List of members of the 11th National People's Congress

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of members of the 11th National People's Congress.[1]

Constituency[edit]

Beijing[edit]

(62 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Junbo 于均波 Male Han
Ma Wenpu 马文普 Male Han
Ma Zonglin 马宗林 Male Han
Wang Xiaoke 王小珂 Female Hui
Wang Tianyou 王天佑 Male Han
Wang Yunfeng 王云峰 Male Han
Wang Wenjing 王文京 Male Han
Wang Weizheng 王为政 Male Han
Wang Wei 王伟 Male Han
Wang Anshun 王安顺 Male Han
Wang Rongrong 王蓉蓉 Female Han
Mao Guifen 毛桂芬 Female Han
Fang Xin 方新 Female Han
Tian Xiong 田雄 Male Han
Feng Leping 冯乐平 Female Han
Feng Kun 冯坤 Female Han
Ji Lin 吉林 Male Han
Zhu Jimin 朱继民 Male Han
Zhu Huigang 朱惠刚 Male Han
Liu Changyu 刘长瑜 Female Han
Liu Zhongjun 刘忠军 Male Han
Liu Qi 刘淇 Male Han
Liu Xincheng 刘新成 Male Han
Yan Aoshuang 闫傲霜 Female Han
Guan Kuoshan 关阔山 Male Han
Chi Qiang 池强 Male Han
Xu Zhihong 许智宏 Male Han
Sun Anmin 孙安民 Male Han
Mou Xinsheng 牟新生 Male Han
Ji Baocheng 纪宝成 Male Han
Du Deyin 杜德印 Male Han
Li Zhijian 李志坚 Male Han
Li Zhaoling 李昭玲 Female Han
Li Fucheng 李福成 Male Han
Yang De'an 杨德安 Male Han
Xiao Jianguo 肖建国 Male Han
Wu Bixia 吴碧霞 Female Han
Qiu Sulun 邱苏伦 Female Han
Song Yushui 宋鱼水 Female Han
Song Guilun 宋贵伦 Male Han
Zhang Gong 张工 Male Han
Zhang Qingwei 张庆伟 Male Han
Wu Xun 武汛 Male Han
Lin Yifu 林毅夫 Male Han
Ouyang Zehua 欧阳泽华 Male Han
Tuya 图娅 Female Mongol
Jin Shengguan 金生官 Male Han
Meng Xuenong 孟学农 Male Han
Zhao Jiuhe 赵久合 Male Han
Zhao Fengshan 赵凤山 Male Han
Liu Chuanzhi 柳传志 Male Han
Suo Liansheng 索连生 Male Man
Jia Qinglin 贾庆林 Male Han
Gao Lipu 高丽朴 Female Han
Guo Jinlong 郭金龙 Male Han
Huang Guizhang 黄桂章 Male Han
Mei Ninghua 梅宁华 Male Han
Xie Weihe 谢维和 Male Han
Mu Ping 慕平 Male Han
Qi Xiaojin 漆小瑾 Female Han
Wei Gang 魏刚 Male Han
Wei Zhe 魏哲 Male Han

Tianjin[edit]

(46 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Rumin 于汝民 Male Han
Yu Pei 于沛 Male Han
Ma Jie 马杰 Female Hui
Wang Aijian 王爱俭 Female Han
Mao Yanjun 毛雁俊 Female Han
Fang Ming 方明 Male Han
Deng Zhonghan 邓中翰 Male Han
Bao Jingling 包景岭 Male Han
Feng Shuping 冯淑萍 Female Han
Xing Kezhi 邢克智 Male Han
Zhu Tianhui 朱天慧 Female Han
Zhu Liping 朱丽萍 Female Han
Liu Kaixin 刘凯欣 Male Han
Liu Shengyu 刘胜玉 Male Han
Liu Xiaojian 刘晓健 Male Han
Yan Xijun 闫希军 Male Han
Sun Hailin 孙海麟 Male Han
Li Fengqin 李凤芹 Female Han
Li Quani 李全喜 Male Hui
Li Shuwen 李树文 Male Han
Yang Fugang 杨福刚 Male Han
Xiao Huaiyuan 肖怀远 Male Han
He Zhimin 何志敏 Male Han
He Shushan 何树山 Male Han
Chen Jiacong 沈家聪 Male Han
Zhang Fengbao 张凤宝 Male Han
Zhang Youhui 张有会 Male Han
Zhang Liping 张丽萍 Female Mongol
Zhang Boli 张伯礼 Male Han
Zhang Junbin 张俊滨 Male Han
Zhang Xiaoyan 张晓燕 Female Han
Zhang Gaoli 张高丽 Male Han
Zhang Jiyu 张继禹 Male Han
Zhang Zhaoyi 张肇毅 Male Han
Gou Lijun 苟利军 Male Han
Fang Fengyou 房凤友 Male Han
Zhao Mei 赵玫 Female Man
Rao Zihe 饶子和 Male Han
Guo Qingping 郭庆平 Male Man
Huang Xingguo 黄兴国 Male Han
Cao Dazheng 曹大正 Male Han
Gong Ke 龚克 Male Han
Cheng Jinpei 程津培 Male Han
Jin Runcheng 靳润成 Male Han
Huo Bing 霍兵 Male Han
Mu Xiangyou 穆祥友 Male Hui

