Chalus River

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chaloos River)
Jump to: navigation, search
Chalus river bridge.

Chaloos River is a river of northern Iran. It flows through the Alborz mountain range and into the Caspian Sea.

Map of central Alborz Peaks: 1 `Alam Kūh
  -25 to 500 m
  500 to 1500 m
  1500 to 2500 m
  2500 to 3500 m
  3500 to 4500 m
  4500 to 5671 m
2 Āzād Kūh 3 Damāvand
4 Do Berar 5 Do Khaharan
6 Ghal`eh Gardan 7 Gorg
8 Kholeno 9 Mehr Chal
10 Mīšīneh Marg 11 Naz
12 Shah Alborz 13 Sīālān
14 Tochal 15 Varavašt
Rivers: 0
1 Alamūt 2 Chālūs
3 Do Hezār 4 Harāz
5 Jājrūd 6 Karaj
7 Kojūr 8 Lār
9 Nūr 10 Sardāb
11 Seh Hazār 12 Shāh Rūd
Cities: 1 Āmol
2 Chālūs 3 Karaj
Other: D Dīzīn
E Emāmzādeh Hāšem K Kandovān Tunnel
* Latīān Dam ** Lār Dam