Stalinist show trial of the Kraków Curia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Public trial of the Roman Catholic priests, Kraków, January 1953. Last row (left to right): Fr. Edward Chachlica, Fr. Wit Brzycki; in front of him: Fr. Jan Pochopień; first row: Fr. Michał Kowalik, Fr. Franciszek Szymonek, and Fr. Józef Lelito

The Stalinist show trial of the Kraków Curia[1][2] was a public trial of four Roman Catholic priests – members of the Kraków diocesan Curia – including three lay persons, accused by the Communist authorities in the People's Republic of Poland of subversion and spying for the United States. The staged trial, based on the Soviet formula, was held before the Military District Court of Kraków from January 21 to 26, 1953 at a public-event-hall of the Szadkowski Plant.[3] The court, headed by the hardline Stalinist judge Mieczysław Widaj, announced its verdict on January 27, 1953 sentencing to death Father Józef Lelito, Fr. Michał Kowalik, and Fr. Edward Chachlica. The priests were stripped of all civil and constitutional rights,[4] but their death penalties were subsequently not enforced. The remaining defendants were sentenced to sentences ranging from 6 years in prison to life (Fr. Franciszek Szymonek). The fear-inspiring court judgments were endorsed politically by the Resolution of the Polish Writers Union in Kraków on February 8, 1953, signed by many prominent members. A series of similar trials followed.[1]

Stalinist repressions against the Catholic Church[edit]

The "war against religion", in which in the one year of 1950, a total of 123 Roman Catholic priests were thrown in jail,[5] became the responsibility of the Ministry of Public Security of Poland and its 5th Department created in July 1946 specifically for that purpose. Since the late 1940s, it was headed by interrogator Julia Brystiger (née Prajs) who personally directed the operation to arrest and detain the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński.[6] The department specialized in the persecution and torture of Polish religious personalities. Brystygier, born to a Jewish family in Stryj (now Ukraine), dedicated herself to ideological struggle against all forms of religion.[5] Nicknamed Bloody Luna by the victims of her torture techniques, Brystygier was responsible for the arrest of 2,000 Jehovah's Witnesses for their religious beliefs.[5]

The trial was a key element in the subsequent wave of repressions against the Church. First, on February 9, 1953, the communist government issued The decree on appointments of clergy to church positions, assuming total control over the way in which positions in the Church were filled. A month later, on March 8, 1953 the authorities stopped publication of the Catholic weekly Tygodnik Powszechny in reprisal for its alleged refusal to include a eulogy commemorating the death of Joseph Stalin. The magazine was taken over (until October 1956) by a pro-government secular group PAX Association. Finally, on September 14, 1953, the communist apparatus launched a separate show-trial of Bishop Czesław Kaczmarek, coupled with a series of the so-called splinter trials of various "informants" sentenced to an average of 12–15 years. Kaczmarek, tortured in custody before being forced to sign a confession and admit his guilt, was sentenced to 12 years in prison on September 22, 1953. On September 25, 1953, Cardinal Stefan Wyszynski was arrested.[2] Three days later, on September 28, 1953, a deeply intimidated Catholic Bishops' Conference issued an official condemnation of sabotage against the state. In parallel, the Office of the Council of Ministers (Urząd Rady Ministrów) organized its own ceremony on December 17, 1953, welcoming the government-approved Bishops, Diocesan administrators (Vicar capitulars), and Suffragans.[2]

The splinter trials[edit]

A wave of propaganda spin-offs called the splinter trials was launched against the people associated with the Rada Polityczna (Political Council) in Western Europe,[7] composed of members of the National Party active during World War II.[1] All captives were accused of espionage, and sentenced to long prison terms.[8] Fr. Józef Fudali who corresponded with former NOW partisan Jan Szponder, was sentenced by the court to 13 years in prison on 13 May 1953. He died two years later in unexplained circumstances during his detention, probably on January 30, 1955. Helena Budziaszek received 15 years. Adam Kowalik was sentenced to 10 years, while his wife Stanisława (sister of Jan Szponder) received 5 years. Irena Haberwas given 12 years in prison. Piotr Kamieniarz got 15 years. His son, Andrzej got 12 years, and his other son Józef, also 12 years. Władysław Meus was given 12 years in prison. Mieczysław Steczko got 15 years and Tadeusz Mirota, 12 years in prison.[1]

All trials were highly publicized, with daily radio broadcasts,[9] and articles in national newspapers by prominent writers, such as the full-page attack in support of the verdict, by Mrożek, comparing death-row priests to the degenerate SS-men and Ku Klux Klan.[10] Due to wartime annihilation of Warsaw, a large number of Polish writers resided in Kraków in those years.

Resolution of the Union of Polish Writers[edit]

The Union of Polish Writers gathering of February 8, 1953 in Kraków, produced a damning statement regarding the Trial of the Curia. The Resolution was signed by 53 members, some of whom went on to become leading figures in Polish literary circles, bestowed with medals and awards.[11]

Resolution of the Union of Polish Writers in Kraków regarding the Kraków trial

In recent days, a trial has taken place in Kraków, of a group of American spies associated with the Kraków Metropolitan Curia. We, the members of Kraków branch of the Polish Writers Union, meeting on 8 February 1953, express our absolute condemnation of those traitors to our Homeland, who used their spiritual position and influence to dupe the young, gathered around KSM; and who acted with malice toward the nation and our people's country – and engaged in espionage and subversion – for American money.

