Talk:9LV

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
WikiProject Military history (Rated Start-Class)
MILHIST This article is within the scope of the Military history WikiProject. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the project and see a list of open tasks. To use this banner, please see the full instructions.
Start This article has been rated as Start-Class on the quality assessment scale.
WikiProject Computing (Rated Start-class)
WikiProject iconThis article is within the scope of WikiProject Computing, a collaborative effort to improve the coverage of computers, computing, and information technology on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Start-Class article Start  This article has been rated as Start-Class on the project's quality scale.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's importance scale.
 
Note icon
This article has been automatically rated by a bot or other tool because one or more other projects use this class. Please ensure the assessment is correct before removing the |auto= parameter.

This article aims to collect a piece of Swedish/Australian industry history, the development of the 9LV Naval Combat and Fire Control System, from the sixties to today, using references such as the Society of Swedish Naval Engineers (www.ming.nu) and others. Many contributions are planned to be provided by former developers, customers and users of 9LV of different generations.

As a by-product, it also allows a more consistent presentation of the different platforms on which 9LV is deployed.

Sources[edit]

Notes on preferred sources and references to be used

2014-06-13 Spoke to Thomas Ahlberg, former Head of Naval Division as well as CelsiusTech Australia, and he is preparing a historical paper (19 pages) for the Swedish Society of Defence Communication History (Försvarets Historiska Telesamlingar, www.fht.nu) to be printed by end of 2014. This will be a good reference.

To-do[edit]

Ceros?[edit]

Perhaps create a separate page on Ceros?

Mk1[edit]

Describe early heritage, from torpedo fire control before air defense Identify more classes using MK1

Mk2[edit]

Identify more of Mk1 problems addressed More classes using Mk2/2.5?

MK3[edit]

Features distributed, all functions at all consoles, COTS network Swedish Link8000 in Göteborg, First Link11 project in ANZAC First Rbs15 integration in Goteborg and Rauma First Harpoon integration in Stanflex class(http://www.naval-technology.com/projects/fly/)


More on use of Ada, largest dev site using Rational R1000 in world??? Reference to research on reuse in the system family Describe hw/sw (MC68k, VME, yellow Ethernet, Wildcat graphics from integraph?, vector graphics in MTD combined with some low-res raster graphics, any architectural features that was noted internationally?) How AU site was established?

Reference to the SS2000 case study Technical Report CMU/SEI-96-TR-016 ESC-TR-96-016 October 1996?

Reference to http://www.sigada.org/conf/sigada2001/private/SIGAda2001-CDROM/SIGAda2001-Proceedings/Strahle-Paper.pdf

MK3E[edit]

Next generation of COTS, away from milspec PCB on VME running OS/9 (with addons called "OS2000") to "Windows/Intel", COTS graphics boards for high-res colour,

Real-time, mission-critical application on Windows, considered a risky endeavor at the time, but successful hardening and streamlining allowed for a very stable operation (bi-annual restart, citation needed) First generation integrating phased array radar (CEA) and medium range air-defence missiles (N-SSM via Ceros, later ESSM via Ceros and CEAMOUNT) Link16 first in ANZAC (ASMD upgrade) First Excocet (class ??) and Harpoon (ANZAC) integration


MK4[edit]

Open Architecture to allow teaming in industry consortia as the primary business model, e.g Halifax (with LMC) Link 22 first in Rauma

Java, DDS, Linux with addons (?) Porting of application in Sonarsystem135/137 ref http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv/Nyheter-2011/Sonarsystem-uppdateras/, using MK4 base system (OS and GUI framework)

Raw correspondence from the involved parties at the creation of 9LV (Bidö, Ahlberg, Jönsson)[edit]

Här kommer ett såväl suveränt som sant svar på frågan om Rakels (9LV200) födelsedag. mvh/TomasVidarebefordrat meddelande --------

Ämne: Re: Siktets födelse II Datum: Wed, 23 Nov 2016 21:43:41 +0100 Från: Malte Jönson Till: Tomas Ahlberg Kopia: Bidö Sven