Hebei[edit]

(120 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Wanming 丁万明 Male Man
Ding Liguo 丁立国 Male Han
Ding Ran 丁然 Female Hui
Ding Qiang 丁强 Male Han
Yu Qun 于群 Male Han
Me Zhiyi 么志义 Male Han
Wang Yifang 王义芳 Male Han
Wang Feng 王凤 Male Han
Wang Fengying 王凤英 Female Han
Wang Cheng 王成 Male Han
Wang Zhigang 王志刚 Male Han
Wang Xiuzhen 王秀珍 Female Han
Wang Sheping 王社平 Male Han
Wang Xuehong 王学红 Female Mongol
Wang Xueqiu 王学求 Male Han
Wang Baoshan 王宝山 Male Han
Wang Hengqin 王恒勤 Male Han
Wang Zhenhua 王振华 Male Han
Wang Aimin 王爱民 Male Han
Wang Chao 王超 Male Han
Wang Huiwen 王惠文 Male Han
Wang Dejin 王德进 Male Han
Ge Jianhua 戈建华 Male Han
Fang Jianping 方建平 Male Han
Yin Guangjun 尹广军 Male Hui
Tian Zhiping 田志平 Male Han
Shi Shu'e 史书娥 Female Han
Fu Zhifang 付志方 Male Han
Bai Keming 白克明 Male Han
Cong Bin 丛斌 Male Han
Bi Jianguo 毕建国 Male Han
Zhu Zhengju 朱正举 Male Han
Zhu Shouchen 朱守琛 Male Han
Zhu Haowen 朱浩文 Male Han
Liu Daqun 刘大群 Male Han
Liu Yandong 刘延东 Female Han
Liu Rujun 刘如军 Male Han
Liu Zhixin 刘志新 Male Man
Liu Mingzhong 刘明忠 Male Han
Liu Xueku 刘学库 Male Han
Liu Zhenhua 刘振华 Male Han
Qi Xuchun 齐续春 Male Man
Guan Min 关敏 Female Man
Qi Wanli 祁万利 Male Han
Xu Heying 许荷英 Female Han
Sun Jimu 孙纪木 Male Han
Sus Hifeng 苏士峰 Male Han
Li Baoyuan 李宝元 Male Han
Li Chunsheng 李春生 Male Han
Li Zupei 李祖沛 Male Han
Li Zhenjiang 李振江 Male Han
Li Ganpo 李赶坡 Male Han
Li Xiao'en 李晓恩 Male Han
Yang Zhong 杨中 Male Han
Yang Xiuhua 杨秀华 Female Han
Yang Jianzhong 杨建忠 Male Han
Yang Xuegang 杨雪岗 Male Han
He Xiaowei 何晓卫 Male Han
Yu Zhengui 余振贵 Male Hui
Zou Xiaoshan 邹晓珊 Female Han
Xin Shuhua 辛书华 Female Han
Xin Baoshan 辛宝山 Female Han
Wang Xiuli 汪秀丽 Female Han
Wang Kang 汪康 Male Han
Chen Xiaoping 沈小平 Male Han
Song Furu 宋福如 Male Han
Zhang Yunchuan 张云川 Male Han
Zhang Gujiang 张古江 Male Han
Zhang Qingwei 张庆伟 Male Han
Zhang Qingli 张庆黎 Male Han
Zhang Zhigang 张志刚 Male Han
Zhang Xueqing 张学庆 Male Han
Zhang Jianheng 张建恒 Male Han
Zhang Junling 张俊玲 Female Han
Chen Baicheng 陈百成 Male Man
Chen Guoying 陈国鹰 Male Han
Chen Lianqun 陈联群 Female Han
Shao Xizhen 邵喜珍 Female Han
Shang Jinsuo 尚金锁 Male Han
Zhou Tienong 周铁农 Male Han
Zheng Xuebi 郑雪碧 Male Han
Fang Hui 房辉 Female Han
Zhao Linming 赵林明 Male Han
Zhao Guoling 赵国岭 Male Han
Zhao Zhihai 赵治海 Male Han
Zhao Baoqin 赵宝勤 Male Han
Liu Baoquan 柳宝全 Male Han
Liu Baocheng 柳宝诚 Male Han
Duan Tieli 段铁力 Male Han
Xin Chunying 信春鹰 Female Han
Hou Erhe 侯二河 Male Han
Jiang Deguo 姜德果 Male Han
He Guoying 贺国英 Male Han
Yuan Miaozhi 袁妙枝 Female Han
Yuan Shumei 袁淑梅 Female Han
Geng Jianming 耿建明 Male Han
Jia Tixin 贾体新 Female Han
Jia Chunmei 贾春梅 Female Han
Qian Zongfei 钱宗飞 Male Han
Gao Hongzhi 高宏志 Male Han
Guo Chengzhi 郭成志 Male Han
Guo Shuqin 郭淑芹 Female Han
Huang Rong 黄荣 Male Han
Xiao Yutian 萧玉田 Male Han
Cao Baohua 曹宝华 Male Han
Chang Yuzhen 常玉珍 Female Han
Yan Shengke 阎胜科 Male Han
Peng Xuefeng 彭雪峰 Male Han
Han Yuchen 韩玉臣 Male Han
Han Qingmei 韩青梅 Female Hui
Han Ronghua 韩荣华 Female Han
Jin Lingzhan 靳灵展 Female Han
Jin Baofang 靳保芳 Male Han
Zhan Furui 詹福瑞 Male Man
Cai Dongchen 蔡东晨 Male Han
Cai Dekuan 蔡德宽 Male Han
Liao Bo 廖波 Male Han
Pan Xiufen 潘秀芬 Female Han
Xue Jilian 薛继连 Male Han
Wei Zhimin 魏志民 Male Han

