Unchon County

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Unchon)
Jump to: navigation, search
Ŭnch'ŏn County
은천군
County
Korean transcription(s)
 • Hanja 銀泉郡
 • McCune-Reischauer Ŭnch'ŏn-gun
 • Revised Romanization Euncheon-gun
Location of Ŭnch'ŏn County
Country North Korea
Province South Hwanghae Province

Ŭnch'ŏn County is a county in South Hwanghae province, North Korea.

Administrative Divisions[edit]

Ŭnch'ŏn county is divided into 1 ŭp (town) and 22 ri (villages):

 • Ŭnch'ŏn-ŭp
 • Al-li
 • Chedo-ri
 • Chŏngdong-ri
 • Ch'ogyo-ri
 • Ch'ojŏng-ri
 • Ch'ŏngdae-ri
 • Hagwŏl-li
 • Hakch'ŏl-li
 • Madu-ri
 • Maehwa-ri
 • Namhae-ri
 • Namsal-li
 • Poktu-ri
 • Ryangdam-ri
 • Samsal-li
 • Sinch'ang-ri
 • Songbong-ri
 • Tŏkch'ŏl-li
 • Tŏkyang-ri
 • Tongch'ang-ri
 • Ŭnhye-ri
 • Yangji-ri