Book and Sword, Gratitude and Revenge

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Book and Sword, Gratitude and Revenge
Book and Sword, Gratitude and Revenge.jpg
DVD cover
Also known as 1. The Book and the Sword
2.
The Romance of the Book and Sword'
Genre Wuxia
Written by Louis Cha (original story)
Directed by Lee Kwok-lap
Starring Vincent Zhao
Esther Kwan
Rachel Ngan
Aaron Chen
Ray Lui
Vicky Chen
Tse Kwan-ho
Sun Li
Joey Leung
Kym Ng
Opening theme Fengyue Xiao Pingsheng (風月笑平生) performed by Lunhui Band
Ending theme 1. Le Xiaoyao (樂逍遙) performed by Wang Zheng
2. Xuehui (學會) performed by Evonne Hsu
Country of origin Taiwan
China
Hong Kong
Singapore
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 40
Production
Location(s) China
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) Chinese Entertainment Shanghai
CTV (Taiwan)
Tong Yan Co. (Hong Kong)
SPH MediaWorks (Singapore)
Release
Original network CTV (Taiwan)
Original release 2002
Book and Sword, Gratitude and Revenge
Traditional Chinese 書劍恩仇錄
Simplified Chinese 书剑恩仇录

Book and Sword, Gratitude and Revenge is a television series adapted from Louis Cha's novel The Book and the Sword. The series was first broadcast on CTV in Taiwan in 2002.

Cast[edit]

 • Vincent Zhao as Chen Jialuo
 • Esther Kwan as Huoqingtong
 • Rachel Ngan as Princess Fragrance
 • Aaron Chen as Qianlong Emperor
 • Ray Lui as Wen Tailai
 • Vicky Chen as Luo Bing
 • Tse Kwan-ho as Yu Yutong
 • Leslie Sun as Li Yuanzhi
 • Joey Leung as Xu Tianhong
 • Kym Ng as Zhou Qi
 • Guo Liang as Zhang Zhaozhong
 • Xu Lu as Yu Ruyi
 • Cheng Pei-pei as Empress Dowager Chongqing
 • Zhang Tielin as Yu Wanting
 • Yang Guang as Lu Feiqing
 • Wu Yue as Zhao Banshan
 • Mao Hu as Zhang Jin
 • Che Gen as Jiang Sigen
 • Feng Pengfei as Xinyan
 • Ho Kwai-lam as Li Kexiu
 • Deli Ge'er as Muzhuolun
 • Zhang Hongming as Huo'ayi
 • Lu Yong as Bai Zhen
 • Xi Hong as Empress
 • Bryan Leung as Yuan Shixiao
 • Elvis Tsui as Tuying
 • Sui Yongqing as Xuediao
 • Sun Changhong as Zhaohui
 • Li Qingxiang as Zhou Zhongying
 • Jia Yanpeng as Wei Chunhua
 • Zhao Xiaozuo as Yang Chengxie
 • Guo Qiming as Shi Shuangying
 • Wang Xiaohong as Mrs Zhou
 • Zhang Wei as Taoist Wuchen
 • Guo Changhui as Chang Hezhi
 • Jin Ming as Chang Bozhi
 • Zhu Yana

External links[edit]