Iain Moireach

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Iain Moireach (John Murray) (March 27, 1938 – November 17, 2018)[1] was a Scottish Gaelic writer from Barvas, Isle of Lewis.[2][3] He wrote poetry, screenplays, and short stories.[4][5]

He published many short stories in the Gaelic magazines Gairm and Gath.[6]

Life[edit]

Moireach was born in Barvas, Lewis. He was educated at the Nicolson Institute and at the University of Edinburgh.[7] He taught at a school in Musselburgh.[7] He was the editor for Comunn nan Leabhraichean since 1969.[7]

He was the son of Finlay and Jessie Anne Murray (nee MacLeod), and married his wife Nora Murray (Borve, Isle of Lewis) on July 29, 1968. Nora died April 5, 2010.

Notable short stories[edit]

Books[edit]

Novels[edit]

 • An rathad dhachaigh (Stornoway: Acair, 1994)

Short stories[edit]

 • An Aghaigh Choimheach (1973)

Scripts[edit]

 • Snìomh nan dual (Stornoway: Acair, 2007) consisting of:
 • Feumaidh sinne bhith gàireachdainn
 • Balaich a' chruidh
 • An coigreach
 • Rèiteach
 • An treas fàd

Editing[edit]

 • Caimbeul, Aonghas. Suathadh ri iomadh rubha: eachdraidh a bheatha ed. Iain Moireach (Glasgow: Gairm, 1973)

References[edit]

 1. ^ "Iain Moireach, 1938 - 2018". 18 November 2018 – via www.bbc.com.
 2. ^ "Iain Moireach - Dealbhan co-cheangailte ris a' phrògram - Càirdean agus caraidean a' cuimhneachadh air Tormod, Tormod a' Bhocsair - BBC Radio nan Gàidheal". BBC. Retrieved 3 July 2017.
 3. ^ S., MacPherson, Iain (2012). "Briseadh na Cloiche air Oir an Fhàsaich: Iain Moireach agus Albert Camus" ("Breaking the Stone on the Desert's Edge: John Murray and Albert Camus"). Retrieved 3 July 2017.
 4. ^ "Mas Math mo Chuimhne – Iain Moireach «  Clì Gàidhlig". www.cli.org.uk. Retrieved 3 July 2017.
 5. ^ "LearnGaelic - Watch Gaelic - New Videos". www.learngaelic.net. Retrieved 3 July 2017.
 6. ^ Watson, Moray (2011). Introduction to Gaelic Fiction. Edinburgh University Press. ISBN 9780748636655. Retrieved 3 July 2017.
 7. ^ a b c Dòmhnall Iain MacLeòid (ed).

External links[edit]