User:Pokrajac/Surname Pokrajac

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Serbo-Croatian:

Pokrajac je po svemu sudeći slovensko (slavensko) prezime kog najčešće nose pripadnici srpske ili hrvatske nacionalnosti. Prezime se spominje u "Vukovom rijecniku" koji je napisao Vuk Stefanovic Karadzic. Postoji nekoliko verzija porekla prezimena Pokrajac.

Po nekima, ono je nastalo tako što je postojao neki čovek koji je služio u austro-ugarskoj vojsci, na vojnoj granici. To je nekadašnja granica između Austrije i Bosne koja je tada pripadala Turskoj. pošto je ona pripadala kraju države, pretpostavlja se da je po tome taj čovek i dobio prezime POKRAJAC. Dakle, Pokrajac je reč koja opisuje nekog čoveka koji hoda ili bivstvuje po nekom kraju...

Po nekima, Pokrajci su potekli iz Crne Gore. Verovatno je to mišljenje nastalo zahvaljujući crnogorskim nacionalistima, po kojima je svako srpsko prezime zapravo nastalo u Crnoj Gori.

Pored ovih teorija, vrlo je moguće pretpostaviti da prezime Pokrajac nema nikakve veze s Krajinom, nego pre s nekim precima Pokrajaca koji su živeli negde u "potkraju" (na padinama neke planine), i kad su Austrijanci popisivali južne Slovene onda su svi oni iz "potkraja" dobili prezime "Potkrajac". Ovo "t" je vremenom nestalo, verovatno zbog lakšeg izgovora.

Inace, relativno veliki broj Pokrajaca je živeo (još uvek živi?) u okolini Drniša (Hrvatska), I moguće je da je odatle sve krenulo, tj. iz Drniša su otisli sirom Austro-Ugarske (Bosne, Dalmacije, Slavonije) i preko Atlantika takođe. Jedan predak Pokrajaca (Mate Pokrajac?) je čak stradao na Titaniku.

Danas, Pokrajaca ima u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji. Ovi prvi potiču iz predela podnožja Dinare - na Livanjskom polju, drugih ima u Slavoniji i Lici; dok su treći zapravo doseljenici iz ove dve prethodne republike. Najpoznatiji Pokrajac je Branislav Pokrajac, svojevremeno najbolje rukometno levo krilo. Poslednjih godina u javnosti se pojavio i Stevan Pokrajac iz Kanade, koji je dao svoju ponudu oko kupovine Zastave iz Kragujevca.English:

Pokrajac is, evidently, a South Slavic surname (last name). The last name is mentioned in "Vukov Rijecnik" by Vuk Stefanovic Karadzic. There exist a number of theories about its origin. According to some, it originated from an individual that served the Austro-Hungarian military, on the military border. That would be the past border between Austria and Bosnia, which latter then belonged to the Turks. Because the border was near the edge ("kraj") of the country, so thence the last name, POKRAJAC. POKRAJAC, therefore, would be the name which describes some individual who lives or exists on some edge ("kraj").

According to others, Pokrajacs came from Montenegro. That assumption most probably emanates from efforts of Montenegrin nationalists, according to whom any Serbian last name is actually Montenegrin in origin.

"Potkraj", in Serbocroatian language, means "at the bottom of a mountain slope", and there is a number of villages in Bosnia named "Potkraj". It is possible that people living in "potkraj" got the word "Potkrajac" as their surname. Since "Pokrajac" is easier to pronounce, it is likely that letter "t" dissapered over time.

In 19th century four brothers Pokrajac moved from Drnis, Austro-Hungary, todays Croatia to Livno, Bosnia. Three of them stayed in village(s) near Bosansko Grahovo, and the forth one proceeded to the village Guber near Livno. After the latest war in Bosnia (1992-1995) almost all Pokrajacs moved out from Livno. Probably there are many Pokrajacs still living in villages near Drnis, Croatia.

Today, surname Pokrajac could be found all over the world, in Bosnia, Croatia, Serbia, Canada and USA. The first came from Drnis area in Croatia, then moved to the villages around Bosnian town Livno; the second inhabit Slavonia and Lika; the last, in fact, must be migrants from the former republics. The most famous Pokrajac is Branislav Pokrajac, the best handball left wing at the time.