Shanxi[edit]

(67 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Xiaoping 马小平 Male Hui
Ma Qiaozhen 马巧珍 Female Han
Ma Linfeng 马林凤 Female Han
Ma Kai 马凯 Male Han
Feng Lixiang 丰立祥 Male Han
Wang Ning 王宁 Male Han
Wang Jun 王君 Male Han
Wang Maoshe 王茂设 Male Han
Wang Yuesheng 王跃胜 Male Han
Wang Shuzhen 王淑珍 Female Han
Zuo Shizhong 左世忠 Male Han
Ye Jingliang 叶景亮 Male Han
Shen Jilan 申纪兰 Female Han
Shen Lianbin 申联彬 Male Han
Shen Ruitao 申瑞涛 Female Han
Tian Xirong 田喜荣 Male Han
Bai Yun 白云 Female Han
Bai Jingfu 白景富 Male Han
Liu Ronghua 刘蓉华 Female Han
Xu Yuegang 许月刚 Male Han
Ji Xinfang 纪馨芳 Male Han
Du Yulin 杜玉林 Male Han
Du Shanxue 杜善学 Male Han
Li Li 李力 Male Han
Li Xiaopeng 李小鹏 Male Han
Li Wuzhang 李武章 Male Han
Li Qingshan 李青山 Male Han
Li Xiaobo 李晓波 Male Han
Li Yue'e 李悦娥 Female Han
Li Zhanghong 李章宏 Male Han
Yang Anhe 杨安和 Male Han
Yang Gengyu 杨庚宇 Male Han
Yang Shaoqing 杨绍清 Male Han
Yang Meixi 杨梅喜 Male Han
Wu Yongping 吴永平 Male Han
Chen Jianjun 沈建军 Female Han
Zhang Shaoqin 张少琴 Male Han
Zhang Bingsheng 张兵生 Male Han
Zhang Zhongning 张钟宁 Male Han
Zhang Fuming 张复明 Male Han
Zhang Genhu 张根虎 Male Han
Zhang Jiasheng 张家胜 Male Han
Zhang Chonghui 张崇慧 Male Han
Zhang Pu 张璞 Male Han
Chen Guorong 陈国荣 Male Han
Zheng Jianguo 郑建国 Male Han
Lang Sheng 郎胜 Male Han
Zhao Lixin 赵立欣 Female Han
Zhao Huashan 赵华山 Male Han
Hu Suping 胡苏平 Female Han
Ke Hanmin 柯汉民 Male Han
Liu Shulin 柳树林 Male Han
Yuan Yuzhu 袁玉珠 Male Han
Yuan Chunqing 袁纯清 Male Han
Geng Huaiying 耿怀英 Male Han
Li Junping 栗俊 Male Han
Gao Weidong 高卫东 Male Han
Guo Fenglian 郭凤莲 Female Han
Guo Shuangwei 郭双威 Male Han
Guo Xinzhi 郭新志 Female Han
Liang Heng 梁衡 Male Han
Dong Hongyun 董洪运 Male Han
Dong Changsheng 董常生 Male Han
Han Chang'an 韩长安 Male Han
