List of compositions by Bedřich Smetana

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Below is a List of compositions by Bedřich Smetana sorted by genre, catalogue numbers, original and English titles. JB numbers are from Tematický katalog skladeb Bedřicha Smetany (Thematic Catalogue of Works by Bedřich Smetana) by Jiří Berkovec (Prague, 1999). B. numbers are from the catalogue by František Bartoš. T. numbers are from the 1893 catalogue by Karel Teige.

Genre JB B T Composition date Czech title (original title) English title Key Scoring Notes
Opera 1:087 124 090 1862–1863 Braniboři v Čechách Brandenburgers in BohemiaThe Brandenburgers in Bohemia   in 3 acts; libretto by Karel Sabina
Opera 1:100 131 093 1863–1866 Prodaná nevěsta Bartered BrideThe Bartered Bride (Die verkaufte Braut)   4 versions; revised 1868–1869 (B. 137 and B. 140) and 1870; libretto by Karel Sabina
Opera 1:101 133 096 1865–1867 Dalibor Dalibor   in 3 acts; revised 1870; libretto by Josef Wenzig in Czech translation by Ervin Špindler
Opera 1:102 107 1869–1872 Libuše Libuše   in 3 acts; libretto by Josef Wenzig in Czech translation by Ervin Špindler
Opera 1:108 109 1873–1874 Dve vdovyDvě vdovy Two WidowsThe Two Widows   in 2 acts; revised 1877; libretto by Emanuel Züngel, after Jean Pierre Félicien Mallefille's play Les deux veuves
Opera 1:104 115 1875–1876 Hubička KissThe Kiss   in 2 acts; libretto by Eliška Krásnohorská after the novel by Karolina Světlá
Opera 1:110 118 1877–1878 Tajemství SecretThe Secret   in 3 acts; libretto by Eliška Krásnohorská
Opera 1:122 129 1879–1882 Certova stenaČertova stěna Devil's WallThe Devil's Wall   in 3 acts; libretto by Eliška Krásnohorská
Opera 2:48 133 1874
1883–1884
Viola Viola   fragment; libretto by Eliška Krásnohorská after Shakespeare's play Twelfth Night
Orchestral 1:010 031 012 c.1842 Minuet Minuet B-flat major for orchestra  
Orchestral 1:011 032 014 c.1842 Kvapík bajadér / Galopp bajadérek Bayadere Galop C major for orchestra  
Orchestral 1:039 063 046 1848–1849 Velká předehra Festive Overture (Jubel-Ouvertüre) D major for orchestra Op. 04
Orchestral 1:059 092 059 1853–1854 Triumfální symfonie Festive Symphony (Triumph-Symphonie) E major for orchestra Op. 06; revised 1881
Orchestral 1:070 106 074 1857–1858 Richard III Richard III A minor for orchestra symphonic poem after the play by William Shakespeare; Op. 11
Orchestral 1:072 111 079 1858–1859 Valdštýnův tábor Wallenstein's Camp D major for orchestra symphonic poem; Op. 14; after the Wallenstein trilogy by Friedrich Schiller
Orchestral 1:079 118 082 1860–1861 Hakon Jarl Hakon Jarl C minor for orchestra symphonic poem; Op. 16; after the tragic drama by Adam Gottlob Oehlenschläger
Orchestral 1:085 123 091 1862 Doktor Faust Doctor Faust   for orchestra overture to a puppet play
Orchestral 1:086 125 049 1862–1863 Našim děvám To Our Girls D major for orchestra polka; revised 1888
Orchestral 1:088 127 094 1863 Oldřich a Božena Oldřich and Božena   for orchestra overture to a puppet play
Orchestral 1:090 129 095 1864 Pochod k slavnosti Shakespearově Solemn March for Shakespeare Celebrations E major for orchestra Op. 20
Orchestral 1:092 132 097 1867 Fanfáry k Shakespearovu dramatu Richard III Fanfares for Shakespeare's Richard III   for brass and timpani
Orchestral 1:095 136 102 1868 Slavnostní předehra k položení základního kamene Národního Divadla Solemn Prelude on the Occasion of Laying the Foundation Stone for the National Theatre C major for orchestra  
Orchestral 1:097 138 103 1869 Rybář FishermanThe Fisherman   for harmonium, harp and string orchestra
Orchestral 1:098 139 104 1869 Libušin soud Libuše's Judgement   for orchestra  
Orchestral 1:112  
110
111
113
114
120
121
 
