Fernand Collin Prize for Law

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Fernand Collin Prize for Law (Dutch: Fernand Collin-prijs voor Recht) was named after Fernand Collin. It is awarded to a scientist who makes a significant contribution to law in Belgium. In 1972 it was awarded to an economist.

Awards[edit]

 • 1962 - Walter Van Gerven (Katholieke Universiteit Leuven): Het toegeven van premies in het Klein Europees handelsverkeer
 • 1972 - Willy van Ryckeghem (Vrije Universiteit Brussel and Ghent University): Een econometrische studie van het dynamisch verband tussen inflatie en werkloosheid: een internationale vergelijking
 • 1982 - Marc Maresceau (Ghent University): De directe werking van het Europees gemeenschapsrecht
 • 1984 - Koenraad Lenaerts (Katholieke Universiteit Leuven): Constitutie en rechter. De rechtspraak van het Amerikaanse Opperste Gerechtshof, het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
 • 1986 - Michel Flamee (Vrije Universiteit Brussel): Octrooieerbaarheid van software. Rechtsvergelijkende studie : België, Nederland, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van Noord-Amerika en het Europees octrooiverdrag
 • 1988 - Aloïs Van Oevelen (University of Antwerp): De overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de rechterlijke macht
 • 1990 - Jan Velaers: (University of Antwerp): De juridische vormgeving van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting
 • 1992 - Thierry Vansweevelt (University of Antwerp): De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het ziekenhuis
 • 1994 - Sophie Stijns (Katholieke Universiteit Leuven): De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, getoetst aan het Franse en het Nederlandse recht
 • 1996 - Piet Taelman (Ghent University): Het gezag van het rechterlijk gewijzigde in het gerechtelijk recht - begripsbepaling en -afbakening
 • 1998 - Patricia Popelier (University of Antwerp): Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving
 • 2000 - Piet Van Nuffel (Katholieke Universiteit Leuven): De rechten van nationale overheden in het Europees recht
 • 2000 - Annelies Wylleman ((Ghent University): Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht
 • 2002 - Erik Claes (Katholieke Universiteit Leuven): Legaliteit en rechtsvinding in het strafrecht. Een grondslagentheoreische benadering
 • 2004 - Johan Du Mongh (Katholieke Universiteit Leuven): De erfovergang van aandelen
 • 2004 - Britt Weyts (University of Antwerp): De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • 2006 - Steven Lierman (University of Antwerp): Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid. Gezondheidsrechtelijke analyse aan de hand van het gebruik van ioniserende straling in de geneeskunde.
 • 2010 - Ingrid Boone (Ghent University): Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke
 • 2012 - Jürgen Vanpraet (University of Antwerp): De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State

Sources[edit]