Han Yaqin 韩雅琴 Female Han
Xie Hong 谢红 Female Han
Xie Kechang 谢克昌 Male Han

Inner Mongolia[edit]

(60 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Ruilian 丁瑞莲 Female Han
Wang Zhonghe 王中和 Male Han
Wang Fengchao 王凤朝 Male Han
Wang Yuming 王玉明 Male Han
Wang Xiuzhi 王秀芝 Female Mongol
Wang Linxiang 王林祥 Male Han
Wang Suyi 王素毅 Male Mongol
Wang Rungang 王润刚 Male Han
Yun Xiumei 云秀梅 Female Mongol
Yun Zhihou 云治厚 Male Mongol
Uyunqimg 乌云其木格 Female Mongol
Wuritu 乌日图 Male Mongol
Wulanbate'er 乌兰巴特尔 Male Mongol
Bagatur 巴特尔 Male Mongol
Bai Xiangqun 白向群 Male Mongol
Lü Qiu'e 吕秋娥 Female Han
Ren Yaping 任亚平 Male Han
Seyintu 色音图 Male Ewenki
Liu Santang 刘三堂 Male Han
Liu Fengshu 刘凤书 Female MA
Tang Aijun 汤爱军 Male Han
Du Zi 杜梓 Male Han
Li Wanzhong 李万忠 Male Han
Li Fengbin 李凤斌 Male Han
Li Wenge 李文阁 Male Mongol
Li Qiqige 李其其格 Female Mongol
Li Binghe 李秉和 Male Han
Li Rongxi 李荣禧 Male Han
Yang Feiyun 杨飞云 Male Han
Yang Jing 杨晶 Male Mongol
Xiao Lisheng 肖黎声 Male Han
Wu Jinliang 吴金亮 Male Han
Zhang Fengxia 张凤霞 Female Han
Hu'ercha 呼尔查 Male Mongol
Luo Zhihu 罗志虎 Male Mongol
Meng Yuzhen 孟玉珍 Female Oroqen
Zhao Yongqi 赵永起 Male Han
Hao Yidong 郝益东 Male Han
Rong Tianhou 荣天厚 Male Mongol
Hu Chunhua 胡春华 Male Han
Hasibagen 哈斯巴根 Male Mongol
Hou Qingmin 侯清民 Male Han
Lou Bojun 娄伯君 Male Han
Jia Jianhui 贾建慧 Female Han
Gu Shuangyan 顾双燕 Female Han
Xu Ruixia 徐睿霞 Female Han
Guo Lihong 郭丽虹 Female Han
Guo Honglin 郭宏林 Male Daur
Guo Jian 郭健 Male Mongol
Tao Jian 陶建 Male Han
Cui Chen 崔臣 Male Han
Liang Tiecheng 梁铁城 Male Mongol
Tu Hailing 屠海令 Male Han
Chao Ke 朝克 Male Ewenki
Chao Lumeng 朝鲁孟 Male Mongol
Fu Tiegang 傅铁钢 Male Han
Chu Bo 储波 Male Han
Lei E'erdeni 雷·额尔德尼 Male Mongol
Mou Wenmin 缪文民 Male Han
Pan Yiyang 潘逸阳 Male Han

