List of compositions by Josef Bohuslav Foerster

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Below is a list of compositions by Josef Bohuslav Foerster sorted by genre, opus number, date of composition, original and English titles.

Genre Opus Composition date Czech title (original title) English title Scoring Notes
Opera 041 1890–1891 Debora Debora in 3 acts; libretto by Jaroslav Kvapil after Salomon Hermann Mosenthal
Opera 050 1895–1897 Eva Eva in 3 acts; libretto by the composer after the 1889 play Gazdina roba by Gabriela Preissová
Opera 060 (68) 1902–1904
revised 1906
Jessika Jessika in 3 acts; libretto by Jaroslav Vrchlický after The Merchant of Venice by William Shakespeare
Opera 100 1917 Nepřemožení Invincible OnesThe Invincible Ones in 4 acts; libretto by the composer; first sketches date from 1906
Opera 122 1921–1922 Srdce HeartThe Heart in 2 acts with prologue and epilogue; libretto by the composer
Opera 158 1935–1936 Bloud FoolThe Fool (a.k.a. The Simpleton) in 7 scenes; libretto by the composer based on the 1885 short story Two Old Men by Leo Tolstoy
Melodrama 021 1889 Tri jezdciTři jezdci Three Riders The Three Riders for narrator and piano words by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 030a 1897 Amarus Amarus for narrator and piano words by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 031 1890–1895 Faustulus Faustulus
Melodrama 034 Legenda o svaté Julii Legend of St. JuliaThe Legend of St. Julia for narrator and piano words by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 040b 1905 Norská ballada Norwegian Ballad for narrator and piano words after the novel Román o věrném přátelství Amise a Amila by Julius Zeyer
Melodrama 111a 1921 Tri kraloveTří králové Three Kings for narrator and piano words by Josef Václav Sládek
Melodrama 111d 1921 Mse biskupa TurpinaMše biskupa Turpina Mass of Bishop TurpinThe Mass of Bishop Turpin for narrator and piano words by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 149a 1942–1943 Carçamon Carçamon for narrator and piano words by Henry A. Beers in translation by Josef Václav Sládek
Melodrama 149b Pan učitel TeacherThe Teacher for narrator and piano words by Renata Horaová
Melodrama 155a 1934 Romance štědrovečerní Christmas Eve RomanceA Christmas Eve Romance for narrator and piano words by Jan Neruda
Melodrama 1936 StinStín ShadowThe Shadow for narrator and piano
Melodrama 162 1940 Tri melodramyTří melodramy
 1. Cikánské děcko
 2. Laň
 3. Sníh
Melodramas 33 Melodramas
 1. The Gypsy Child
 2. The Doe
 3. Snow
for narrator and piano
1.~2. words by Josef Václav Sládek
3. words by Jaroslav Vrchlický
Melodrama 176a 1934 Kejklíř JugglerThe Juggler for narrator and piano or orchestra words by Otokar Fischer; orchestrated in 1949
Incidental music 035 1897 Princezna Pampeliška Princess Dandelion for the play by Jaroslav Kvapil
Incidental music 064 1901 Sipkova RuzenkaŠípková Růženka Sleeping Beauty
Incidental music 062 1906 Trilogie o Simsonovi Simson Trilogy for the dramatic poem by Jaroslav Vrchlický
Incidental music Strakonický dudák Bagpiper of StrakoniceThe Bagpiper of Strakonice for the play by Josef Kajetán Tyl; for voices and orchestra
Incidental music 116e 1922 Večer Tříkrálový Twelfth Night for the play by William Shakespeare
Incidental music 116f 1927 Julius Caesar Julius Caesar for the play by William Shakespeare
Orchestral 1884 Slovanská fantazie Slavonic Fantasy for orchestra
Orchestral 007 1884 V horách In the Mountains for chamber orchestra Suite
Orchestral 009 1887–1888 Symfonie č. 1 d moll Symphony No. 1 in D minor for orchestra
Orchestral 1891 Suita c moll Suite in C minor for orchestra
Orchestral 025 Pri zapaduPři západu, Dvě notturna At Sunset, 2 Nocturnes for orchestra
Orchestral 029 1892–1893 Symfonie č. 2 F dur Symphony No. 2 in F major for orchestra
Orchestral 036 1894–1895 Symfonie č. 3 D dur „Život“ Symphony No. 3 "Life" in D major for orchestra
Orchestral 044 1900 Me mladiMé mládí My Youth for orchestra Symphonic poem
Orchestral 054 1905 Symfonie č. 4 c moll „Veliká noc“ Symphony No. 4 "Easter Eve" in C minor for orchestra
Orchestral 055 1903 Cyrano de Bergerac Cyrano de Bergerac for orchestra Suite
Orchestral 058 1895 Tragická ouvertura Tragic Overture for orchestra
Orchestral 059 1903 Večer v Belmontu Evening in Belmont for orchestra
Orchestral 070 1907 Slavnostní předehra Festive Prelude for orchestra
Orchestral 076 1908–1909 Ze Shakespeara
 1. Introduzione
 2. Perdita
 3. Viola
 4. Lady Mackbeth
 5. Katharina, Petruchio a Eros
From Shakespeare
 1. Introduction
 2. Perdita
 3. Viola
 4. Lady Macbeth
 5. Katherina, Petruchio and Eros
for orchestra Suite
Orchestral 083 1909 Legenda o štěstí Legend of Happiness for orchestra
Orchestral 084 1911 Jaro Spring for orchestra
Orchestral 093 1912 Jaro a touha Springtime and Desire for orchestra Symphonic poem
Orchestral 124 1923 Jičínská suita Jičín Suite for orchestra also for piano
Orchestral 141 1924–1929 Symfonie č. 5 d moll Symphony No. 5 in D minor for orchestra
Concertante 088 1910–1911 Houslový koncert č. 1 c moll Concerto No. 1 in C minor for violin and orchestra
Concertante 104 1925–1926 Houslový koncert č. 2 d moll Concerto No. 2 in D minor for violin and orchestra
Concertante 143 1930 Koncert pro violoncello a orchestr Concerto for cello and orchestra
Concertante 183b 1945–1946 Capriccio pro sólovou flétnu a malý orchestr Capriccio for flute and chamber orchestra
Chamber music 003 1886 Smyčcový kvintet String Quintet for violins 22 violins, viola, cello and double bass
Chamber music 008 1883 Klavírní trio č. 1 f moll Piano Trio No. 1 in F minor for violin, cello and piano
Chamber music 015 1888 Smyčcový kvartet č. 1 E dur String Quartet No. 1 in E major for violins 22 violins, viola and cello
Chamber music 010 1889 Houslová sonáta h moll Sonata in B minor for violin and piano
Chamber music 035a 1897 Princezna Pampeliška, Suita pro housle a klavír Princess Dandelion, Suite for violin and piano after the incidental music for the play by Jaroslav Kvapil
Chamber music 1894 Allegro giocoso pro smyčcové kvarteto Allegro giocoso for violins 22 violins, viola and cello
Chamber music 038 1894 Klavírní trio č. 2 B dur Piano Trio No. 2 in B major for violin, cello and piano
Chamber music 039 1893 Smyčcový kvartet č. 2 D dur String Quartet No. 2 in D major for violins 22 violins, viola and cello
Chamber music 045 1898 Sonáta pro violoncello a klavír č. 1 f moll Sonata No. 1 in F minor for cello and piano
Chamber music 061 1907 Smyčcový kvartet č. 3 C dur String Quartet No. 3 in C major for violins 22 violins, viola and cello revised 1913
Chamber music 092 1914 Ballata pro housle a klavír Ballade for violin and piano
Chamber music 095 1909 Dechový kvintet Woodwind Quintet for flute, oboe, clarinet, bassoon and horn
Chamber music 105 1919–1921 Klavírní trio č. 3 a moll Piano Trio No. 3 in A minor for violin, cello and piano
Chamber music 128 1925 Fantasie pro housle a klavír Fantasie for violin and piano
Chamber music 130 1926 Sonáta pro violoncello a klavír č. 2 c moll Sonata No. 2 in C minor for cello and piano
Chamber music 138 1928 Komorní hudba pro klavír a smyčcový kvartet Chamber Music for violins 22 violins, viola, cello and piano
Chamber music 147 1931 Nonet: variace o dvou thematech Nonet: Variations on Two Themes for flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, violin, viola, cello and double bass
Chamber music 154 1934 Dvě impromptu pro housle a klavír Impromptus 22 Impromptus for violin and piano
Chamber music 167 1940 Zbirožská suita pro violu a klavír Zbiroh Suite for viola and piano
Chamber music 177 1943 Sonata quasi una fantasia pro housle a klavír Sonata quasi una fantasia for violin and piano
Chamber music 182 1944 Smyčcový kvartet č. 4 F dur String Quartet No. 4 in F major for violins 22 violins, viola and cello
Chamber music 183a 1944 Malá suita pro dvoje housle Little Suite for violins 22 violins
Chamber music 1945 Elegie pro housle sólo Elegie for violin solo manuscript
Chamber music 1950–1951 Smyčcový kvartet č. 5 F dur „Vestecký“ String Quartet No. 5 "Vestec" in F major for violins 22 violins, viola and cello
Chamber music 1953 Malá suita pro troje housle Little Suite for violins 33 violins
Chamber music Melodie Melodie for cello and piano
Harmonium 006 1896 Ctyri skladbyČtyři skladby Pieces 044 Pieces for harmonium
Organ 014 1896 Fantasie C dur Fantasie in C major for organ
Organ 135 1927 Impromptu Impromptu for organ
Piano 004 1887 Jarní nálady Spring Moods for piano 3 Pieces
Piano 005 1885 Allegro a Scherzo Allegro and Scherzo for piano
Piano 017 1885 Miniatury Miniatures for piano
Piano 018b 1890 Listy z mého deníku Pages from My Diary for piano
Piano 033 Lyrické skladby Lyric Pieces for piano 4-hands
Piano 047 1898 Snění Dreaming for piano
Piano 049 1902 Ruze vzpominekRůže vzpomínek Roses of Memories for piano Cycle of 6 piano pieces
Piano 079 1904 Hudba večera Evening Music for piano
Piano 052 1905 A jabloně kvetly And Apple Trees Were in Bloom for piano
Piano 048 1906 Taneční skicy Dance Sketches for piano
Piano 073 1907–1909 Imprese Impressions for piano
Piano 072 1908–1909 Skladby pro mého synáčka Compositions for My Son for piano
Piano 098 1912 Erotovy masky Masks of Eros for piano 4-hands
Piano 124 1924 Jičínská suita o čtyřech větách Jičín Suite for piano in 4 movements; also for orchestra
Piano 129 1926 Osenická suita Osenice Suite for piano
Piano 1926 Stopy ve sněhu, 2 nálady ve snazším slohu Footprints in the Snow: 2 Easy Mood Pieces for piano 4-hands
Piano 136 1927 Crty uhlemČrty uhlem Charcoal sketches for piano Cycle of piano pieces
Piano 142 Notturno fantastico, dvě klavírní skladby pro levou ruku Notturno fantastico, 2 Pieces for piano left-hand
Piano 153b 1939 Den Day for piano
Vocal 002 1882 Pet pisni ve slohu narodnimPět písní ve slohu národním
 1. Na tej našej střeše
 2. Rostó, rostó konopě za cestó
 3. Proč, kalino, v struze stojíš?
 4. Rozmarýn
 5. Děvečko chudobná
Songs 5 in Folk Style5 Songs in Folk Style for voice (baritone) and piano
Vocal 011 1886–1888 Pisne jarni a podzimniPísně jarní a podzimní Songs of Spring and Autumn
Vocal 012 1888 Petrklíče, Čtyři písně
 1. Jako čerstvá ze studánky
 2. Když jsme prvně sami byli
 3. S petrklíčem
 4. Louky, háje už se stměly
Primroses, 4 Songs for soprano and piano words by Josef Václav Sládek, John Paulsen and Svatopluk Čech
Vocal 022 1895 Ctyri pisneČtyři písně Songs 44 Songs for medium voice and piano
Vocal 023 Erotikon, 4 písně pro vyšší hlas a klavír
 1. To jen mi dej
 2. V máji
 3. Jen víru měj
 4. Jak čarné je
Erotikon: 4 Songs for high voice and piano
Vocal 024 1890–1895 Tri pisneTři písně Songs 33 Songs for voice and piano
1. folk text
2. words by Karl Stieler
3. words by Jaroslav Vrchlický
Vocal 026 1896 Polní květy Wild Flowers
Vocal 027 1895 Tri pisneTři písně Songs 33 Songs for medium voice and piano
Vocal 032 Vzpomínky Souvenirs
Vocal 042 Pisne soumrakuPísně soumraku
 1. Ta láska
 2. Opuštěná
 3. Jak krásný ten svět
 4. Lesem
 5. Zřím krásnou ruku jak v struny hrá
 6. Modlitba
Twilight Songs for voice and piano 1.~5. translations by Karel Burian
1. words by Rainer Maria Rilke
2. words by Ernst Eckstein
3. words by Heinrich Heine
4. words by Martin Greif
5. words by Paul Verlaine
6. words by Jaroslav Vrchlický
Vocal 043 Nachtviolen 4 Lieder aus dem Zyklus Eine Liebe von G. Falke
Vocal 046 1899–1900 LaskaLáska Love: Song Cycle for voice and piano words by Gustav Falke in translation by Josef Theurer and Karel Burian
Vocal 060 Ctyri pisneČtyři písně
 1. Na loutnu
 2. Jarní den
 3. Snílkové
 4. Ballada
Songs 44 Songs for voice and piano
1. words by Johann Friedrich Rochlitz
2. words by Carl Siebel (1836–1868)
3. words by Paul Bornstein
4. words by Hedda Rzach Sauer (1875–1953)
Vocal 065 Sen jarní noci
 1. Z jara
 2. Pozdrav
 3. Nesmím ji milovat
 4. Má Lilie
 5. Marii
 6. Marné sny
 7. Vhoď v moje srdce kotvu
 8. Zvuky a bolesti
Spring Night's DreamA Spring Night's Dream for voice and piano words by Robert Hamerling
Vocal 069 1900–1902 Zarive dniZářivé dni
 1. Zářivé dni
 2. Snění
 3. Útěcha noci
 4. Domů
Brilliant Days for voice and piano words by Ludwig Jacobowski (1868–1900)
Vocal 078 Mučenka, 6 písní Passionflower: 6 Songs for voice and piano
Vocal 081 1909 Demon laskaDémon láska Devil LoveThe Devil Love for voice and piano words by Jaroslav Vrchlický
Vocal 085 1910 Pisne na solva K H MachyPísně na slova K. H. Máchy
 1. Večerní zvon
 2. Jarní píseň
Songs on Words by Mácha for voice and piano words by Karel Hynek Mácha
Vocal 090 Bile ruzeBílé růže, 4 písně White Roses: 4 Songs for voice and piano words by Jaroslav Kvapil
Vocal 091 1912 Dvě písně s violou a klavírem Songs 22 Songs for voice, viola and piano
Vocal 096 1914 Milostné písně na slova Rabindranátha Thákura
 1. Ó netaj v srdci
 2. Každý den
 3. Mé srdce
 4. Já světa vzala květ
 5. Lásko má
Love Songs on Words by Rabindranath Tagore for voice and piano or orchestra words by Rabindranath Tagore
Vocal 101 1910 Pohádka o dlouhé touze, soubor 15 písní
na slova Josefa Merhauta
 1. Notturno I
 2. Nové jaro
 3. Jste duše silná
 4. Cestou
 5. Notturno II
 6. Notturno III
 7. Vždy v ráno jarní
 8. Červený slunečník
 9. Notturno IV
 10. Hvězdy
 11. Píseň beze slov
 12. Notturno V
 13. Podzim
 14. Mlhy
 15. Notturno poslední
Fairy-Tale of a Long Craving: 15 Songs for voice and piano words by Josef Merhaut (1863–1907)
Vocal 107 1914–1918 Ciste jitroČisté jitro, 3 zpěvy pro sólový hlas a orchestr Pure Morning: 3 Songs for voice and orchestra words by Otokar Březina, Antonín Sova and František Xaver Šalda
Vocal 109a 1911 Dva motivy z Jana Nerudy Motifs of Jan Neruda 22 Motifs of Jan Neruda for voice and piano words by Jan Neruda
Vocal 109b 1897–1912 Tri modlitbyTři modlitby Prayers 33 Prayers for voice and piano words by Maurice Maeterlinck, Paul Fleming and Mikhail Lermontov
Vocal 125a Dva žalmy Psalms 22 Psalms for medium voice and organ (or harmonium, or piano)
Vocal 126 Co zpívá večer, Cyklus písní for voice and piano
Vocal 127 1897–1898 Zpívající noc Night for SingingA Night for Singing
Vocal 132 1924 Kvetoucí magnólie, 5 písní Flowering Magnolia: 5 Songs for voice and piano words by Vítězslav Hálek
Vocal O, jen se divejÓ, jen se dívej for voice and piano
Vocal OciOči for voice and piano
Vocal V deštivé chvíli In a Rainy Time for voice and piano
Vocal 1927 Ballada horská Mountain Ballad for voice and piano words by Jan Neruda
Vocal 142 1932–1940 Sest zpevuŠest zpěvů Songs 66 Songs for voice and piano
Vocal 144
 1. Vyrovnání
 2. Tam na oltáři
 3. V Indickém moři
 4. Břízy
 5. Oblačný pták
 6. Tak bude stát
for voice and piano
Vocal 157
 1. Dolorosa
 2. Sursum corda
for voice, violin, cello and organ

2. words by Karel Bohdan Ort
Vocal Ježíšek Father Christmas
Vocal 161 1937 Sest pisni na basne A S PuskinaŠest písní na básně A.S. Puškina
 1. Já měl vás rád
 2. Své sny jsem přežil
 3. Prozaik a básník
 4. Do alba
 5. Ptáček
 6. Elegie
Songs on Poems of Alexander Pushkin 66 Songs on Poems of Alexander Pushkin for medium voice and piano words by Aleksander Pushkin in translation by Petr Křička
Vocal 163 1939 Tri notturnaTři notturna
 1. Notturno
 2. Měsíčná noc
 3. Všecky smutky pominou
Nocturnes 33 Nocturnes
 1. Notturno
 2. Moonlit Night
 3. All Sadness Passes
for voice, cello and piano
1. words by the composer
2. words by František Xaver Svoboda
3. words by Jan Rokyta
Vocal 165a 1941–1942 Sest pisni na slova ceskych basnikuŠest písní na slova českých básníků
 1. Notturno
 2. Vzpomínka
 3. Polibky
 4. Oblaka
 5. Jak Drahokam
 6. Dej ...
Songs on Words of Czech Poets 66 Songs on Words of Czech Poets for voice and piano
1.~2. words by Josef Václav Sládek
3. words by Jaroslav Vrchlický
4. words by Jaroslav Kvapil
5.~6. words by Jaroslav Vrchlický
Vocal 180 1943 Poslední písně F.X. Svobody Last Songs of František Xaver SvobodaThe Last Songs of František Xaver Svoboda for voice and piano words by František Xaver Svoboda
Vocal 181 1938 Tri zpevyTři zpěvy Songs 33 Songs
 1. Hudba
 2. In memoriam Alexandry Čvanové
 3. Pobídka
for voice and orchestra
1. words by Jaroslav Vrchlický
2. words by Jaroslav Vyplel
3. words by František Xaver Šalda
Vocal 184 1945–1946 Rozmarné písně Whimsical Songs for voice and piano
Vocal 186 1945 U bran štěstí At the Gates of Happiness for voice and piano words by Josef Václav Sládek
Vocal 189 1948 Pisne cervnovych dnuPísně červnových dnů
 1. Ty's klid a mír
 2. Večer v Lužanech
 3. Nad kolébkou
 4. Kdyby Bůh byl chtěl
 5. Za dvacet let
 6. Píseň Luciova
Songs of June Days for voice and piano words by the composer, William Shakespeare and Josef Václav Sládek
Vocal Praze, 3 písně
 1. Město usíná
 2. Láska
 3. Praze
To Prague: 3 Songs for voice and piano
1. words by Nina Tučková
2. words by Karel Toman
3. words by Jan Grmela
Choral 013 1889 Hymnus andělů Hymn of the Angels for mixed chorus and orchestra words by Svatopluk Čech
Choral 016 1889 Tri selske pisneTři smíšené sbory Mixed Choruses 33 Mixed Choruses for mixed chorus words by Josef Václav Sládek
Choral 018 Tri starosvetske pisnickeTři starosvětské písničky
 1. Soumrak
 2. Dudák
 3. Rychtář
Old-World Songs 33 Old-World Songs for male chorus
Choral 019 1889 Tri selske pisneTři selské písně Village Songs 33 Village Songs for male chorus words by Josef Václav Sládek
Choral 020 1889 Dva muzske sboryDva mužské sbory
 1. Až já budu v hrobě spát
 2. Dá-li Bůh
Male Choruses 22 Male Choruses for male chorus words by Josef Václav Sládek
Choral 030 1889 Ceska pisenČeská píseň Czech Song for mixed chorus words by Jaroslav Kvapil
Choral 032 Te Boha chvalimeTě Boha chválíme, ambrosianský chvalozpěv (in falso bordone) for mixed chorus and organ
Choral 037 1894–1897 Devět mužských sborů
 1. Oráč
 2. Mé orné půdy každý hon
 3. Píseň jarní
 4. Velké, širé, rodné lány
 5. Polní cestou
 6. Skřivánkovi
 7. Z osudu rukou
 8. Stav si, vlaštovičko, hnízdo
 9. Když jsme se loučili
Male Choruses 99 Male Choruses for male chorus one edition erroneously designated Op. 47
1. words by Karel Dostál-Lutinov
2. words by Josef Václav Sládek
3. words by Jaroslav Kvapil
4.~9. words by Josef Václav Sládek
Choral 056 1891–1892 Stabat Mater Stabat Mater for mixed chorus, orchestra and organ
Choral 057 Dva ženské čtverozpěvy
 1. Panna
 2. Fialy
Female Quartets 033 Female Quartets for female voices 44 female voices and piano
Choral 063 1901–1907 Sest muzskych sboruŠest mužských sborů
No. 3 Hymnus
Male Choruses 66 Male Choruses for male chorus 2double male chorus
3. words by Josef Václav Sládek
Choral 068 1932 Pisne k sv patronum ceskymPísně k svatým patronům českým Songs for Czech Patron Saints
Choral 071 1901 Modlitba na moři Prayer to the Sea for mixed chorus words by Moritz von Strachwitz and Vladimír Hornof
Choral 074 Dva ženské čtverozpěvy
 1. V koutečku u zdi
 2. Tiše
Female Quartets 033 Female Quartets for female voices 44 female voices and piano words by Josef Václav Sládek
Choral 077
1898
1909
Dva sbory pro smíšené hlasy s průvodem klavíru
 1. Skon
 2. Jarní noc
Choruses 022 Choruses
 1. Passing
 2. Jarní noc
for mixed voices and piano
1. words by Heinrich Heine in translation by Václav Juda Novotný
Choral 082 1885 Tri dvojzpevyTři dvojzpěvy Duets 033 Duets
Choral 086 1910 Svatý Václave! Saint Wenceslas! for male chorus words by Josef Václav Sládek
Choral 087 1910–1911 Zenske sboryŽenské sbory
 1. Posvěcení noci
 2. Most vzdechů
Female Choruses
 1. Blessing of the Night
 2. Bridge of Sighs
for female chorus and orchestra
1. words by Christian Friedrich Hebbel
2. words by Thomas Hood in translation by Josef Václav Sládek
Choral 089 Detske sboryDětské sbory
 1. Lesní studánka
 2. Krokodýl
 3. Pes a kotě
 4. Oříšek
 5. Rodičům
Children's Choruses 55 Children's Choruses for children's chorus a cappella
1. words by Josef Václav Sládek
2. words by Karel Toman
3.~5. words by Josef Václav Sládek
Choral 094 1913–1916 Pet muzskych sboru na cirkevni textyPět mužských sborů na církevní texty Male Choruses on Church Texts 55 Male Choruses on Church Texts for male chorus
Choral 102 1920–1921 Devět mužských sborů Male Choruses 099 Male Choruses for male chorus words by Josef Václav Sládek and Jaroslav Vrchlický
Choral 108 1918 Mrtvým bratřím To the Dead Brothers for soloists, mixed chorus, orchestra and organ biblical words, and by Karl Gerok, Josef Merhaut, Jaroslav Vrchlický and Rabindranath Tagore
Choral 110 1919–1920 Co podzim dal
Choral 112 1920–1921 Vzhůru, spáči!
