Talk:Soviet Revolutionary Communists (Bolsheviks)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Articles for deletion This article was nominated for deletion on 2006-11-07. The result of the discussion was keep.

Quitations[edit]

Please provide quotations of Jacobsson, since it is not available online. `'mikkanarxi 03:47, 11 November 2006 (UTC)

p. 88:

'Dessa borgare lever med dessa materiella värden ett sådant lyxliv att man i Sovjet talar om att kommunismen redan uppnåtts: Folk känner instinktivt hur saker och ting verkligen förhåller sig och säger att byråkraterna sedan länge lever i kommunismen! '(quote from Swedish edition of SRC(b) programme

p. 106:

'Motståndet har också tagit sig organiserat politiskt uttryck. Olika grupper av marxist-leninister och andra politiska grupperingar har rest motstånd. Mycket lite är känt om dessa, men åtminstone en gruppering har smugglat ut sitt material så att vi kan ta del av dess politiska åsikter. Det gäller Sovjetunionens revolutionära kommunister (bolsjevikerna), vars program publicerades av vårt dåvarande teoretiska organ, Marxistiskt Forum.'--Soman 12:15, 11 November 2006 (UTC)