1872–1874
1874
1875
1875
1878
1879
Ma vlastMá vlast
 1. Vyšehrad
 2. Vltava
 3. Šarka
 4. Z českých luhů a hájů
 5. Tábor
 6. Blaník
My Country
 1. Vyšehrad
 2. Vltava (Die Moldau)
 3. Šarka
 4. From Bohemian Woods and Fields
 5. Tábor
 6. Blaník

E-flat major
E minor
A minor
G minor
D minor
D minor
for orchestra Cycle of 6 symphonic poems
Orchestral 1:115 123 1879 Venkovanka Country WomanThe Country Woman G major for orchestra polka; also for piano
Orchestral 1:126 135 1882–1883 Pražský karneval: Introdukce a polonéza Prague CarnivalThe Prague Carnival   for orchestra Introduction and Polonaise
Chamber music 1:012 035 016 1843 Fantasie na českou národní píseň „Sil jsem proso“ Fantasy on a Bohemian Song G minor for violin and piano
Chamber music 1:064 096 064 1855 Klavírní Trio Piano Trio G minor for violin, cello and piano Op. 15; revised 1857, B. 104
Chamber music 1:105 116 1876 Smyčcový kvartet č. 1 „Z mého života“ String Quartet No.1 "From My Life" (Aus meinem Leben) E minor for violins 22 violins, viola and cello  
Chamber music 1:118 128 1879–1880 Z domoviny From My Homeland (Aus der Heimat), 2 Pieces A major
G minor
for violin and piano
Chamber music 1:124 131 1882–1883 Smyčcový kvartet č. 2 String Quartet No.2 D minor for violins 22 violins, viola and cello  
Organ 1:030 052 035 1846 Sest preludiíŠest preludií Preludes 66 Preludes C major
C minor
G major
G minor
D major
F major
for organ  
Piano 2:001 003 1831–1832 Kvapík Galop D major for piano  
Piano 1:001 012 004 1840 Louisina Polka Louisina Polka (Louise's Polka) D major for piano  
Piano 1:002 013 008 1840 Jiřinková Polka Georgina Polka (Dahlia Polka) D major for piano  
Piano 1:003 007 005 1840 Galopp di bravoura Galopp di bravoura B-flat major for piano  
Piano 1:004 022 006 1841 Impromptu Impromptu E-flat minor for piano  
Piano 1:005 023 007 1841 Impromptu Impromptu B minor for piano  
Piano 1:006 024 011 1842 Impromptu Impromptu A-flat major for piano  
Piano 1:007 028 013 1842? Ouvertura Overture C minor for piano 4-hands
Piano 1:008 029 015 1842? Ouvertura Overture A major for piano 4-hands
Piano 1:009 030 c.1842 Ze studentskeho zivota„Ze studentského života“ Polka From Student Life C major for piano polka; revised 1858, B. 110
Piano 1:013 027 017 c.1842 Duo beze slov Duo without Words (Duet) E major for piano  
Piano 1:014 033 018 1843 Quadrille Quadrille B-flat major for piano  
Piano 2:010 034 019 1843 Skladba bez názvu (Rhapsodie) Untitled Piece (Rhapsody) A-flat major for piano  
Piano 1:016 036 020 1843–1844 Quadrille Quadrille F major for piano  
Piano 1:015 038 021 1843–1844 Skladba bez nadpisu (Mazurkové capriccio) Untitled Piece (Mazurka-Capriccio) C-sharp minor for piano  
Piano 1:017 037 038 1843–1844 Vzpominka na Plzen„Vzpomínka na Plzeň“ Polka Souvenir of Pilsen (Erinnerung an Pilsen) E-flat major for piano polka
Piano 1:019 040 027 1844 Bagately a impromptus
 1. Nevinnost
 2. Sklíčenost
 3. Idyla
 4. Touha
 5. Radost
 6. Pohádka
 7. Láska
 8. Nesvár
Bagatelles and Impromptus (Bagatelles et impromptus)
 1. Innocence (L'innocence)
 2. Dejection (L'abattement)
 3. Idyll (L'idylle)
 4. Longing (Le désir)
 5. Happiness (La joie)
 6. Fairy Tale (Le conte)
 7. Love (L'amour)
 8. Quarrel (La discorde)

