Tadeusz Jan Kowalski

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Tadeusz Jan Kowalski (1889-1948) was a Polish orientalist, expert on Middle East Muslim culture and languages. He was a professor at Jagiellonian University, and a member of the Polish Academy of Learning.

Published works[edit]

Books[edit]

 • Ze studiów nad formą poezji ludów tureckich (1921)
 • Arabowie i Turcy w świetle źródeł (1923)
 • Turcja powojenna (1925)
 • W sprawie zapożyczeń tureckich w języku polskim (1928)
 • Karaimische Texte im Dialekt von Troki (1929)
 • Próba charakterystyki twórczosci arabskiej (1933)
 • Na szlakach islamu (1935)
 • Zagadnienie liczby mnogiej w językach tureckich (1936)
 • Próba charakterystyki ludów tureckich (1946)
 • Studia nad "Shah-name" (1952-1953, 2 v.)

Correspondence[edit]

 • (Polish) Dziurzyńska, E., et al. (Ed.), Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym, Kraków, 2007.

References[edit]

 • Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 2: K-O (pod redakcją Andrzeja Śródki i Pawła Szczawińskiego), Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Majkowska, R. (red.): Tadeusz Kowalski 1889-1948. Materiały z posiedzenia naukowego PAU w dniu 19 czerwca 1998 r., Kraków 1999.
 • Stachowski, M.: "Kowalski, Caferoğlu und die Universität Stambul". – Türk Dilleri Araştιrmalarι 8 (Istanbul 1998): 211-228.