User:Kmp1917

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Postępowa Młodzież Polski (PMP) - niezarejestrowana młodzieżowa organizacja lewicowa działająca na terenie Rzeczpospolitej Polski. Jest to organizacja młodzieżowa, niezależna od partii politycznych. PMP powstała w wyniku przekształcenia Komunistycznej Młodzieży Polski w Postępową Młodzież Polski w maju 2009 roku. Powstanie zaś i początek działalności KMP datuje się na listopad 1996 roku w Sudetach.


Profilem politycznym PMP jest marksizm-leninizm. PMP sympatyzuje ze Światową Federacją Młodzieży Demokratycznej. Liczebność PMP jest nieznana. Organizacja ta wydaje nieregularnie pismo "Postęp". Jako KMP wydawała zaś wcześniej czasopismo "Sztandar Pracy". Postępowa Młodzież Polski bierze aktywny udział w demonstracjach, pikietach oraz manifestacjach robotniczych. Angażuje się w różnorakie inicjatywy mające na celu zjednoczenie rewolucyjnego ruchu robotniczego. Oficjalnym znakiem PMP jest lewa pięść wpisana w czerwoną pięcioramienną gwiazdę na czarnym tle.


Oficjalne strony PMP: [1] [2]

Progressive Youth of Poland (PYP) is an independent, unregistered communist youth organization in the Republic of Poland. It was established in 1996 in the Sudety mountains in Poland. At the beginning it was known as the Communist Youth of Poland, but it changed its name in 2009.

PYP is a Marxist-Leninist youth organization and it sympathizes with the World Federation of Democratic Youth. The number of PYP members is unknown. PYP actively participates in demonstrations, pickets and workers strikes. It publishes the magazine "Progress". The sign of PYP is the left fist inscribed in five-armed star.

Progressive Youth of Poland Official sign of PYP