Helena Pasierbska

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Helena Pasierbska-Wojtowicz (1921 – 12 March 2010) was a Polish writer.[1]

During the Second World War she joined the Polish resistance organization (first Związek Walki Zbrojnej, later Armia Krajowa) and served as a curier and nurse. Took part in the Operation Ostra Brama. After the war she became a teacher and also researched the Ponary massacre. She published several books and articles.

In 1975 she was decorated with Armia Krajowa Cross and in 2004 received the Polonia Mater Nostra Est award. Honorary member of Polish Association in Lithuania (Związek Polaków na Litwie) and leader of "Ponary Families" Association (Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”).

Works[edit]

  • various articles, mostly in Nasz Dziennik
  • Ponary. Wileńska golgota, Sopot, 1993
  • Wileńskie Łukiszki na tle wydarzeń lat wojny 1939-1944, 2003, self-published, ISBN 978-83-906451-6-2
  • Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyzny w latach 1941-1944 (Ponary and other places of matryrdom of Poles in Vilnius Region in the years 1941-1944), Łowicz, 2005.
  • Ponary. Największe miejsce kaźni koło Wilna (1941-1944), Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa, 1993, ISBN 83-85548-23-8

References[edit]