User:GlobalYoungAcademyTeam/Global Young Academy

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Global Young Academy at the Leopoldina in Halle, Germany.jpg

Global Young Academy


Automatically update the list now | SPARQL |Find images

This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!

Article occupation ORCID iD Google Scholar author ID VIAF ID Start date End date Image
Özge Yaka omexuLgAAAAJ 2019
Sabrina Wurzba FDGihGYAAAAJ 2019
Chang Da Wan 0000-0001-5698-9477 bU7fCs8AAAAJ 2019
Wahajuddin 0000-0003-3362-7558 TLdidUUAAAAJ 2019
Udi Sommer 0000-0002-9284-5291 hpyhdOkAAAAJ 68610784 2019
Sudesh Sivarasu 0000-0002-0812-568X ink5ZXYAAAAJ 2019
Renard Siew 5fYh9CMAAAAJ 2019
Velia Siciliano kaq3SM0AAAAJ 2019
Vanessa Schweizer 0000-0002-8214-9866 Ofbu_lwAAAAJ 2019
Easwaramoorthi Ramasamy PBpYxv8AAAAJ 2019
Dipak Pinjari RBGo1T8AAAAJ 2019
Fatemeh Mohammadipanah 0000-0003-0286-5342 GfSJnnMAAAAJ 290152742928027730093 2019
Vanessa MacDonnell -4gBQrEAAAAJ 51155563948913000265 2019
Yuliya Linhares 2019
Iwona Janicka 2019
Wai Shin Ho tXcHNwkAAAAJ 2019
Alaa Hamdon 2019
Tina Gruosso 0000-0002-3250-1008 281521663 2019
Eqbal Mohammed Abdu Dauqan Petk7vcAAAAJ 2019
Paulina Carmona-Mora 0000-0001-8560-1232 K31W5K8AAAAJ 2019
Felix Moronta Barrios program director 0000-0002-9433-8576 eAsx-mAAAAAJ 2019
Felix Moronta Barrios.jpg
Tyrone Grandison IuBCcCsAAAAJ 2019
Alison Flynn 0000-0002-9240-1287 2019
Goran Bandov 305729023 2019
Syed Ishtiaque Ahmed Ji2o32AAAAAJ 2019
Mohamed Abou El-Enein 2019
Sandeep Kaur-Ghumaan researcher 0000-0002-0688-3428 XmDy_UEAAAAJ 2019
Martijn Wieling Fzv0QJAAAAAJ 291025267 2019
Mona Abdel-Mottaleb researcher 0000-0002-4017-1248 osn6LVgAAAAJ 171830120 2019
Filippo Rossi researcher 0000-0003-2665-120X OXowCDkAAAAJ 2019
Haiguang Zhao 0000-0003-1057-9522 pJAjjJIAAAAJ 2019
Jonas Radl researcher
sociologist
0000-0002-0372-5782 316755407 2019
Sophie Carenco researcher
chemist
0000-0002-6164-2053 2019
Joy Wolfram researcher 0000-0003-0579-9897 ZjBJci8AAAAJ 2019
Noreen Mdege researcher 0000-0003-3189-3473 SspEiOgAAAAJ 2019
George W Mbogo researcher 0000-0002-2196-0495 dIVgZmUAAAAJ 2019
Anet Režek Jambrak researcher 0000-0001-7676-6465 xlCcR2gAAAAJ 305675830 2019
Chern Ein Oon researcher 0000-0002-4685-6408 2019
William Godsoe researcher 0000-0003-1697-6916 ttOVsTQAAAAJ 2019
Wei Gao researcher 0000-0002-8503-4562 6JZOFsMAAAAJ 2019
Ebrahim Karimi researcher 0000-0002-8168-7304 2019
Alexander Birbrair researcher
neuroscientist
0000-0003-1015-2561 -9RZj4cAAAAJ 9943151656343608400002 2019
Fernanda de Pinho Werneck zoologist QT4zhmQAAAAJ 2019
Stéfanie von Hlatky 305448906 2018
Karin Carmit Yefet 0000-0002-6959-0091 49154921221863590965
28153593820751671731
2018
Liya Wassie 2018
Soracha Thamphiwatana _pRv49AAAAAJ 2018
Marie-Eve Sylvestre 21627875 2018
Ruodan Shao Kq7b6q8AAAAJ 2018
Muhamamd Saif Ur Rehman 0000-0003-3177-4685 2018
Clarissa Rios Rojas 0000-0001-6544-4663 2018
Khamarrul Azahari Razak a8PXz94AAAAJ 309889385 2018
Flávia Ferreira Pires 0000-0003-0572-3542 260704475 2018
