Mahāgīta

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Mahāgīta (Burmese: မဟာဂီတ; from Pali: Mahāgīta; lit.'great songs'); also rendered into Burmese as Thachingyi (Burmese: သီချင်းကြီး) is the complete body or corpus of Burmese classical songs.[1] The songs descend from the musical traditions of the Burmese royal court, and form the basis of Burmese classical music today.[1][2]

History[edit]

The Mahāgīta evolved into a single style from Pyu, Mon, and Burman musical traditions.[3] The Mahāgīta also incorporates musical traditions of conquered kingdoms; the Yodaya songs are modeled on the musical style of the Ayutthaya kingdom, while the Talaing songs are based on the songs of the Mon people.[1]

Pre-colonial origins[edit]

Kyo, bwe, and thachingan songs are considered to constitute the oldest parts of the Mahāgīta repertoire, and served as the main court music before the Konbaung dynasty.[3][1] The earliest genre of kyo songs date to the late Kingdom of Ava era. Kyo, which literally means "string," were used as repertoire to teach traditional classical singing and the saung.[4] The oldest songs of the kyo genre are the "Three Barge Songs," which describe a king's passage up the Irrawaddy River to Tagaung in c. 1370, have variously been dated to the late Toungoo period (1531-1752).[5] The "Three Barge Songs" include "Phaung Ngin Kyo," (ဖောင်ငင်ကြိုး) played as the barge is towed out; "Phaung La Kyo," (ဖောင်လားကြိုး) played as the royal barge is underway; and "Phaung Saik Kyo," (ဖောင်စိုက်ကြိုး), played when the barge makes port.[6]

Bwe songs honor the king, while thachingan songs honor the Buddha or the king as a protector of the Śāsana.[5] Both genres date to the Konbaung dynasty, c. 1738. Myawaddy Mingyi U Sa was the most prominent composer of songs in the bwe and thachingan genres.[5]

Patpyo songs were popular in the late Konbaung dynasty, and are the most numerous in the corpus.[5][2] These songs have a rhythmic foundation resembling drum beats, and require the highest level of performance technique and knowledge.[5] Ledwethankhat songs constitute a minor genre, and are characteristically sharp and active, with fast, short rhythms.[5] These songs are always followed by myingin songs traditionally performed at equestrian, martial arts, and archery events.[5]

Bawle songs, which are plaintive songs, date to the 1800s; the earliest song, "Sein Chu Kya Naung" (စိန်ခြူးကြာညောင်), composed by a Konbaung princess to persuade her husband to return to her side, was composed after 1838.[5]

Colonial era evolution[edit]

With the advent of British colonial rule in Burma, a new genre of traditional music, variously called khit haung (ခေတ်ဟောင်း), hnaung khit (နှောင်းခေတ်), and kala paw (ကာလပေါ်) emerged. While the roots of this genre lie in the pre-colonial court tradition, compositions from this genre gradually incorporated Western musical instruments (e.g., the piano, guitar, banjo, etc.) and foreign musical influences in terms of melody, tunings, and rhythm (e.g., harmony in thirds, accented rhythm in vocals), which did not adhere to the strict rules of the royal court musical tradition. From the 1920s to the 1940s, the introduction of recording technology created a sizable local market for khit haung music. The Burmese government MRTV publishes multi-volume written compilation of songs from this genre.[7][8]

Collections[edit]

The Mahāgīta is generally organized into songs by genre based on varying tuning methods, rhythmic patterns, frequently used melodies, preludes and postludes,[9] as follows:

 • Kyo (ကြိုး)
 • Bwe (ဘွဲ့)
 • Thachingan (သီချင်းခံ)
 • Patpyo (ပတ်ပျိုး)
 • Ledwethankhat (လေးထွေသံကပ်)
 • Natchin (နတ်ချင်း)
 • Yodaya (ယိုးဒယား)
 • Bawle (ဘောလယ်)
 • Lwangyin (လွမ်းချင်း)
 • Myingin (မြင်းခင်း)
 • Talaing than (တလိုင်းသံ)

In the Gitawithawdani anthology, the songs are grouped into 4 categories are known as apaing (အပိုင်း).[5] Each category has a specific tuning method, namely hnyinlon, aukpyan, pale, and myinzaing. The remaining 2 tuning methods, duraka and chauk thwe nyunt, are now extinct.[5]

Ensemble[edit]

Mahāgīta songs are sung by a vocalist who controls the metric cycle by playing a bell (စည်, si) and clappers (ဝါး, wa).[3] The vocal performances are accompanied by a chamber music ensemble, which includes the following instruments:

 • Saung (စောင်း) - Burmese harp[2][10]
 • Pattala (ပတ္တလား) - xylophone[10]
 • Hne (နှဲကြီး) - double-reed oboe[11]
 • Si (စည်း) and wa (ဝါး) - bell and clapper[11]
 • Bon (ဗုံ) - double-headed drum[11]
 • Tayaw (တယော) - fiddle[11]
 • Sandaya (စန္ဒရား) - piano[11]

The tayaw and sandaya are historically recent additions dating to the late pre-colonial era (late 1800s).