We condemn those Church officials of the Catholic hierarchy, who welcomed the anti-Polish machinations, gave their support to the traitors, and went on to destroy our cultural monuments.

Given these facts, we commit ourselves in our own creative work, to even more aggressively and with greater depth than ever, tackle the current problems of our struggle for Socialism, vehemently.

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie process grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.

Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej.[12]

The Union of Polish Writers' Resolution in Kraków, of February 8, 1953, was signed by the following:

Karol Bunsch, Jan Błoński, Władysław Dobrowolski, Kornel Filipowicz (future husband of Szymborska), Andrzej Kijowski (in 2008 given the medal of Polonia Restituta by Pres. Lech Kaczyński), Jalu Kurek, Władysław Machejek, W. Maciąg, Sławomir Mrożek, Tadeusz Nowak, Julian Przyboś, Tadeusz Śliwiak, Maciej Słomczyński (a.k.a. Joe Alex), Wisława Szymborska (later awarded with the Nobel Prize), Olgierd Terlecki, H. Vogler, Adam Włodek (first husband of Szymborska), K. Barnaś, Wł. Błachut, J. Bober, Wł. Bodnicki, A. Brosz, B. Brzeziński, B. M. Długoszewski, Ludwik Flaszen, J. A. Frasik, Z. Groń, Leszek Herdegen, B. Husarski, J. Janowski, J. Jaźwiec, R. Kłyś, W. Krzemiński, J. Kurczab, T, Kwiatkowski, J. Lowell, J. Łabuz, H. Markiewicz, Bruno Miecugow, Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Stefan Otwinowski, A. Polewka, M. Promiński, E. Rączkowski, E. Sicińska, St. Skoneczny, A. Świrszczyńska, K. Szpalski, Jan Wiktor, Jerzy Zagórski, Marian Załucki, Witold Zechenter, A. Zuzmierowski, and K. Żejmo.[13]

The Kraków trial, on the one hand, was the culmination of the Stalinist anti-ecclesiastical offensive; on the other hand, it was also the highest point in an attack led by MBP against the Polish emigration circles. In December 1952, two major operations were concluded by the security forces: one against the remnants of the anti-communist underground ("Cezary"), and the other, against its own political opponents ("Ośrodek").[2]

References[edit]

 1. ^ a b c d Kościół w Polsce po tzw. procesie kurii krakowskiej (Church in Poland following the so called Trial of the Kraków Curia). Photo-exhibit. Institute of National Remembrance, Poland. Retrieved from the Internet Archive on February 15, 2013.
 2. ^ a b c d „Wielkie procesy pokazowe w Krakowie” (Stalinist show trials in Kraków). Instytut Pamięci Narodowej. Kraków, 29 stycznia 2004 r. (in Polish)
 3. ^ 1953 - W Krakowie rozpoczął się proces księży kurii krakowskiej[permanent dead link] Dziennik Polski April 29, 2009.
 4. ^ Plate 13: "Wyrok w krakowskim procesie bandy szpiegów..." Sentence in the Kraków trial of a band of spies... (snapshot). Photo-exhibit. Institute of National Remembrance, Poland. Retrieved November 7, 2011
 5. ^ a b c "Devil's Choice. High-ranking Communist Agents in the Polish Catholic Church" By David Dastych, Canada Free Press (CFP), January 10, 2007. Retrieved from the Internet Archive on November 8, 2011.
 6. ^ Barbara Fijałkowska, RÓŻAŃSKI "LIBERAŁEM"[permanent dead link], 15 December 2002, Fundacja Orientacja abcnet; see also: B. Fijałkowska, Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, ISBN 83-85513-49-3. (in Polish)
 7. ^ Plate 13: "Księża – agenci wywiadu amerykanskiego..." Priests – the agents of American intelligence.... Photo-exhibit. Institute of National Remembrance, Poland. Retrieved November 7, 2011
 8. ^ Filip Musiał, "Kulisy procesu Kurii krakowskiej”. Ośrodek Myśli Politycznej. Magiczny Krakow. Pierwodruk: Kulisy "Procesu Kurii krakowskiej", "Dziennik Polski", January 17, 2003.
 9. ^ Plate 13: "Komunistyczna propaganda." Church in Poland following the so called Trial of the Kraków Curia. Photo-exhibit. Institute of National Remembrance, Poland. Retrieved November 7, 2011
 10. ^ Proces Kurii Krakowskiej. Article in Polish: "Zbrodnia główna i inne" (The Major and other Crimes) written by Mrożek. Part of photo-exhibit in support of an IPN seminar. Institute of National Remembrance. Retrieved November 1, 2011.
 11. ^ Aleksander Małachowski, "Zapiski polityczne. Krakowska hańba." Tygodnik "Przegląd", 19/2003. (in Polish)
 12. ^ Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego. Full text of document in Polish. Public domain. Wikisource
 13. ^ Michał St. de Zieleśkiewicz, "Szymborska: zabić księży Kurii Krakowskiej." Bibula – pismo niezalezne, 2011-01-21. (in Polish)

Further reading[edit]