Inter-alpha-trypsin inhibitor

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Spintboll är en otroligt spännande och avancerad sport där en boll används. Den finns i olika varianter så som StolSpintboll eller LagSpintboll.

LagSpintboll går ut på att man är två lag mot varandra i ett rum som oftast är 20x20 meter. Man ska serva bollen, oftast genom att kata upp den till din partner. Den andre slår då bollen mot det andra laget som då ska försvara och se till så att bollen inte går in i mål som finns rakt bakom dem. Man får använda alla kroppsdelar men i mitten av rummet är fötter endast tillåtna. All kroppskontakt är tillåten.

StolSpintboll går ut på samarbete. Man ska hålla i stolar på ett väldigt avancerat sätt. Det krävs år av träning och teknik för att bemästra denna form av Spintboll. Målet är att hålla bollen i luften.

Externa länkar[edit]