C major
A minor
G major
E minor
D major
B minor
A major
F-sharp minor
for piano Op. 06
Piano 1:018 039 022 1844 Valčíky Waltzes5 Waltzes C minor
A-flat major
E-flat major
C minor
A-flat major
for piano  
Piano
1:020
1:25
1:21
1:22
1:23
1:81
1844–1862
1844
1845
1845
1845
1845?
1862
Sest listek do pamatnikuŠest lístků do památníku
 1. Kateřině Kolářové
 2. Alžbětě Felicii Thunové
 3. Josephini Finkové
 4. Janu Kunzovi
 5. Václavi Ulwerovi
 6. Marii Prokschové
Album Leaf 66 Album Leaves
 1. To Kateřina Kolářová
 2. To Elizabeth Felicia Thun
 3. To Josephina Fink
 4. To Jean Kunz
 5. To Wenzel Ulwer
 6. To Marie Proksch
 
B major
E major
C minor
E-flat minor
A-flat major
C major
for piano  
Piano 1:024 046 1845 Pensée fugitive Pensée fugitive D minor for piano  
Piano A43 1845 Pochod válečníků March of the Soldiers D major for piano  
Piano A50 1845 Venkovský pochod Rustic March B-flat major for piano  
Piano A55 1845 Triumfalní pochod Triumphant March E major for piano  
Piano 1:026 047 026 1845 Skladba bez nadpisu Untitled Piece G minor for pianos 2 hands 82 pianos 8-hands
Piano 3:24 A76 035 1846 Klavírní sonáta Piano Sonata G minor for piano  
Piano 1:028 050 037 1846 Polka Polka E-flat major for piano  
Piano 3:18 A57 028 1846 Etuda (ve formě preludia) Etude in Prelude FormÉtude in Prelude Form C major for piano  
Piano 3:18 A58 028 1846 Etuda (ve formě písně) Etude in Song FormÉtude in Song Form A minor for piano  
Piano A60 029 1846 Charakteristické variace na českou píseň „Sil jsem proso“ Variations on the Czech Song "Sil jsem proso" G major for piano  
Piano 1:030 052 035 1846 Sest preludiíŠest preludií Preludes 66 Preludes   for piano 4-hands
Piano 1:031 053 052 1847
1855
Lesní city a dojmy: Nocturno Forest Impressions and Emotions: Nocturne F minor for piano  
Piano 1:032 055 048 1847? Allegro capriccioso Allegro capriccioso B minor for piano  
Piano 1:033 054 1847? Romance Romance B-flat major for piano revised 1883
Piano 1:034 056 1847–1848 Charakteristická skladba Character Piece (Morceau caractéristique) C-flat major for piano  
Piano 1:035 057 044 1847–1848 Sest charakteristickych skladebŠest charakteristických skladeb
 1. V lese
 2. Vznikající vášeň
 3. Pastýřka
 4. Touha
 5. Válečník
 6. Zoufalství
Character Pieces6 Character Pieces
 1. In the Forest (Im Walde)
 2. Rising Passion (Erwachende Leidenschaft)
 3. The Shepherdess (Das Schäfermädchen)
 4. Desire (Die Sehnsucht)
 5. The Warrior (Der Kreiger)
 6. Desperation (Die Verzweiflung)
 
