List of Chinese dictionaries

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Notable Chinese dictionaries, past and present, include:

Title Year Notes
Adsotrans since 2001
CEDICT since 1997
Erya 3rd century BC
Fangyan 1st century BC
Ganlu Zishu 8th century (Tang)
Guangya 3rd century
Guangyun 1011
Hanyu Da Cidian 1986-1993
Hanyu Da Zidian 1986-1989
Jingdian Shiwen 580s
Jiyun 1037 (Song)
Kangxi Dictionary 1716 See also List of Kangxi radicals
Longkan Shoujian 997 (Liao)
Menggu Ziyun 1308 Head entries written in 'Phags-pa script
Peiwen Yunfu 1711
Piya 1125
Qieyun 601 (Sui)
Qiyin lüe 1161 (Song)
Qi Lin Bayin 17th century
Shiming 200 (ca.)
Shuowen Jiezi 2nd century (Han)
Thesaurus Linguae Sericae since 1988
Xiao Erya 2nd century BC (Han)
Xinhua Zidian 1957 to present
Yunjing 1161, 1203
Yupian 543
Zhengzitong 1627
Zhonghua Da Zidian 1915
Zhonghua Zihai 1994
Zhongwen Da Cidian 1962-1968
Zhongyuan Yinyun 1324 (Yuan)
Zihui 1615
Ziyuan 4th century

See also[edit]

External links[edit]