Anthologies[edit]

The national anthology, known as Naingngandaw Mu Mahagita (နိုင်ငံတော်မူမဟာဂီတ) includes a selection of 169 songs, standardized and published in three volumes between 1954 and 1961 by Burmese Ministry of Culture.[9] The National University of Arts and Culture, Yangon uses the Naingngandaw Mu Mahagita as the official anthology for teaching Burmese classical music.[5] This anthology is also used for the National Performing Arts Competition (also known as Sokayeti) held annually in October.[5]

The Naingngandaw Mu Mahagita anthology is based on an earlier anthology, entitled Gitawithawdani (ဂီတဝိသောဓနီ; from Pali Gītavisodhana, lit.'purifying the songs'), published in 1923, which was based on the repertoire of the last Burmese court harpist, Dewaeinda Maung Maung Gyi (ဒေဝဣန္ဒာမောင်မောင်ကြီး).[3][12] The second edition was edited and recompiled by Ba Cho and republished in 1941, and is now in its sixth reprint.[5]

The oldest extant song anthology was compiled c. 1788 by the Monywe Sayadaw (1766-1834), and comprises 166 sets of song texts.[9] Several Konbaung dynasty anthologies exist, including an 1849 anthology compiled by Myawaddy Mingyi U Sa and another 1870 anthology, Thachin Gaungzin Potye Hmatsudaw (သီချင်းခေါင်းစဉ်ပုဒ်ရေးမှတ်စုတော်) with 1,062 song titles under 27 genres, both compiled at the behest of Mindon Min, and an 1881 anthology named Mahagita Myedani Kyan (မဟာဂီတမြေဓနီကျမ်း), compiled by U Yauk in Pyay.[9]

Modern-day usage[edit]

The popularity of the Mahāgīta genre in modern-day Myanmar has declined significantly with the advent of popular music.[11] Some songs in the Mahāgīta corpus, such as a bwe song called "Aura of Immeasurable Auspiciousness" (အတိုင်းမသိမင်္ဂလာသြဘာဘွဲ့, Ataing Mathi Mingala Awba Bwe), a wedding processional song used in traditional Burmese weddings (analogous to the "Bridal Chorus" in Western weddings),[13] remain staples for various traditional ceremonies. The style of Mahāgīta songs has also been adapted in more modern compositions, such as "Auspicious Song" (မင်္ဂလာတေး, Mingala Tei) composed by Twante Thein Tan, and "Akadaw Pei" (အခါတော်ပေး) by Waing Lamin Aung, both of which are commonly played at traditional Burmese weddings.[13][14]

Recordings[edit]

 • Mahagita: Harp and Vocal Music of Burma (2003)

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ a b c d "The Maha Gita". University of Maryland, Baltimore County. 30 October 1995. Retrieved 2018-09-13.
 2. ^ a b c Garfias, Robert (2004). "Review of Mahagitá: Harp and Vocal Music of Burma". Ethnomusicology. 48 (1): 151–152. JSTOR 30046252.
 3. ^ a b c d Lu, Hsin-chun Tasaw (2009). "The Burmese Classical Music Tradition: An Introduction". Fontes Artis Musicae. 56 (3): 254–271. JSTOR 23512133.
 4. ^ "Kit Young: Conference on the Mahagita". WAING. 2017-01-01. Retrieved 2018-09-14.
 5. ^ a b c d e f g h i j k l m CHING, TAN LI (2008-07-29). "Transmission of Burmese Classical Music". scholarbank.nus.edu.sg. Retrieved 2018-09-14.
 6. ^ "Burmese Folk and Traditional Music" (PDF). Ethnic Folkways Library. 1953.
 7. ^ "ခေတ်ဟောင်းတေး / နှောင်းခေတ်ကာလပေါ်တေးအတွဲ တေးသီချင်းစာအုပ်များ ဝယ်ယူနိုင်". MRTV (in Burmese).
 8. ^ "တေးရေးပညာရှင်ကြီးများ၏ နှောင်းခေတ်ကာလပေါ်တေးများ အတွဲ (၆)၊ (၇)၊ (၈) စာပေဗိမာန်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်". Ministry of Information (in Burmese). Retrieved 2020-05-09.
 9. ^ a b c d Inoue, Sayuri (2014-12-01). "Written and Oral Transmission of Burmese Classical Songs" (PDF). The Journal of Sophia Asian Studies (32): 41–55.
 10. ^ a b ကျော်ထက်. "မဟာဂီတကမ္ဘာသို့ အလည်တစ်ခေါက်". Myanmar News Agency.
 11. ^ a b c d e f "Traditional artists face the music". The Myanmar Times. 2015-04-10. Retrieved 2020-05-04.
 12. ^ အမာ, လူထုဒေါ် (1989). မြန်မာ့ မဟာဂီတ (PDF).
 13. ^ a b "မင်္ဂလာပွဲထွက်တဲ့အချိန်မှာ အခါတော်ပေး သီချင်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်". Marry (in Burmese). 2019-02-02. Retrieved 2020-05-04.
 14. ^ "ဂန္ထဝင်ဂီတဖြင့်ပရိသတ်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သူ (သို့မဟုတ်) တွံတေးသိန်းတန်". The Myanmar Times. 2020-01-15. Retrieved 2020-05-05.