Fatin Aliah Phang 0000-0002-7759-1553 jw2NQ1IAAAAJ 2018
Ignacio Palomo W0WElIsAAAAJ 2018
Camila Ortolan Cervone 2018
Chioma Daisy Onyige 2018
Dalal Najib 2018
Sarah Morales 2018
Sandra Lopez-Verges scientist sTGoGg8AAAAJ 2018
Junpeng Li 2018
Sergey Kostyrko 0000-0003-3074-0969 H2N0RgsAAAAJ 2018
Stefan Kohler LttGszEAAAAJ 2018
Seda Keskin 0000-0001-5968-0336 I1y5dlEAAAAJ 2018
Malan Ketcha Armand Kablan 0000-0002-9739-1559 2018
Ali Jahanshahi AX6g4NQAAAAJ 286500751 2018
Mohamed Elhadidy lX9OIzsAAAAJ 2018
Patrick Cobbinah 0000-0003-2522-9293 2018
Krishanu Biswas 2018
Sezgin Bakirdere 0000-0001-9746-3682 9BC3GrAAAAAJ 304586740 2018
Rigers Bakiu 105145541826496600152 2018
Arya Shalini Subash 0000-0003-4255-7766 2018
Abdalhadi Alijla researcher r6NlsxwAAAAJ 1027155411321008940005 2018
Dmitry Alexeev 2018
Suraj Bhattarai researcher 0000-0001-6843-6677 cD8zzrYAAAAJ 2018
Yoko Shimpuku researcher 0000-0001-7531-7019 2018
Bach Xuan Tran 0000-0003-3498-8224 2018
Michael Saliba researcher 0000-0002-6818-9781 1xrUZtkAAAAJ 2018
Monika Kedra researcher 0000-0002-2223-5850 nI3hMlkAAAAJ 50145066480666591834 2018
John Kuumuori Ganle researcher 0000-0002-8382-3437 2018
Roula Inglesi-Lotz researcher 0000-0001-7509-4687 RUoToyMAAAAJ 2018
Christopher P Barrington-Leigh researcher 0000-0002-3929-5390 2018
Michael Backes researcher
physicist
0000-0002-9326-6400 oxzzEO4AAAAJ 251002124 2018
Abhijit Majumder researcher 0000-0002-0695-3967 oDEWtH4AAAAJ 2018
Mohammad Reza Salimpour researcher 0000-0002-5871-8360 fIrxRQ8AAAAJ 2018
Stefania Mondello researcher 0000-0002-8587-3614 u_YXlbIAAAAJ 1675147907502479210001 2018
Shima Taheri researcher 0000-0002-8959-1825 SgQMrxMAAAAJ 2018
Amanda Weltman theoretical physicist 0LdcNgkAAAAJ 168751147 2018
Ibrahim Sidi Zakari 0000-0003-1810-7431 5PDCKuMAAAAJ 306483892 2017
John Malone 0000-0003-1369-3769 09eqGzIAAAAJ 2017
Bernardo Urbani 0000-0001-5392-9751 120145541804796600852
134472124
2017
Tran Quang Huy 2017
Musharraf Syed Ghulam atwBJUYAAAAJ 2017
Shuhui Sun NWzWZ0wAAAAJ 18155830422133071383 2017
Egle Sumskiene 0000-0002-8645-5748 8xJYqn4AAAAJ 55339053 2017
Teresa Stoepler t-yAFtoAAAAJ 2017
Naim Rashid -eWYDxoAAAAJ 2017
Daniel Ochieng Orwenjo 103892117 2017
Marian Asantewah Nkansah 0000-0001-6187-6741 Ro-ktVgAAAAJ 2017
Binyam Sisay Mendisu 261632320 2017
Nonglak Meethong 0000-0002-5627-7581 2017
Matthew C. Levy 0f_q7GYAAAAJ 2017
Mahesh Kumar JeH1UkAAAAAJ 2017
Akihiro Kishimura 308250878 2017
Jacobus Jansen 0000-0002-5271-8060 2017
Lisa Herzog 2017
Anna Harris 154145541817696601298 2017
Aminata A. Garba 2017
Erick Gankam Tambo 55245518 2017
Bahaa El-Gendy 2017
Lahcen El Youssfi 0000-0001-6380-5592 2017
Cheng Zhiming EEv8pU8AAAAJ 2017
Maral Dadvar yEExAasAAAAJ 292244102 2017
Mary Donnabelle Balela 2i_1hIMAAAAJ 2017
Matthew T. Cole researcher 0000-0001-8631-3259 KOqR17MAAAAJ 2017
André Xuereb 0000-0002-9030-7334 VowPQgUAAAAJ 876144647718388902689 2017
Cristina Blanco Sío-López historian
research fellow
Marie Curie Actions
principal investigator
0000-0002-1172-2450 uChsUvAAAAAJ 2017
