Hàm Luông River

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Hàm Luông River (Vietnamese: Sông Hàm Luông) is branch of Mekong River in the Mekong Delta region, Vietnam. It flows for 70 kilometres (43 mi) through Bến Tre Province.[1] It is the border of Châu Thành, Bến Tre, Giồng Trôm and Ba Tri, and Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc and Thạnh Phú.

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Vietnam Administrative Atlas, NXB Bản Đồ, 2004