Eustachy Tyszkiewicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Eustachy Tyszkiewicz
Tomb of Eustachy Tyszkiewicz on the Rossie cemetery

Count Eustachy Tyszkiewicz h. Leliwa (1814, Lahojsk – 1874 in Wilno) was a Polish noble, archaeologist and historian from the former Grand Duchy of Lithuania and White Ruthenia, then part of the Russian Empire. He was noted as the first archaeologist with academic and systematical approach to studies of in the Belarusian, Lithuanian, Latvian and Estonian lands, and had a great influence on the upcoming generations of archaeologists.[1]

Eustachy was a brother of historian Konstanty Tyszkiewicz.

In 1855 he founded the Archaeological Commission in Wilno (now Vilnius). In 1858 he also founded the Museum of Antiquities (Muzeum Starożytności) there. In 1865, after Governor Mikhail Nikolayevich Muravyov transferred most valuable parts of collection to Moscow and closed the commission, Eustachy went to Biržai and spent most of his time there. He published a study on history of Biržai in 1869.[1] Tyszkiewicz died in Wilno, and is buried in Rasos cemetery.

Remaining parts of the museum became the basis of the National Museum of Lithuania.

Works[edit]

  • Rzut oka na źródła archeologii krajowej, czyli opisanie niektórych zabytków starożytności odkrytych w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego (1842)
  • Listy o Szwecji, t. 1–2 (1846)
  • Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiotów sztuk i rzemiosł w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej (1850)
  • Źródła do dziejów Kurlandii i Semigalii... (1870)

Bibliography[edit]

  • Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Kieniewiczowej i Aliny Sokołowskiej Od Agrykoli do Żywnego. Mały słownik patronów ulic warszawskich Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 1968 s. 182

References[edit]

  1. ^ a b Venclova, Tomas (2006). Vilniaus vardai. Vilnius: R. Paknio leidykla. p. 174. ISBN 9986-830-96-6.