Photo - Dr. Cristina BLANCO SÍO-LÓPEZ.jpg
Aysha Fleming researcher 0000-0001-9895-1928 SSOsyukAAAAJ 2017
Hakan Usta researcher 0000-0002-0618-1979 1f-qx-oAAAAJ 2017
Mohd Hafiz Dzarfan Othman researcher 0000-0002-5842-2447 2017
Fernando Valiente-Echeverría researcher 0000-0001-9156-2516 Oo3-JqEAAAAJ 2017
Meghnath Dhimal researcher 0000-0001-7176-7821 2017
Abhi Veerakumarasivam researcher 0000-0002-2676-1815 VZYZGVkAAAAJ 2017
Maha Nasr researcher 0000-0002-0912-7011 2017
Wataru Iwasaki researcher 0000-0002-9169-9245 w6RjruIAAAAJ 2017
Benedetta Berti 2017
Bilge Demirköz physicist 0000-0001-7171-5976 UHeeSJwAAAAJ 2017
Muhammad Hamid Zaman 2016
Monir Uddin Ahmed 0000-0001-7117-1032 6gEH1DsAAAAJ 2016
Almas Taj Awan chemist 0000-0002-1236-1685 eRLzg7YAAAAJ 2016
Theresa Obiekezie 2016
Connie Nshemereirwe 0000-0002-5790-8998 2016
Rothsophal Nguon 2016
Evren Mutlugün 6GDg0NMAAAAJ 2016
Srinjoy Mitra 6dxU0p4AAAAJ 2016
Che Ming Jack Hu 6geQXYIAAAAJ 2016
Isil Kurnaz MENUbjMAAAAJ 139144647638406825414 2016
Bartlomiej Kolodziejczyk lyZtcwMAAAAJ 2016
Mona Khoury-Kassabri 0000-0003-3151-5464 c3OxoVQAAAAJ 297362435 2016
Mirabbos Hojamberdiev 0000-0002-5233-2563 L28VbDEAAAAJ 2016
Yun Fu 0000-0002-5098-2853 h-JEcQ8AAAAJ 2016
Laura Fierce 0000-0002-8682-1453 c4t5f90AAAAJ 2016
Kit Yee Chan HbjuPMgAAAAJ 2016
Suzanne Bouclin 106360485 2016
Kelly Babchishin yUQ7jjIAAAAJ 170794504 2016
Robert Lepenies social scientist
philosopher
researcher
0000-0002-4454-5921 xAPxJrcAAAAJ 2016
RobertLepenies.jpg
Liav Orgad 6f_bc_wAAAAJ 2016
Huanyu Cheng 0000-0001-6075-4208 2016
Fuat Balcı 0000-0003-3390-9352 2016
Nova Ahmed researcher 0000-0002-7715-1742 2016
Felycia Edi Soetaredjo researcher 0000-0001-7303-7152 X-hK_98AAAAJ 2016
Paul H Mason 0000-0002-5488-1056 2016
Jackie Dawson researcher 0000-0002-3532-2742 3XwJr_wAAAAJ 2016
Tolu Oni researcher
epidemiologist
0000-0003-4499-1910 oMBCh6QAAAAJ 2016
Tolu Oni at World Economic Forum.jpg
Gergely Toldi researcher 0000-0003-0178-1243 syxUh6cAAAAJ 2016
Simon J. Elsässer researcher 0000-0001-8724-4849 2016
Daniel Limonta researcher 0000-0002-5128-6542 e7WPsOYAAAAJ 2016
Anindita Bhadra researcher 0000-0002-3717-9732 2016
Anindita Bhadra.jpg
Andrey L. Konevega researcher 0000-0003-0125-7150 G9zunlYAAAAJ 2016
Nathalie Katsonis researcher 0000-0003-1054-6544 Gvj2gWoAAAAJ 305811918 2016
Rieko Yajima 2015
Koen Vermeir editor-in-chief 226438372 2015
Henri Edouard Tonnang mathematician 0000-0002-9424-9186 2015
Eijiro Sumii N0lc-g4AAAAJ 309836978 2015
Lee Pugalis 311784893 2015
Julia Milner 172415738 2015
Dmitry Maslov 2015
Pedro Martínez-Santos 2015
Nancy Lombard 258023069 2015
Boon Han Lim researcher 0000-0001-8059-9014 8ig5vKYAAAAJ 2015
Lim Boon Han.jpg
S. Karly Kehoe 66224776 2015
Ali Douraghy 2015
Thomas Edison Dela Cruz zOAQxzwAAAAJ 2015
Hong Ching 2015
Patrizio Antici 2015
Joachim Allgaier 0000-0001-7085-7315 CdZlx-YAAAAJ 2015
Huda Abdullah iVbFmDsAAAAJ 2015
Andrea Liscio 0000-0003-2986-3398 i-NuVZ4AAAAJ 2015
Liat Ayalon 0000-0003-3339-7879 dYW0xNsAAAAJ 97639285 2015