C major
C minor
G major
G minor
D major
D minor
for piano Op. 01
Piano 1:036 058 045a 1848 Pochod pražské studentské legie March of the Prague Student Legion
(Marsch der Prager Studenten-Legion)
F major for piano  
Piano 1:037 059 045b 1848 Pochod národní gardy National Guard March (Nationalgarde-Marsch) D major for piano  
Piano 2:017 062 042 1848 Caprice Caprice G minor for piano  
Piano 1:042 075 1848–1849 Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf G minor for piano  
Piano 1848–1850 Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf E-flat major for piano  
Piano 1848–1852 Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf F-sharp minor for piano  
Piano 1848–1852 Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf E major for piano  
Piano 1848–1852 Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf G-sharp minor for piano  
Piano 1:060 094 062 1848–1854 Tri salonni polkyTři salonní polky Salon Polkas 33 Salon Polkas (3 Polkas de salon) F-sharp major
F minor
E major
for piano Op. 07
Piano 1:066 101 068 1848–1857 Crty 1Črty 1
 1. Preludium
 2. Idyla
 3. Vzpomínka
 4. Vytrvalá snaha
Sketches I
 1. Prelude
 2. Idyll
 3. A Memory
 4. Perseverance
 
F-sharp minor
B major
A-flat major
G-sharp minor
for piano Op. 04
Piano 1:067 102 068 1848–1857 Crty 2Črty 2
 1. Scherzo-polka
 2. ádumčivost
 3. Přívětivá krajina
 4. Rhapsodie
Sketches II
 1. Scherzo-Polka
 2. Melancholy
 3. The Pleasant Countryside
 4. Rhapsody
 
F-sharp major
G-sharp minor
D-flat major
F minor
for piano Op. 05
Piano 1:044 064 041 1849 Svatební scény
 1. Svatební průvod
 2. Ženich a nevěsta
 3. Svatební veselí: Tanec
Wedding Scenes
 1. Wedding March
 2. The Bride and Groom
 3. Wedding Merriment: Dance
 
C major
A-flat major
A major
for piano  
Piano 1:045 077   Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf A major for piano  
Piano 1:046 078   Listek do pamatnikuLístek do památníku Album Leaf B-flat major for piano  
Piano 1:047 070 047 1849 Sonátová věta Sonata Movement E minor for pianos 2 hands 82 pianos 8-hands
Piano 1:048 072 050 1849–1850 Poklad melodií [1]
 1. Preludium
 2. Capriccio
 3. Allegro Vivace
Treasure of Melodies 1A Treasure of Melodies I (Trésor de mélodies I)  
C major
A minor
G major
for piano  
Piano 1:049 071 1849–1850 Poklad melodií [2]
 1. Moderato
 2.  
 3. Toccata
 4. Moderato
 5. Tempo di marcia
Treasure of Melodies 2A Treasure of Melodies II (Trésor de mélodies II)  
C major
G major
D major
A major
E major
for piano  
Piano 1:051 086 053 1849–1850 Sest listek do pamatnikuŠest lístků do památníku
 1. Allegro – Prélude
 2. Moderato – Chanson
 3. Vivace
 4. Allegro comodo
 5. Moderato con amina
 6. Andante ma non troppo
Album Leaf 66 Album Leaves  
C major
A minor
G major
E minor
D major
B minor
for piano Op. 02
Piano 1:065 100 067 1849–1850 Tři lístky do památníku
 1. Robertu Schumannovi
 2. Píseň pocestného
 3. Je slyšet sykot, hukot, a svist...
Album Leaf 33 Album Leaves
 1. To Robert Schumann
 2. Wanderer's Song
 3. Es siedet und braust
 
E major
A major
F-sharp minor
for piano Op. 03
Piano
1:053
1:41
1:43
1:54
1:52

84
74
76
85
80

301849–1850 Skladby psané do památníku
 1. Lístek do památníku
 2. Toccatina
 3. Lístek do památníku
 4. Lístek do památníku
 5. Lístek do památníku
 6. Lístek do památníku
Album Leaves
 1. Album Leaf
 2. Toccatina
 3. Album Leaf
 4. Album Leaf
 5. Album Leaf
 6. Album Leaf
 
