Trần Quang Đức

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Trần Quang Đức
Native name
陳光德
BornTrần Quang Đức
(1985-05-16)16 May 1985
Haiphong, Vietnam
Alma materThái Phiên High School
Vietnam National University
Peking University
GenreSinology
Notable awardsFirst prize of Chinese Bridge Competition (2004)
SpouseTrần Thanh Hiền
ChildrenTrần Hàn Dương (daughter)

Trần Quang Đức (Hán Tự: 陳光德, born 1985) is a Vietnamese calligrapher, author and translator.[1]

Biography[edit]

Trần Quang Đức was born on 16 May 1985 in Haiphong city.[2] He has courtesy names Nam Phong (南風), Tam Uyển (三碗), Thí Phổ (施普), pen names Nam Quốc Nhân (南國人), An Biên Bachelor (安邊學士), room names Cao Trai (高齋), Vân Trai (雲齋), literary name Vân Nang (雲囊) and Buddhist name An Biên Attendant (安邊居士).[3][4]

According to the old narrative, in his mother's 9th-month of pregnancy, she dreamed about visiting the daisy garden and seeing the emerald clouds hovering in the sky with completely silent surroundings. On that occasion, his grandfather named him Quang Đức. As a child, he learned Hán Nôm under his grandfather's mentorship.[5]

Works[edit]

Poetry[edit]

 • Opine (述懷, 2010)
 • Dữ chư văn sĩ hoan ẩm hậu ký (與諸文士歡飲後記, 2010)
 • Tao dân phòng đảng xa sách phạm phí (遭民防挡车索犯规费, 2010)
 • Ballad for the motorbike-taxi driver (車夫行, 2011)
 • Bán dạ dự Vô Công Khuất Lão Nam Long hoan ẩm hậu cảm[6] (半夜與無公屈老南龍歡飲後感, 2011)
 • Recalling what you long know (長相憶, 2011)
 • Recovering from illness (Khỏi ốm, 2011)
 • Remembering Elderly Khuất (憶屈老, 2011)
 • Giving Elderly Khuất (與屈老, 2011)
 • Empty guqin (空琴, 2012)
 • Như Hoằng Hóa hải than hữu cảm (如弘化海灘有感, 2012)
 • Evening meeting Tử Hư at Giấy Street (暮會子虛於紙鋪, 2012)
 • Tặng Tiếu Chi sơn phòng chủ nhân[7] (贈笑之山房主人, 2012)
 • Notitle for the autumn (無語之秋, 2012)
 • Dream sea (夢海, 2014)
 • Sensitization at the old citadel of Hồ dynasty (Cảm tác trước thành nhà Hồ, 2014)
 • Diêu hạ Nguyễn Trách Am đản thần thi nhất thủ (遙賀阮窄庵誕辰詩一首, 2016)
 • Travelling Linh Ứng Pagoda (游靈應寺, 2017)

Literature[edit]

Disquisition[edit]

Translation[edit]

References[edit]