Liaoning[edit]

(110 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Hong 于洪 Male Han
Wang Wanbin 王万宾 Male Han
Wang Tianran 王天然 Male Han
Wang Wenquan 王文权 Male Han
Wang Zhanzhu 王占柱 Male Mongol
Wang Yongsheng 王用生 Male Han
Wang Shoubin 王守彬 Male Han
Wang Yang 王阳 Male Han
Wang Huaiyuan 王怀远 Male Han
Wang Baojun 王宝军 Male Han
Wang Chuncheng 王春成 Male Han
Wang Min 王珉 Male Han
Wang Junlian 王俊莲 Female Han
Wang Liang 王亮 Male Han
Wang Zuwen 王祖温 Male Han
Wang Zhenhua 王振华 Male Han
Wang Guirong 王桂荣 Female Han
Wang Weizhong 王唯众 Male Han
Wang Qiong 王琼 Male Han
Mao Fengmei 毛丰美 Male Man
Ba Furong 巴福荣 Female Man
Ai Hongde 艾洪德 Male Han
Shi Ying 石英 Female Han
Tian Fuquan 田福泉 Male Han
Bao Ruiling 包瑞玲 Female Mongol
Feng Dazhong 冯大中 Male Han
Feng Hong 冯虹 Female Han
Gang Rui 冮瑞 Male Man
Qu Baoxue 曲宝学 Male Han
Liu Zhixu 刘芝旭 Male Han
Liu Hua 刘华 Female Han
Liu Xingqiang 刘兴强 Male Han
Liu Guoqiang 刘国强 Male Han
Liu Zhongtian 刘忠田 Male Man
Yan Feng 闫丰 Male Han
Tang Xiaoquan 汤小泉 Female Han
Sun Zhaolin 孙兆林 Male Han
Sun Shoukuan 孙寿宽 Male Han
Sun Hong 孙宏 Male Han
Sun Guoxiang 孙国相 Male Han
Sun Du 孙度 Male Han
Sun Shujun 孙淑君 Female Han
Li Dongqi 李东齐 Male Han
Li Jun 李军 Male Mongol
Li Jindian 李进巅 Male Han
Li Keqiang 李克强 Male Han
Li Yingjie 李英杰 Male Han
Li Mingke 李明克 Male Han
Li Xiaodong 李晓东 Male Han
Li Feng 李峰 Male Han
Yang Min 杨敏 Han
Bing Zhigang 邴志刚 Male Han
Xiao Sheng 肖声 Male Han
Xiao Zuofu 肖作福 Male Man
He Zhesheng 何著胜 Male Man
He Jing 何晶 Female Mongol
Gu Wentao 谷文涛 Male Han
Gu Chunli 谷春立 Male Han
Chen Lirong 沈丽荣 Female Han
Huai Zhongmin 怀忠民 Male Han
Zhang Fengshan 张凤山 Male Han
Zhang Wencheng 张文成 Male Han
Zhang Wenyue 张文岳 Male Han
Zhang Yukun 张玉坤 Female Han
Zhang Zhanyu 张占宇 Male Han
Zhang Xingxiang 张行湘 Male Han
Zhang Xingkai 张兴凯 Male Han
Zhang Surong 张素荣 Female Han
Zhang Guiping 张桂平 Female Han
Zhang Xiaogang 张晓刚 Male Han
Zhang Tiehan 张铁汉 Male Han
Zhang Tiemin 张铁民 Male Han
Zhang Jingqiang 张竞强 Male Han
Zhang Xilin 张锡林 Male Han
Chen Bicheng 陈必成 Male Han
Chen Zhenggao 陈政高 Male Han
Chen Haibo 陈海波 Male Han
Chen Huiren 陈惠仁 Male Han
Chen Wenfu 陈温福 Male Han
Wu Xiujun 武秀君 Female Man
Ou Jinping 欧进萍 Male Han
Jin Zhuhua 金竹花 Female Chaoxian
Jin Lianwu 金连武 Male Man
Zheng Jiyu 郑继宇 Male Han
Meng Lingbin 孟凌斌 Male Man
Zhao Changyi 赵长义 Male Han
Zhao Changyu 赵长愉 Male Man
Zhao Liansheng 赵连生 Male Han
Zhao Xizhong 赵喜忠 Male Han
Wen Shizhen 闻世震 Male Han
He Min 贺旻 Female Han
Geng Chenghui 耿承辉 Male Man
Jia Nianji 贾年吉 Male Han
Jia Changsheng 贾常生 Male Xibe
Xia Deren 夏德仁 Male Han
Xu Qiang 徐强 Male Han
Gao Jun 高军 Male Han
Gao Baoyu 高宝玉 Male Han
Guo Lei 郭雷 Male Han
Tang Zhiguo 唐志国 Male Han
Sheng Songcheng 盛松成 Male Han
Liang Bing 梁冰 Female Han
Han Youbo 韩有波 Male Hui
He Jicheng 赫冀成 Male Man
Pei Hongbin 裴宏斌 Male Han
Tan Wenhua 谭文华 Male Han
Teng Weiping 滕卫平 Male Han
Pan Liguo 潘利国 Male Han
Yan Fulong 燕福龙 Male Han
Dai Yuzhong 戴玉忠 Male Han

