Ján Valašťan Dolinský

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Ján Valašťan Dolinský (15 February 1892, Békéscsaba (Békéšská Čaba) – 2 March 1965, Nitra) was a Slovak composer, teacher, journalist, esperantist and collector of folk songs.

He graduated from a teacher's institute and then worked as a teacher. From 1928 he was a teacher in Martin, where he simultaneously worked in the Music department of Matica slovenská.

Works[edit]

Folk song collections[edit]

 • Čabianske ľudové piesne pre mužský zbor (1923)
 • Z našich hôr a dolín (1941)

Music for poems[edit]

He wrote music for poems of many well-known Slovak poets and it appeared under the name Vám všetkým (1922) and under other names

Song books[edit]

 • Môj spevník
 • Slávme slávne...

Textbooks[edit]

 • Všeobecná náuka o hudbe (General Music Science)

Esperanto texts[edit]

 • Mluvnica a slovník slovensko-esperantský (1936; Slovak-Esperanto Grammar and Dictionary; the first Slovak Esperanto textbook)
 • Malý esperantsko slovenský slovník (1948; Small Esperanto-Slovak Dictionary)
 • Učebnica jazyka esperanto (1949; Textbook of Esperanto)

Works in Esperanto[edit]

His original songs include:

 • En aŭtuno
 • Rememoro
 • Profunda okulparo

Translations: