Talk:Adaševci

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Serbia (Rated Start-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Serbia, a collaborative effort to improve the coverage of Serbia on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Start-Class article Start  This article has been rated as Start-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

Note: This Serbian text was posted into article and was moved here with the purpose to be translated into English at later date. Feel free to make a translation now as you wish.

Original text:

Adaševci se nalaze 5 kilometara južno od Šida, velikim delom na zapadnoj strani graniči se rekom Bosut, u blizini sela nalazi se međunarodni auto put. Na teritoriji Adaševaca nalazi se i spomen obeležje "Sremski Front", kao i izvor termalne vode. Danas Adaševci imaju preko 2.500 stanovnika u oko 800 domaćinstava, pa su jedno od najvećih sela u Šidskoj opštini. U centru sela postoji dom kulture koji može da primi oko 500 gostiju i koristi se za razne kulturno-sportske manifestacije. Najveći broj mladih okuplja F.K. "Graničar", osnovan još 1924. godine, koji se takmiči u opštinskoj ligi. Adaševci imaju osmogodišnju školu sagrađenu 1952. godine, koju danas pohađa 400 đaka. Pretežno su poljoprivredno mesto, poseduju vlastiti vodovod sa 12 kilometara vodovodne mreže, sa urednim snabdevanjem kvalitetnom pijaćom vodom. Adaševci sa svojim geografskim položajem imaju velike mogućnosti za razvoj turizma i poboljšanje kvaliteta života.