B minor
B-flat major
G major
B minor
E-flat minor
B-flat minor
for piano  
Piano 1:050 073 057 1850 Rondo pro mládež Rondo for the Young C major for pianos 2 hands 82 pianos 8-hands
Piano 1:057
1:55
1:56
1:63
090
88
89
93
056
54
55
93
1852–1854 Polky z let padesátých Polkas from the 1850s4 Polkas from the 1850s E major
G minor
A major
F minor
for piano  

completed 1883
Piano 1:061 095 063 1854 Tri poeticke polkyTři poetické polky Poetic Polkas3 Poetic Polkas (3 Polkas poétiques) E-flat major
G minor
A-flat major
for piano Op. 08
Piano 1:062 097 065 1855? Andante Andante E-flat major for piano  
Piano 2:042 D49 1857–1858 Cid Cid   for piano incomplete
Piano 2:043 107 070 1858 Balada Ballade E minor for piano incomplete
Piano 1:071 109 069 1858 Vidění na plese (Polka-rhapsódie) Ball-Vision A minor for piano  
Piano 1:071 109 1858 Polka Polka C major for piano revision of Vidění na plese
Piano 1:073 108 071 1858 Scherzo-etuda Scherzo-Étude C major for piano original version of Concert Étude
Piano 1:069 105 072 1858 Zvědavý, transkripce písně Franze Schuberta z cyklu Krásná mlynářka Transcription of Schubert's Der Neugierige B major for piano Op. 10; from Franz Schubert's song cycle Die schöne Müllerin
Piano 1:073 113 075 1858–1859 Koncertní etuda Concert Étude C major for piano  
Piano 1:075 112 080 1859 Macbeth, skizza ke scéně „Macbeth a čarodějnice“ ze Shakespeara Macbeth (Macbeth and the Witches) G minor for piano after a scene from William Shakespeare's Macbeth
Piano 1:074 114 081 1859 Bettina Polka Bettina Polka C major for piano version 1
Piano 1:076 115 083 1859–1860 Vzpomínky na Čechy ve formě polek Souvenir de Bohême en forme de polkas A minor
E minor
for piano Op. 12
Piano 1:077 116 084 1859–1860 Vzpomínky na Čechy ve formě polek Souvenir de Bohême en forme de polkas E minor
E-flat major
for piano Op. 13
Piano 1:080 119 086 1861 Na břehu mořském, (vzpomínka) koncertní etuda On the Seashore, Concert Étude G-sharp minor for piano Op. 17
Piano 1:083 121 088 1862 Koncertní fantasie na české národní písně Fantasy on Czech Folksongs B major for piano  
Piano 100 1868 Z Dalibora, Fantasie na temata z opery Dalibor Fantasy on Themes from the Opera Dalibor   for piano  
Piano 108 1873 Motivy z opery Dalibor, Potpourri Potpourri, Themes from the Opera Dalibor   for piano  
Piano 1874 Polka z Dvou vdov Polka from The Two Widows C major for piano  
Piano 1:103 112 1874–1875 Sny: Šest charakteristických skladeb
 1. Zaniklé štěstí
 2. Útěcha
 3. V Čechách: Vesnický výjev
 4. V salóně
 5. Před hradem
 6. Slavnost českých venkovanů/Selská slavnost
Dreams (Rêves)
 1. Bygone Happiness (Le bonheur éteint)
 2. Consolation (La consolation)
 3. In Bohemia (En Bohême)
 4. In the Salon (Au salon)
 5. Before the Castle (Près du château)
 6. Czech Peasants' Festival (La fête des paysans bohémiens)
 
E-flat major
F minor
A minor
E major
B minor
G minor
for piano  
Piano 1:107 112/1 1877 Ceske tance 1České tance 1: 4 Polky Czech Dances I: 4 Polkas F-sharp minor
A minor
F major
B-flat major
for piano  
Piano 1:114 112/2 1879 Ceske tance 2České tance 2
 1. Furiant
 2. Slepička
 3. Oves
 4. Medvěd
 5. Cibulička
 6. Dupák
 7. Hulán
 8. Obkročák
 9. Sousedská
 10. Skočná / Skočrst
Czech Dances II
 1. Furiant
 2. The Little Hen
 3. Oats
 4. The Bear
 5. The Little Onion
 6. Stamping Dance
 7. The Lancer
 8. Step Dance
 9. Neighbor's Dance
 10. Leaping Dance
 
