Talk:Sarikei

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Malaysia (Rated Start-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Malaysia, which aims to improve Wikipedia's coverage of Malaysia and Malaysia-related topics. If you would like to participate, please visit the project page.
Start-Class article Start  This article has been rated as Start-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 
  Sarikei is a small town near Sibu in the Malaysian state of Sarawak. It is located near the river mouth of the Rejang River.
 BISSMILLAH HIR RAHMAN NIR RAHIM.........Bermulalah Lisannya dengan kedatangan KAUM SEGALANG
 yang berlaku pada kira-kira tiga ratus tahun dahulu.

 Bandar Sarikei yang dahulunya sebuah kampung kecil, sana sini kawasan sekelilingnya hutan
 dan Sungei Sarikei dan Nyelong dan airnya mengalir ke SUNGEI REJANG,Sungei terpanjang
 NEGERI SARAWAK. Penghuni pula kebanyakan terdiri dari KAUN SEGALANG yakni sesudah 
 KAUM BELIYUN. kita telah sedia maklum RAJA SARAWAK berkulitputih,JAMES BROOKE
 adalah seorang pemimpin KAWASAN REJANG. Pada 24 September, 1841 JAMES BROOKE 
 diistiharkan menjadi RAJA SARAWAK yang pertama. Pada masa itu KAWASAN SARIKEI,
 belum lagi kawsan SARAWAK yang dijajah oleh JAMES BROOKE.
 
 KAUM SEGALANG bertapak, menghunikan serta membuka kawasan sekitar BUKIT
 TEMUJANG,membuat rumah,bercucuk-tanam serta memburu binatang.SHERIP  
 MASAHOR adalah seorang pemimpin KAWASAN REJANG bergelarkan GABNOR dan 
 pusat di KAWASAN INI telah bermati-matian membuat kacau-bilau menentang
 usaha PENJAJAH KULITPUTIH memperluaskan TANAH JAJAHANNYA ke kawasan 
 REJANG.

 Ketua Kaum Kawasan ini bernama SEGALANG. sebagai Ketua Kaum Segalang sangat 
 bertanggungjawab terhadap anak-anak buahnya. Segalang mengahwini seorang gadis
 bernama IDUK melahirkan anak lelaki diberi nama BUJANG . Bukit TEMUJANG mengambil
 nama anak SEGALANG. BUJANG mengahwini gagis bernama SAREKE. SARIKEI mendapat namanya,
 mengambil nama seorang gadis yang cantik ketika itu ,isteri kepada anak seorang ketua
 kaum Segalang. KAUM SEGALANG adalah kaum yang mula membuka kawasan ini....... 
 TERNYATA KINI IANYA MEMNJADI SEBUAH BANDAR YANG TERKENAL DI NEGERI SARAWAK...
 BANDAR SARIKEI.
 PENDIKAR KETIKA ITU : PENDIKAR GASUS CUCU KEPADA BUJANG dan icit kepada ketua kaum SEGALANG.
 PENYIBAR UGAMA ISLAM KETIKA ITU: Seorang pendatang ulamak SHEIKH MAKINUDIN ATOIYAH
                 BELIAU TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1732
                 DAN DISAMADIKAN DITANAH PERKUBURAN ISLAM DI BANDAR SARIKEI.
 
 SIAPA KAH KAUM SEGALANG ? ANAK JATI SARIKEI KAH ! ANAK-ANAK JATI KAWASAN SEKITAR SARIKEI
              KAH ! MUNGKIN KAMU ????????......TUNGGU !!!!!
                             
 -MATTERA-
 SEMALAM AWAL MUHARAM 1426M
 BERSAMAAN 10 FEBRUARI, 2005.