No. 4 Pražské zvony
No. 5 Večerní obraz
No. 6 Ledová královna
No. 6 Život
Arise, Sleepers!
No. 4 The Bells of Prague
No. 5 Evening Picture
No. 6 The Ice Queen
No. 6 Life
for mixed chorus and orchestra (or piano) words by Josef Václav Sládek
Choral 114 1920–1923 Zpěvy večera
 1. Na podzim
 2. Do památníku
 3. Vzkaz do hor
 4. Prosba o pokoj
 5. Za matkou
 6. Syn
 7. Večer
 8. Ženci
Evening Songs for male chorus
Choral 115 Bila, cervena, modraBílá, červená, modrá: tři ženské sbory White, Red, Blue: 3 Female Choruses for female chorus a cappella
Choral 117 1913 Ctyri bohatyriČtyři bohatýři Four Heroes for mixed chorus and orchestra words by Josef Václav Sládek
Choral 118 Sluncem a stínem In Sun and Shadow
Choral 119 1919 Ceska pisen mesniČeská píseň mešní Czech Mass Song
Choral 121 1900
No. 3 Ze země jsem na zem přišel
No. 4 Gethsemane
for mixed chorus 16th century words
Choral 123 1923 Glagolská mše Glagolitic Mass for mixed chorus and organ
Choral 125 1923–1924 Duchovní písně Spiritual Songs
Choral 131 1925–1926 Missa in honorem S. Francisci Assisiensis for mixed chorus and organ
Choral 134 1927–1928 Oblačný pták Cloud Bird for mixed chorus words by Rudolf Krupička
Choral 140 1928 Svatý Václav, Kantáta o třech dílech Saint Wenceslas, Cantata in 3 parts for soloists, chorus, orchestra and organ words by Antonín Klášterský
Choral 145 1930–1931 Sborové písně Choral Songs
Choral 146 1931 Te Deum Te Deum
Choral 151b 1936 Srdci mému To My Heart for mixed chorus and orchestra (or piano) words by Karel Hynek Mácha
Choral 157 1936 Hymnus k Panně Marii Hymn to the Virgin Mary
Choral 159 1936 MajMáj May for baritone, narrator, male chorus and orchestra words by Karel Hynek Mácha
Choral 160 Betlehem Bethlehem for mixed chorus, violin, cello, harp (or piano) and organ (or harmonium) words by the composer after an old chorale
Choral 164 1932 Matičce To Mother
Choral 166 Pet zpevu pro detsky nebo zensky sborPět zpěvů pro dětský nebo ženský sbor a klavír Songs 55 Songs for children's or female chorus and piano
Choral 168 1941 Smuteční písně Songs of Mourning
Choral 169 Tri sbory pohrebniTři sbory pohřební Funeral Choruses 055 Funeral Choruses for male chorus
Choral 170 1940 Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis for mixed chorus and organ
Choral 171 1925–1944 Dvanáct sborů pro mužské hlasy na básně J. V. Sládka Choruses on Poems of J.V. Sládek 1212 Choruses on Poems of J.V. Sládek for male chorus words by Josef Václav Sládek
Choral 173 1944 Pisen bratra SluncePíseň bratra Slunce Song of Brother Sun, Cantata for baritone, male chorus and orchestra words by Saint Francis of Assisi and Albert Vyskočil
Choral 175 1933–1940 Sest sboru pro smisene hlasyŠest sborů pro smíšené hlasy
No. 5 Kukačka volá
Choruses 066 Choruses for mixed chorus words by Taras Shevchenko, Josef Hora, Rudolf Krupička, Eugen Stoklas
Choral 178 1939 Tri sbory pro zenske hlasy a klavirTři sbory pro ženské hlasy a klavír Female Choruses 33 Female Choruses for female chorus and piano
Choral 185 1948 Missa in honorem Beatae Mariae Virginis Missa in honorem Beatae Mariae Virginis
Choral 187 1943–1945 Kantáta 1945 Cantata 1945 for soprano, baritone, mixed chorus and orchestra words by Maria Rafajová and Bohumil Mathesius
Choral 188 1947 Missa in honorem S. Adalberti Missa in honorem S. Adalberti for mixed chorus and organ