Xuân Dương

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Xuân Dương
Commune and village
Country  Vietnam
Province Bắc Kạn Province
District Na Rì District
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Xuân Dương is a commune () and village in Na Rì District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.