Tang Ming Huang (TV series)

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tang Ming Huang
Tang Ming Huang (TV series).jpg
Poster
Genre Historical drama
Written by Wu Yinyi (novel)
Zhang Xian
Ye Nan
Cao Hui
Liu Chenzhong
Directed by Chen Jialin
Starring Liu Wei
Lin Fangbing
Theme music composer Zhang Zhuoya
Wang Zujie
Composer(s) Yao Shengchang
Country of origin China
Original language(s) Mandarin
No. of episodes 40
Production
Executive producer(s) Zhang Tianmin
Producer(s) Jin Yusheng
Qiu Liang
Wu Bike
Weng Daocai
Location(s) China
Cinematography Dong Jue
Du Xin
Editor(s) Yu Jin
Wang Ru
Li Shu
Running time 45 minutes per episode
Production company(s) China Television Production Centre
Release
Original network CCTV-1
First shown in 1990
Tang Ming Huang
Chinese 唐明皇
Literal meaning Emperor Ming of Tang

Tang Ming Huang is a Chinese television series based on historical events in the reign of Emperor Xuanzong of the Tang dynasty. The series was directed by Chen Jialin and starred Liu Wei as the eponymous emperor. It was first broadcast on CCTV-1 in 1990 in mainland China.

Cast[edit]

Imperial clan[edit]

Kaiyuan era figures[edit]

 • Zheng Rong as Yao Chong
 • Chen Xiuying as Yao Chong's wife
 • Wang Weiguo as Yao Yi (姚彝)
 • Mao Xiaoming as Yao Yi (姚异)
 • Niu Xingli as Lu Huaishen
 • Wang Bing as Song Jing
 • Han Zaifeng as Chen Xuanli
 • Han Tongsheng as Zong Chuke
 • Han Tingqi as Wei Wen
 • Wang Zhicheng as Wei Xuan
 • Lin Zongying as Shangguan Wan'er
 • Ye Qinglin as Dou Huaizhen
 • Jiang Yang as Xue Chongjian
 • Li Yaohua as Jiang Jiao
 • Xu Yazhi as Wu Sumei
 • Zhao Runfeng as Zhangsun Xin
 • Zhang Yuchun as Ge Fushun
 • Che Xiaotong as Cui Shi
 • Li Hong as Zhang Yue
 • Shui Jingqin as Huifan
 • Hao Tienan as Xue Ne
 • Zhao Jian as Tang Shao
 • Tang Zhijiang as Wang Maozhong
 • Ma Qun as Ni Ruobing
 • Deng Guangxun as Shang Zanduo
 • Wang Yanmin as Wu Daozi
 • Huang Lijia as Yi Xing
 • Wu Baojie as Zhang Xu
 • Chu Jianfu as Chao Heng

Tianbao era figures[edit]

 • Lou Jicheng as Li Linfu
 • Yan Bide as An Lushan
 • Gao Lancun as Yang Guozhong
 • Li Aili as Pei Rou
 • Liao Xueqiu as Yang Yuyao
 • Ba Lihong as Yang Yuxiu
 • Yu Liwen as Yang Xuanjiao
 • Lu Jun as Yang Xian
 • Liang Xingjia as Yang Qi
 • Guo Weihong as Yang Yuling
 • Cheng Wenkuan as Yang Shenjin
 • Chen Weiguo as Wei Jian
 • Shi Weijian as Li Bai
 • Chen Ying as Zhang Jiuling
 • Wang Pei as He Zhizhang
 • Han Li as Li Shizhi
 • Wang Ying as Niu Xianke
 • Guo Shaoxiong as Ji Wen
 • Li Hucheng as Li Mi
 • Chen Congming as Li Guinian
 • Zhang Xiaojun as Wang Zhongsi
 • Hou Yongsheng as Geshu Han
 • Li Ming as Li Fuguo
 • Shao Wanlin as Wei Jiansu
 • Yu De'an as Wang Sili
 • Li Liangtao as Shi Siming
 • Peng Jun as Guo Ziyi
 • Yang Haiquan as An Qingxu
 • Liu Tongwei as Yan Zhuang
 • Jiang Chongxia as Gao Shang
 • Xu Wenguang as An Qingzong
 • Chen Weiya as Sun Xiaozhe

Others[edit]

 • Li Yingqiu as Wang Ling
 • Shi Min as Gongsun Ling'er
 • Hu Zehong as Talented Lady Zhou
 • Xiao Xiaohua as Niu Gui'er
 • Jia Zhanhong as Niu Xiu'er
 • Su Ke as Xiaoya'er
 • Wang Hongtao as old monk
 • Xu Xiulin as old palace maid
 • Zhang Jinghai as Li Yide
 • Song Baosen as Purun
 • Wu Bike as Inspector Zhang
 • Dong Zhizhi as Yuan Qiu'er
 • Di Fengrong as Witch Ma
 • Zhang Bei as Hua'er
 • Lu Chi as Yang Huan
 • Wang Guangquan as wild man from Luzhou
 • Li Yi as Lady Hu
 • Du Zhigang as Wei Zhi
 • Yang Pingyou as Li Xiu
 • Liu Yunming as craftsman
 • Li Guojing as He Ying
 • Zhao Kai as Li Qi
 • Ju Xinhua as Du Qianyun

External links[edit]