Ali Kosar researcher 0000-0001-6283-6717 47yBOcwAAAAJ 2015
Shabana Khan 0000-0002-4596-6007 2015
Abel Polese 0000-0003-3401-2192 epgQo-0AAAAJ 106766939 2015
Julio Cesar Ferreira 0000-0003-2694-239X qjciH3wAAAAJ 2015
Jenny Y Yang chemist 0KGsbfoAAAAJ 2015
Alex Godoy-Faúndez researcher 0000-0002-9609-9863 2_lnbp4AAAAJ 184147905025379090688 2015
Alexgodoyf.jpg
Alice Matimba researcher 0000-0002-8805-7989 2015
Anina N Rich researcher 0000-0002-5702-6450 VFbzixwAAAAJ 2015
Vinicius Fortes Farjalla researcher 0000-0003-4084-5983 2015
Stefan Hild researcher 0000-0001-9221-6009 77488483 2015
Tiago Falk researcher 0000-0002-5739-2514 _i58BPYAAAAJ 39151049942733410143 2015
Alexander Kagansky researcher 0000-0002-6219-6892 2015
Juan Escrig researcher 0000-0002-3958-8185 2015
Siobhan M Schabrun researcher 0000-0002-9083-3107 yCyFtY0AAAAJ 315711470 2015
Rawiwan Laocharoensuk researcher 0000-0001-7770-5912 2015
Michael Bronstein computer scientist 0000-0002-1262-7252 UU3N6-UAAAAJ 48763237 2015
Nadine Gaab researcher 0000-0002-7548-413X E7GQFJsAAAAJ 39152380036501761190 2015
Dacheng Tao computer scientist 0000-0001-7225-5449 RwlJNLcAAAAJ 2015
Uttam Babu Shrestha 0000-0002-8766-279X L2avF9wAAAAJ 2015
Meron Zeleke Eresso anthropologist 306125779 2015
Desheng Dash Wu 70149805 2014 2019
Gonzalo Tornaría 2014 2019
Aneta Spaic 115145003297561301715
311823480
2014 2019
Ronen Perry 0Zs64PYAAAAJ 54091335 2014 2019
Shamsun Nahar Khan 0000-0002-8966-0480 83FGef0AAAAJ 2014 2019
Shaheen Motala-Timol 2014 2019
Maarten van Herpen 2014 2019
Jésus Martinez de la Fuente 315720974 2014 2019
Numpon Mahayotsanun pkLU-t0AAAAJ 2014 2019
Judy Lytle 2014 2019
Bumjoon Kim svoxtDkAAAAJ 2014 2019
Benjamin Hennig 0000-0002-5754-2455 NXD8bMwAAAAJ 2014 2019
Mimi Haryani 0000-0003-4940-1991 ho-gLHgAAAAJ 2014 2019
Decibel Faustino-Eslava 4WhWymYAAAAJ 2014 2019
Fridah Kanana Erastus 4qVSPwkAAAAJ 310724215 2014 2019
Michal Biron 0000-0002-3364-2566 M0kDkswAAAAJ 305935077 2014 2019
Prateep Beed _SBxpA0AAAAJ 2014 2019
Abdeslam Badre 581149294187280520247 2014 2019
Sharon Aronson-Lehavi 108014814 2014 2019
Antonio Andreoni PIgZAnwAAAAJ 2014 2019
Mari‐Vaughn Johnson 2014
Guido Pupillo eooVGSAAAAAJ 316035906 2014 2019
Dasheng Leow researcher 0000-0001-9823-0258 2014 2019
Eyad Hamad researcher 0000-0001-8570-862X VhWj-xYAAAAJ 2014 2019
Kok-Keong Chong researcher 0000-0002-7350-597X 2014 2019
Matias Arim researcher 0000-0002-7648-8909 AlDHfsEAAAAJ 2014 2019
Moritz K Riede researcher 0000-0002-5399-5510 65170676 2014 2019
Dilfuza Egamberdieva researcher 0000-0001-9811-9277 Vr36YD8AAAAJ 2014 2019
Anna K Coussens researcher 0000-0002-7086-2621 _Eg_nU0AAAAJ 2014 2019
Adewale Adewuyi researcher 0000-0002-9703-7509 zLEK73IAAAAJ 2014 2019
Fiorenzo Vetrone researcher 0000-0002-3222-3052 q_j8ZyoAAAAJ 2014 2019
Milica Pesic researcher 0000-0002-9045-8239 BjU5f-0AAAAJ 2014 2019
Noelle Eckley chemist 0000-0002-6396-5622 vbk-DsIAAAAJ 56152380065301761339
64919803
2014 2019
Nico Dissmeyer researcher 0000-0002-4156-3761 SXDCMMUAAAAJ 2014 2019