Hej Tomas! Jag har i dag haft tillfälle att titta på beställningsskrivelserna och konstaterar då - 13 jan 1969 lämnar PTAB en budgetoffert på Rakel, Astrid och Torci - 7 febr skickar FMV en anbudsinfordran till PTAB på två alternativ, M22 och Rakel - 25 febr offererar PTAB både M22 och Rakel, för M22 genom vidarebefordran av en offert från Signaal. - 25 april beställer FMV 6 Rakel - beställningserkännandet från PTAB är daterat 7 maj 69 - 17 juli beställer FMV ytterligare 7 Rakel, dock telexbeställt redan 30 juni. - 31 dec 1970 läggs beställning på TV-målföljningen i Rakel Härutöver finns det beställningar på diverse olika tillägg och andra handlingar i ärendet men detta är nog ointressant i sammanhanget. Sven Barkestad var teknisk handläggare i FMV vid den här tiden. / Malte

From: Tomas Ahlberg Sent: Thursday, November 10, 2016 9:17 AM To: Malte Jönson Subject: Re: Siktets födelse II

Tack Malte! Kan det vara så att beslutet togs då, och förhandlingar med oss startade. Eller var detta det datum då allt var klart? Nåväl, beställningshandlingen ät väl det slutliga beviset. mvh/Tomas

Den 2016-11-09 kl. 16:14, skrev Malte Jönson: Hej! Jag har nu varit i Krigsarkivet och letat efter Rakel-beställningen och i listorna funnit att den är daterad 1969-04-25. Jag har dock ännu inte fått fram själva beställningen eftersom den var hemligstämplad men jag hoppas att komma åt den i nästa vecka och se att det verkligen var så. Hälsningar / Malte


From: Tomas Ahlberg Sent: Friday, October 14, 2016 4:13 PM To: daniel.wengelin; 'Malte Jönson' ; sven.bido´ Subject: Siktets födelse II

Hej, Sven kontaktade mig angående Daniels fråga om födelsen av 9LV200. Jag har hittat mitt arkiv i en felmärkt flyttlåda (tog tid att hitta) och har tittat igenom mina kalendrar från 1967-1971. På den tiden höll jag det mesta i huvudet och i kalendrarna står bara notat om möten - ej vad som behandlades. Magert! (Senare försvagades minnet, utökades antalet ärenden, möten och resor, vilket avspeglas i många kilon dagböcker/minnesanteckningar med mycket detaljer). Resultatet av läsningen är detta brev : 681015 övergick jag från utveckling till försäljning. 681023 möte med Kk Barkestad ansvarig för eldledningarna i Spica II 681024 möte med Carlestam ansvarig radar i Spica II 681029 möte med Malte Jönsson (KMF elektro) ansvarig för stridsledningen i Spica II 681104 Marinen tittar på Mock-up av stridsledningscentralen hos oss 681211-12 Invigning av PTAB hus i Järfälla (från vilket det finns ett foto där Kungen (G IV A) kommer med ett omlagt finger efter det han petat i en maskin) 690110 Offert (kan oxo vara något annat exvis Astrid) 690127 nämns namnet Rakel (Radar Kanon ELdledning) för första gången 690414 möter jag och säkerligen Kjell Sundbom m fl Bernstrand för första gången. (Jag vill minnas han jobbade på inköp) Då hade ett 10-tal möten om Rakel avverkats under året. 690523 ett möte om Astrid (vårt förslag till stridsledning Spica II som slogs ut av EPLO från SRT) 690602 'order f Rakel ' står det antecknat. Trolig beställningstidpunkt främst med hänvisning till de närmast följande aktiviteterna. 690612 Rakelfest Jag åket tåg till stan, ovanligt, misstänkt planerad alkoholförtäring) 691618 Rakelmöte med Bofors 690630 Regleringsbrevet 690813 EPLO nämns för första gången 690822 Hydraulmotormöte på FOA 691007 Möte om Rakelbroschyr Sedan följer en rad möten om olika delar av Rakel, miljö, hydraulmotor, ballistik (Bartelsson m fl) Likaså presntationer för tyska, danska. norska och ngt senare jugoslaviska kunder. Jag tror alltså att vi fick beställningen 690602 Jag basrear dett på att Rakelaktiviteter ändrade karaktär och intensitet efter detta datum. Men det vore illa om detta är fel som smyger in i historieskrivningen. Där vore det bra om Malte kunde ordna ett möte på Krigsarkivet där vi borde hitta relevant dokumentation. Jag tycket också att detta vore intressant av många skäl.-- Tomas Ahlberg — Preceding unsigned comment added by Stdawe (talkcontribs) 10:14, 10 January 2017 (UTC)