User:Geminni

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Userbox
Wikipedia:Babel
en This user is a native speaker of the English language.
zh-4 該用戶能以地道中文進行交流。
该用户能以地道中文进行交流。
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-oē ē lêng-le̍k sī chho͘-kip.
此個用者讀寫閩南話的能力是初級
Search user languages
Zhong.gif 這用戶對中華文化感興趣。
这用户对中华文化感兴趣。
This user is interested in Chinese culture.