Gijs Wuite biologist
university teacher
0000-0002-5706-043X K5GHkWgAAAAJ 231698958 2014 2019
Francesco Stellacci researcher 0000-0003-4635-6080 c3CiddUAAAAJ 288145541847496600789 2014 2019
Alessandro Sale researcher 0000-0001-7608-4456 OftFS88AAAAJ 113145003289961301517 2014 2019
Xing Yi Ling researcher 0000-0001-5495-6428 R11XIiUAAAAJ 2014 2019
Stefano Gianni researcher 0000-0003-1653-1925 FXruVokAAAAJ 2014 2019
Ivana Gadjanski researcher 0000-0003-0713-7897 b6ubga8AAAAJ 77532920 2014 2019
Andrew H. Kemp researcher 0000-0003-1146-3791 8WuUF-IAAAAJ 2014 2019
Patience Mthunzi physicist
biologist
2014 2019
2011 portrait - Patience Mthunzi (6197342763) (cropped).jpg
Roberta D'Alessandro researcher 0000-0002-0165-5901 2014 2019
Hsin-Chou Yang dkJd3IkAAAAJ 2013 2018
Jie Xu HlRgIzYAAAAJ 2013 2018
Ramesh T. Subramaniam 0000-0002-5505-6429 Xx64OREAAAAJ 2013 2018
Samuel Sojinu V8ggy9kAAAAJ 2013 2018
Jwa-Min Nam JmydVEMAAAAJ 2013 2018
Oleksandr Menshykov 0000-0003-2869-3307 eUz0Y2kAAAAJ 2013 2018
Tatiana Duque Martins 2013 2018
Karen Lorimer DO_9U1kAAAAJ 2013 2018
Rym Kefi BSkLISAAAAAJ 203184583 2013 2018
Bartosz Karaszewski OPVtHgMAAAAJ 250160228 2013 2018
Pawan Kumar Joshi 96886998 2013 2018
Rob Jenkins uuvi4JIAAAAJ 2013 2018
Lekelia Jenkins 0000-0002-2375-2032 -0v54X8AAAAJ 78571138 2013 2018
Mubasher Jamil 0000-0001-9662-1546 U8uOLIoAAAAJ 2013 2018
Jan-Christoph Heilinger 233007848 2013 2018
Mohamed Gouighri 2013 2018
Romain Lucas Glèlè Kakaï 2013 2018
Talia Fisher FkmSAd4AAAAJ 98332929 2013 2018
Mohamed Ali Ali Farag 2013 2018
Daniel Chappell 23213363 2013 2018
Elvan Ceyhan 0000-0003-2423-3178 mfZRKvoAAAAJ 281340522 2013 2018
Elena Bennet x0BXM00AAAAJ 2013 2018
Yusuf Baran S8gYxbEAAAAJ 2013 2018
Ulrike Irmgard Attenberger 2013 2018
Ala’aldeen Al-Halhouli HiCzxWEAAAAJ 2013 2018
Christian Agyare QqWs6_EAAAAJ 126278104 2013 2018
Eva Alisic researcher 0000-0002-7225-606X oolSYowAAAAJ 282942893 2013 2018
Federico Rosei n8hPbQgAAAAJ 20003614 2013 2018
Borys Wróbel biologist 0000-0002-4759-725X 68145304389078570538 2013 2018
Noble Banadda engineer 4vtgwKIAAAAJ 29153237737429211271 2013 2018
Laura Petes researcher 0000-0001-5314-2262 2013 2018
Andreas Lemmerer researcher 0000-0003-1569-2831 1lfaquYAAAAJ 2013 2018
Vivek Polshettiwar researcher 0000-0003-1375-9668 mNJfGlQAAAAJ 122180946 2013 2018
Mohamad Fawzi Mahomoodally researcher 0000-0003-3962-8666 2013 2018
Aron Walsh researcher 0000-0001-5460-7033 Ktvn91gAAAAJ 296703847 2013 2018
Ghada Bassioni researcher 0000-0001-8928-6428 8r3fGVcAAAAJ 2013 2018
Andrew E. Pelling researcher 0000-0003-3732-7472 udzjAicAAAAJ 315600446 2013 2018
Dexter Tagwireyi researcher 0000-0002-8044-831X HFzNRK0AAAAJ 2013 2018
Alberto Vomiero researcher 0000-0003-2935-1165 abhN0ZAAAAAJ 2013 2018
Marco Peccianti researcher 0000-0001-8894-496X IxZZ5a8AAAAJ 311346726 2013 2018
Andrea Ghermandi researcher 0000-0002-9403-4265 5SVn3YcAAAAJ 284106592 2013 2018
Edit Y Tshuva researcher 0000-0001-7452-3611 298599470 2013 2018
Tonni Kurniawan 2013 2018
Verena Lepper archaeologist
egyptologist
