Template:Gråkallen Line

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Map used in the infobox in the article "Gråkallen Line".

to city centre
St. Olavs Gate(1924)
Dronningens gate
Tordenskjolds gateloop (1946)
Hospitalskirka
Kalvskinnet
Skansen
Ila(1924)
turning track(closed)
Ilevollen loop
streetcar to here
onwards as suburban rail
Bergsligata(1924)
Nyveibakken
Nyveibakken(1924)
Bygrensen(1924)
Gamle Åsvei
Belvedere
Belvedere(1998)
Thaulowbakken/Øvre Marienlyst
Breidablikk(1924)
Breidablikkveien(ca 20 m)
Nordre Hoem(1924)
HoemsbruaBøckmans veg (ca 90 m)
Søndre Hoem
Rognheim(1924)
Rognheim
Munkvoll(1924)
turning loop(1966)
Selsbakkvegen
side track to depot
Bøckman BridgeByåsveien (ca 50 m)
Ferstad(1933)
Ferstadbakken
Ugla(1925)
Ice track(Removed side track)
Gamle Oslovei(ca 12 m)
Kyvannet(1933)
Sigrid Johansens veg
Vestmarka(1933)
Herlofsonløypa(1933)
Uglavegen
Lian(1933)
turning loop(1947)