Dominik Dziewanowski

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Dominik Dziewanowski (1759-1827) was a Polish military officer, a general in the Army of the Duchy of Warsaw.

Life[edit]

He participated in the Kościuszko Uprising and, after the creation of the Duchy of Warsaw, in the Napoleonic Wars.

He was also a writer and translator.

External links[edit]

Further reading[edit]

  • Janusz Staszewski; Generał Dominik Dziewanowski. Poznań, 1933 (Seria: Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII i XIX); Mirosław Krajewski, Dobrzyński słownik biograficzny. Ludzie europesjkiego regionu, Włocławek 2002, s. 196-198.