31830233 2013 2018
Mihaela Zigman 311742146 2012 2017
Jamie Warner TERSqMMAAAAJ 290451603 2012 2017
Krista Shereé Walton 4678715 2012 2017
Wilfred Gerard Van der Wiel O3XezmUAAAAJ 100152079161107111466 2012 2017
Alexandru Simon 305517460 2012 2017
Orakanoke Phanraksa 24345148 2012 2017
Vidushi S. Neergheen-Bhujun 2012 2017
Vanny Narita 2012 2017
Carlo Magno 0000-0002-2863-7076 UU711zwAAAAJ 2012 2017
An-Hui Lu 2012 2017
Xingsheng Liu 2012 2017
Eva Carina Helena Keskitalo 19052556 2012 2017
Oded Hod 304883498 2012 2017
Matthew Jan Daniel Esser 0000-0001-6381-1749 2012 2017
Sherif Faruk El-Khamisy 2012 2017
Jauad El Kharraz 2012 2017
Marc Creus GGydZYQAAAAJ 2012 2017
Jaime Alfredo Costales Cordero 2012 2017
Jose R. Correa 0000-0002-3012-7622 2012 2017
Bing Chen 2012 2017
Koenraad Brosens aTZAB3AAAAAJ 34732529 2012 2017
Sherien Elagroudy IC4gNn8AAAAJ 2012 2017
Regina Maphanga 2012 2017
Julia Baum researcher 0000-0001-8804-876X d9ar-EQAAAAJ 232067507 2012 2017
Mitsunobu Kano researcher 0000-0003-1593-1855 5YUuqvIAAAAJ 2012
2017
J Maze 0000-0003-0751-9182 2012 2017
Kim-Kwang Raymond Choo researcher
professor
0000-0001-9208-5336 rRBNI6AAAAAJ 70875952 2012 2017
Kai M.A. Chan researcher 0000-0002-7804-3276 OByl3J0AAAAJ 2012 2017
Javier Garcia-Martinez researcher 0000-0002-7089-4973 GVWEqc8AAAAJ 2012 2017
Patrick Kobina Arthur researcher 0000-0002-5974-3955 MRI4mU0AAAAJ 122146822189807381209
80901503
2012 2017
Philip Walther researcher 0000-0002-4964-817X NqWGYXwAAAAJ 2012 2017
Martin Dominik researcher 0000-0002-3202-0343 2012 2017
Jr-Hau He researcher 0000-0003-1886-9241 _GflriEAAAAJ 2012 2017
Alexander M. Clark researcher 0000-0002-2860-0492 2012 2017
Olanike Adeyemo academic
veterinarian
researcher
0000-0003-3404-5090 AbsyqJgAAAAJ 305638553 2012 2017
Sabina Leonelli researcher 0000-0002-7815-6609 uNj98SoAAAAJ 90433686 2012 2017
Shang-Te Danny Hsu researcher 0000-0002-7231-0185 289345440 2012 2017
Yahaya Mohd Normi researcher 0000-0003-0707-7361 wy1WJkkAAAAJ 2012 2017
Erik Ingelsson researcher G_AJnjEAAAAJ 7370573 2012 2017
Toni Gabaldón evolutionary biologist
bioinformatician
0000-0003-0019-1735 f5qDizoAAAAJ 215396594 2012 2017
Toni Gabaldon a Nit SCB.jpg
Yi-Hsien Su 0000-0001-6798-9632 2011 2016
Abdullah Shams Bin d1aTAmQAAAAJ 2011 2016
Charles Okechukwu IfYARO0AAAAJ 2011 2016
Philimon Nyakauru 2011 2016
Gabriela Montenegro-Bethancourt 4253147373417041580009 2011 2016
Javier M. Moguerza 301518782 2011 2016
Stephen Miller chemist gysistoAAAAJ 2011 2016
Maryam M. Matin 6LEYyvEAAAAJ 2011 2016
Tae-Woo Lee 2011 2016
Anak Khantachawana 2011 2016
Abidemi James Akindele 0000-0002-9007-0437 2011 2016
Ido Israelowich 0000-0003-2598-4221 H0K5rCkAAAAJ 88515216 2011 2016
Fernando Febres Cordero 63811832 2011 2016
Fang-Yi Chiou 61288753 2011 2016
Liwei Chen 2011 2016
Aftab Ahmad pP3VGxoAAAAJ 2011 2016
Jeremy T. Kerr 0000-0002-3972-7560 ZRwQfzAAAAAJ 2011 2016
Michal Feldman lecturer IKjIhTwAAAAJ 2011 2015
Charisma Choudhury researcher 0000-0002-8886-8976 bb1GUm0AAAAJ 2011 2016
