAS: 6. Instytut Maszyn Matematycznych, ZAM 2, Warsaw, Poland". Digital Computer Newsletter. 16 (1): 22–23. 1964. Archived from the original on June 3, 2018.