A minor
B-flat major
A-flat major
C major
G major
D major
A major
E-flat major
B major
F major
for piano Op. 21
Piano 1:115 123 1879 Venkovanka Polka„Venkovanka“ Polka Country WomanThe Country Woman G major for piano polka; also for orchestra
Piano 1:117 125 1880 Andante Andante F minor for piano  
Piano 1:121 130 1880 Romance Romance G minor for piano  
Piano 1:074 114 081 1883 Bettina Polka Bettina Polka C major for piano version 2
Piano   Dvojitá fuga Two-voice Fugue   for piano  
Piano   Trihlasa fugaTřihlasá fuga Three-voice Fugue   for piano  
Piano   Ctyrhlasa fugaČtyřhlasá fuga Four-voice Fugue   for piano  
Piano 4:4 103 085 1857, 1872   Cadenzas to Beethoven's Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37   for piano  
Piano 4:1 098 1856   Cadenzas to Mozart's Piano Concerto No. 20 in D minor, KV466   for piano  
Piano 4:2 099 1856?   Cadenza to Mozart's Piano Concerto No. 24 in C minor, KV491   for piano  
Piano 4:3 130 1864?   Cadenzas to Mozart's Piano Concerto No. 27 in B-flat major, KV595   for piano  
Piano     Fragments and Sketches   for piano  
Choral 1846 Jesu meine Freunde       Chorale
Choral 1846 Ich hoffe auf den Herrn       Fugue
Choral 1846 Lobet den herrn       Introduction and Fugue
Choral 1846 Heilig ist der Herr Zebaoth        
Choral A77 1846 Scapulis suis obumbrabit tibi dominus     for chorus, horns, strings and organ  
Choral A78 1846 Medtabitur in mandatis tuis     for chorus, horns, strings and organ  
Choral 1:038 060 1848 Pisen svobodyPíseň svobody Song of Liberty   for male chorus and piano  
Choral 1:078 117 1860 Pisen ceskaPíseň česká Czech Song   for male chorus or mixed chorus  
Choral 1:084 122 089 1862 Tri jezdciTři jezdci Three RidersThe Three Riders   for male chorus  
Choral 1:089 126 092 1863 Odrodilec RenegadeThe Renegade   for male chorus revised 1864, JB 1:91
Choral 1:094 135 099 1868 Rolnická Farmer's Song (The Peasant)   for male chorus  
Choral 1:096 101 1868 Ceska pisenČeská píseň Czech Song   for chorus and piano or orchestra revised 1878, JB 1:111
Choral 1:099 106 1870 Slavnostní sbor Festive Chorus   for male chorus  
Choral 1:106 117 1876–1877 Pisen ma moriPíseň na moři Song of the SeaThe Song of the Sea   for male chorus  
Choral 1:109 119 1878 Tri zenske sboryTři ženské sbory
 1. Má hvězda
 2. Přiletěly vlaštovičky
 3. Za hory slunce zapadá
Female Choruses 33 Female Choruses
 1. My Star
 2. The Swallows Have Returned
 3. The Sunset over the Mountains
  for female chorus  
Choral 1:119 126 1880 VenoVěno DowerThe Dower   for male chorus  
Choral 1:120 127 1880 Modlitba Prayer   for male chorus  
Choral 1:123 132 1882 Dve heslaDvě hesla Slogans 22 Slogans (2 Mottos)   for male chorus  
Choral 1:125 134 1883 Naše píseň Our Song   for male chorus  
Vocal 3:25 A70 032 1846 Pohled mé dívky     for voice and piano  
Vocal 3:25 A71 033 1846 Sbohem! Farewell!   for voice and piano  
Vocal 1:027 049 034 1846 Bolest odloučení     for voice and piano  
Vocal 1:029 051 040 1846 Vyzvání     for voice and piano  
Vocal 1:053 091 058 1853 Jaro lásky     for voice and piano  
Vocal 1:093 134 098 1867 O Gustave, můj králi     for voice and piano  
Vocal 1:116 124 1879 Vecerni pisneVečerní písně
 1. Kdo v zlaté struny zahrát zná
 2. Nakamenujte proroky!
 3. Mně zdálo se
 4. Hej, jaká radost v kole
 5. Z svých písní trůn ti udělám
Evening Songs
 1. He Who Can Play the Golden Strings
 2. Do Not Stone the Prophets!
 3. I Once Dreamed
 4. Oh, What Joy When Dancing
 5. I'll Build You a Throne from My Songs
  for voice and piano words by Vítězslav Hálek

References[edit]

See also[edit]