Andrew Dũng-Lạc

From Wikipedia, the free encyclopedia

Andrew Dũng-Lạc
Andrew Dũng-Lạc,
detail from a stained glass window
in St. Paul the Apostle Catholic Church, Westerville, Ohio
Born1795
Bac Ninh city, Bac Ninh, Vietnam
Died21 December 1839
Hanoi, Vietnam
Venerated inCatholic Church
Beatified21 November 1900, Vatican City by Pope Leo XIII
Canonized19 June 1988 by Pope John Paul II
Feast24 November (General Roman Calendar)

21 December (Roman Martyrology)

10 December (Hanoi)[1]
PatronageDiocese of Orange

Andrew Trần Dũng-Lạc (Vietnamese: Anrê Trần An Dũng Lạc, Vietnamese pronunciation: [aːn˧re˧ tɕən˨˩ aːn˧ zuŋ˧˥ lak˧˨]), French: André Dũng-Lạc; c. 1795 – 21 December 1839) was a Vietnamese Roman Catholic priest. He was executed by beheading during the reign of Minh Mạng. He is a saint and martyr of the Catholic Church.

Biography[edit]

He was born Trần An Dũng in Vietnam in 1795. He took the name Andrew at his baptism (Anrê Dũng) and was ordained a priest on 15 March 1823.[2] During persecution, Andrew Dũng changed his name to Lạc to avoid capture, and thus he is memorialised as Andrew Dũng-Lạc (Anrê Dũng Lạc).[3] His memorial is 24 November; this memorial celebrates all of the Vietnamese Martyrs of the 17th, 18th, and 19th centuries (1625–1886).

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ CTV (2021-11-28). "Lịch Công Giáo 2021 – 2022: Những Điều Cần Biết Trước". Tổng Giáo Phận Hà Nội (in Vietnamese). Retrieved 2022-07-21.
  2. ^ Michael Walsh, ed. "Butler's Lives of the Saints." HarperCollins Publishers: New York, 1991, p. 390.
  3. ^ Phát Huồn Phan Việt-Nam giáo-sử - 1962 - Volume 2 - Page 73 "Vẩn đề trường Dũng-Lạc đã làm cho đư-luận công-giáo Hà-thành sôi nồi. Trường Dũng-lạc là một trường tư-thục công-giáo ớ sát cạnh nhà thờ lớn đo cha chính Nguyễn-vỉn-Vinh làm hiệu-trướng. Ðầu niên- khóa, học sinh xin vào học rết ..."

External links[edit]