Wacław Hański

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
A man with thin grey hair sits in a chair, hands folded on his lap. He is wearing a grey coat with a brown fur collar.
Wacław Hański

Wacław Hański (1782–1841) was a Polish noble (Korczak coat of arms), landowner, marszałek of the nobility in the Volhynian Governorate. He was the first husband of Ewelina Hańska.

References[edit]

  • Andrzej Biernacki, HAŃSKI Wacław (1782–1841) marszałek szlachty wołyńskiej, Polski Słownik Biograficzny, t. 9 p. 287-288
  • Zygmunt Czerny, HAŃSKA Ewelina (1800–1882) dama polska, Polski Słownik Biograficzny, t. 9 p. 286-287

External links[edit]