Moataz M Attallah professor 0000-0002-7074-9522 vgIfnmwAAAAJ 2011 2016
Johan Åkerman researcher 0000-0002-3513-6608 2NBG3P0AAAAJ 2011 2016
Felipe Alvarez researcher 0000-0002-1443-8455 2011 2016
Bettina Speckmann researcher
computer scientist
0000-0002-8514-7858 Wim4L1cAAAAJ 289157897 2011 2016
Speckmann Bettina foto Henk Thomas.jpg
Caradee Y Wright researcher 0000-0001-9608-818X MbWPxyoAAAAJ 2011 2015
Helene Andersson-Svahn 232953968 2011 2016
Nagadenahalli Byrareddy Siddappa researcher 0000-0002-7423-1763 2011 2016
Sameh Soror researcher 0000-0001-6474-8884 bePVqlkAAAAJ 2011 2016
Xuelong Li 2011 2016
Yueh-Lin Loo scientist 7rrY01cAAAAJ 61194333 2011 2016
Marko Sabovljević researcher 0000-0001-5809-0406 42983178 2011 2016
Arianna Betti 0000-0002-9921-3166 10146332836318730028 2011 2016
Ernesto Lupercio university teacher
mathematician
305935422 2011 2016
Jeremy O'Brien physicist 0000-0002-3576-8285 BxIIt5QAAAAJ 2011 2016
Gregory A. Weiss 0000-0003-0296-9846 RLKmO3MAAAAJ 251035155 2010 2014
Koyo Watanabe 2010 2012
Francis Wanjala 0000-0002-6170-8411 2010 2014
Raquel Vaz-Pinto 0000-0002-3492-1217 2010 2012
Ngo Van Thanh X-j-ZLIAAAAJ 2010 2015
James Tickner 2010 2014
Vinitha M. Thadhani kzzAhGoAAAAJ 2010 2014
Yoshihiro Tanaka 2010 2014
Hitomi Takemura 53687006 2010 2014
Michael Sutherland 2010 2014
Olumuyiwa Sunday Asaolu 2010 2012
Warinthorn Songkasiri dmOmOboAAAAJ 2010 2015
Hoon Sohn 0000-0001-9337-6653 1_kv8AkAAAAJ 2010 2014
Regina C. So 2010 2014
Sabita Rezwana Rahman 2010 2012
Mohd Fadlee R. Rasid 2010 2012
David Ramanitrahasimbola 2010 2014
Song Qin 2010 2014
Wibool Piyawattanametha vp45e2cAAAAJ 86374856 2010 2014
Maria da Conceição Pequito Teixeira 100013372 2010 2013
Banu Ormeci WtEWP8MAAAAJ 49503820 2010 2012
Luis Oliveira e Silva pYOj_aYAAAAJ 2010 2012
Idowu S. Ola 133939075 2010 2014
Augustine Ocloo 0000-0003-1249-5349 Vs9bzdgAAAAJ 2010 2014
Peter K. Ngure n5iyrmIAAAAJ 2010 2014
Paul Nampala Oc2oC-0AAAAJ 7049039 2010 2014
Masaki Nakamura 0000-0002-5671-1579 2010 2012
Amal Amin Ibrahin S. Nada 2010 2014
John Muyonga AsIvIs8AAAAJ 33920330 2010 2014
Benedict Molibeli Taele 0MgOGVYAAAAJ 2010 2012
Gayan Meegama 2010 2012
Olga Mashkina 0000-0001-8252-2192 305547078 2010 2013
Sheikh Manjura Hoque 2010 2012
Islam Mamdouh Ahmad 2010 2013
Thokozani Majozi 0000-0003-0864-2393 hIbgAsMAAAAJ 120534056 2010 2012
Guruprasad Madhavan 2010 2015
Salome M. Martinez 2010 2012
Nguyen TK Thanh scientist 0000-0002-4131-5952 pK_qvc0AAAAJ 2010 2014
Jittiporn K. Kruenate 2010 2012
Olga Kovalchuk ODvmKA8AAAAJ 2010 2013
John B. Kirabira hxb7jS0AAAAJ 2010 2012
Rees Kassen 1m50zJwAAAAJ 2010 2014
Bahar Yetis Kara 308755416 2010 2012
Kassymkhan Kapparov 2010 2012
Jorge A. Huete-Perez 0000-0001-5259-8428 2010 2014
Hisham Hassan 2010 2014
Justin Hanes eAEtxi0AAAAJ 2010 2012
Moustapha Guèye 2010 2012
Cheikh Abdoul Khadir Diop -DezlqsAAAAJ 2010 2014
Ke Ding 2010 2012
Raissa M. D'Souza 2010 2012
Carlo Cavallotti Xl0-5JUAAAAJ 2010 2012
Negussie Beyene 2010 2014
Ranjini Bandyopadhyay 0000-0002-4290-6404 Ji1FoqYAAAAJ 2010 2014
