Władysław Markiewicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Władysław Markiewicz (2 January 1920 – 18 January 2017) was a Polish sociologist;[1] professor of Adam Mickiewicz University in Poznań since 1966, and Warsaw University since 1972, director of the Western Institute (Instytut Zachodni) in Poznań in years 1966-1973,[2] member of Polish Academy of Sciences (Polska Akademia Nauk, PAN) since 1972.[3]

He was a secretary of the Social Sciences Division of the Polish Academy of Sciences (Wydział Nauk Społecznych PAN) since 1972, editor-in-chief of Studia Socjologiczne (Sociological Studies) quarterly[4] since 1972, chairman of the Poland 2000 Committee (Komitet Polska 2000 PAN) since 1980. From 1969 until 1972, he was the president of the Polish Sociological Association.

Areas of activity[edit]

His main areas of interest are: sociology of labour and industry, sociology of the nation, sociology of the political relations.

Publications[edit]

  • Przeobrażenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji (Evolution of the national consciousness of the Polish reemigrants from France)
  • Społeczne procesy uprzemysłowienia, 1962 (Social processes of industrialization)
  • Społeczeństwo i socjologia w NRF, 1966 (Society and sociology in Western Germany)
  • Socjologia a słuzba społeczna, 1972 (Sociology and public service)
  • Stan i perspektywy rozwoju nauk humanistycznych, 1973 (The state and prospects of development of the humanist sciences)
  • Przemiany w strukturze społecznej Polski Ludowej, 1982 (Social structure changes in the People's Poland)

References[edit]

  1. ^ Arts and Culture, Poznan
  2. ^ Instytut Zachodni, "Dyrektorzy Instytutu Zachodniego"
  3. ^ Polish Academy of Sciences, Social Sciences Division
  4. ^ Sociological Studies (Studia Socjologiczne), issue: 1 (188) / 2008, pages: 14, [www.ceeol.com]