User:Kim.o

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Output modifiers[edit]

Output modifiers kan användas för att göra output från ett kommando mer hanterbart.

Användning[edit]

Efter ett kommando sätts ett pipe-tecken, sedan ett modifier-kommando och till sist ett uttryck att matcha mot i form av en regular expression.

kommando | modifierare regex

exempel:

show cable modem offline | include C7/0/0
Modifierare Förkortad Effekt
include regex i regex alla matchande rader
exclude regex e regex alla icke matchande rader
begin regex b regex matchande rad och efterföljande rader


Regex för nybörjare[edit]

Lathund[edit]

Metatecken Förklaring
. vilket tecken som helst


^ början av rad


$ slutet av rad
* föregående tecken 0 eller fler gånger


+ föregående tecken 1 eller fler gånger


 ? föregående tecken 0 eller 1 gång


pipe alternativ matching, "eller"


[ ] hakparantes-uttryck; matchar vilket tecken som helst inom hakparanteserna


[^ ] matchar alla tecken som INTE finns inom hakparanteserna


Exempel[edit]