Dorothy Balaba 76036589 2010 2012
Tanvir N. Baig 2010 2013
Nihal Aydogan fvZZQJsAAAAJ 2010 2012
Ofomaja Augustine Enakpodia 2010 2013
Abeer Arafat 2010 2012
Manuel Alcarazo Valesco 2010 2012
Mohammad Al Ghouti TH7TGJ4AAAAJ 2010 2013
Onoja Matthew Akpa 0000-0002-0558-5218 -z6RsZkAAAAJ 2010 2012
Reza Afshari 2010 2014
David Hutchinson physicist 2010 2015
Roman Szewczyk 0000-0002-1214-1009 c-eWpVYAAAAJ 102220751 2010 2018
Paula Kivimaa 0000-0003-2812-8017 ilTeX3cAAAAJ 61021142 2010 2014
Emmanuel I Unuabonah 0000-0001-9854-3924 TP6iGkwAAAAJ 2010 2014
Zeynep Aycan 0000-0003-4784-334X M2AzkVcAAAAJ 12215097 2010 2012
Tjerk Oosterkam researcher 0000-0001-6855-5190 2010 2012
Nitsara Karoonuthaisiri researcher 0000-0003-0838-8399 9kpsFi8AAAAJ 2010 2014
Hee Cheul Choi 0000-0003-1002-1262 2010 2012
Hans Hilgenkamp 0000-0001-6109-8804 lywc6l8AAAAJ 2010 2012
Maite Martinez Aldaya 0000-0002-5226-0715 232173289
287017483
2010 2014
Mao-Chang Liang researcher 0000-0002-5294-9344 urok8uIAAAAJ 2010
2012
Muhammad Manjurul Karim researcher 0000-0003-0476-8239 buC8e7YAAAAJ 90472536 2010 2014
Mathias Kläui researcher 0000-0002-4848-2569 1V_pQncAAAAJ 92151594510905352626 2010 2014
Adil Baykasoglu researcher 0000-0002-4952-7239 zj6t4sYAAAAJ 90862667 2010 2012
Josef Priller researcher 0000-0001-7596-0979 mmzxNyYAAAAJ 205228656
6190149662190307020008
2010 2014
Albert T Modi researcher 0000-0002-6887-1721 313495373 2010 2012
Pimchai Chaiyen researcher 0000-0002-8533-1604 5CrtozgAAAAJ 2010 2012
Yoke Fun Chan researcher 0000-0001-7089-0510 6-jxLWQAAAAJ 2010 2013
Shoji Komai researcher 0000-0002-8474-7800 CB1OlyIAAAAJ 2010 2014
Hiba Mohamed molecular biologist PcJ5sRgAAAAJ 2010 2012
Muhammad Akhyar Farrukh researcher 0000-0002-1118-8657 utYLdZ8AAAAJ 2010 2015
Gesa Weyhenmeyer researcher 0000-0002-4013-2281 nN_uvmkAAAAJ 18392379 2010 2012
Mihai G Netea researcher 0000-0003-2421-6052 22454084 2010 2012
Mohd Basyaruddin Abdul Rahman researcher 0000-0002-5665-2564 SF2yhyoAAAAJ 2010 2012
Bernard Slippers researcher 0000-0003-1491-3858 047C24MAAAAJ 232260155 2010 2015
Catherine Beaudry social scientist 0000-0002-2110-3151 vuOE_DEAAAAJ 2010 2014
Yael Hanein physicist
researcher
0000-0002-4213-9575 u2Ej2pIAAAAJ 245146462590727770060 2010 2012
Santiago Ron herpetologist
researcher
0000-0001-6300-9350 B_9xkucAAAAJ 309745872 2010 2012
Sandra McLaren geologist
researcher
0000-0001-5757-1670 ZzB3JuYAAAAJ 2010 2012
Anna-Karin Tornberg mathematician brTICLgAAAAJ 2010 2012
Yamuna Krishnan chemist
researcher
0000-0001-5282-8852 ReThrX4AAAAJ 7398148947780254950009 2010 2012
Hiroyuki Katayama 0000-0002-3429-9069 115861770 2010 2012
Tilman Brück economist
university teacher
researcher
0000-0002-8344-8948 35401575 2010 2014
Rajesh Gopakumar physicist
academic
44206286 2010 2012
Oren Gazal-Ayal legal scholar 0000-0002-2271-8916 298590574 2010 2014
Ingrid Johnsrude neuroscientist CxBHYIsAAAAJ 105672355 2010 2012
Saeid Esmaeilzadeh chemist
businessperson
48148995981759751905 2010 2012
Saeid esmaeilzadeh 2.jpg
End of auto-generated list.