Thị Vải River

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Thị Vải River (Vietnamese: Sông Thị Vải) is a river of Vietnam. It flows for 76 kilometres through Bà Rịa–Vũng Tàu Province and Đồng Nai Province.[1]

References[edit]

  1. ^ Vietnam Administrative Atlas, NXB Bản Đồ, 2004