Jilin[edit]

(68 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Zhenfa 于振发 Male Han
Wang Yunkun 王云坤 Male Han
Wang Huawen 王化文 Male Han
Wang Yuzhi 王玉芝 Female Han
Wang Gang 王刚 Male Han
Wang Jiangbin 王江滨 Female Han
Wang Hongjun 王洪军 Male Han
Wang Rulin 王儒林 Male Han
Che Xiulan 车秀兰 Female Han
Shi Guoxiang 石国祥 Male Hui
Lu Zhimin 卢志民 Male Han
Shi Ningzhong 史宁中 Male Han
Cong Lianbiao 丛连彪 Male Hui
Liu Chunmei 刘春梅 Female Han
Liu Yongbing 刘勇兵 Male Han
Liu Xijie 刘喜杰 Male Han
Guan Dewei 关德伟 Female Han
Jiang Lianhai 江连海 Male Han
An Fengcheng 安凤成 Male Han
Sun Guowei 孙国伟 Male Han
Sun Zhengcai 孙政才 Male Han
Sun Hongzhi 孙鸿志 Male Han
Sun Hejuan 孙鹤娟 Female Han
Du Jie 杜婕 Female Han
Li Longxi 李龙熙 Male Chaoxian
Li Xiulin 李秀林 Male Han
Li Yanqun 李彦群 Male Han
Li Fusheng 李福升 Male Han
Yang Yang 杨扬 Female Han
Yang Yajie 杨亚杰 Male Han
Wu Yue 吴跃 Male Han
Bie Shengxue 别胜学 Male Han
Song Shanglong 宋尚龙 Male Han
Song Zhiping 宋治平 Female Han
Zhang Wenxian 张文显 Male Han
Zhang Anshun 张安顺 Male Han
Zhang Jinsuo 张金锁 Male Han
Zhang Bolin 张柏林 Male Han
Zhang Binggong 张炳功 Male Han
Zhang Xiaopei 张晓霈 Male Han
Zhang Xianchong 张羡崇 Male Han
Chen Mingle 陈明乐 Male Zang
Chen Xiaoguang 陈晓光 Male Han
Wu Yin 武寅 Female Han
Huheshaobu 呼和少布 Male Mongol
Zhu Yanfeng 竺延风 Male Han
Yue Derong 岳德荣 Male Han
Jin Bingmin 金柄珉 Male Chaoxian
Jin Shuoren 金硕仁 Male Chaoxian
Zhou Qifeng 周其凤 Male Han
Zhou Chunlian 周春莲 Female Han
Hao Fuxia 郝富霞 Female Han
Bai Guangxin 柏广新 Male Han
Xian Shunnü 咸顺女 Female Chaoxian
Hou Qijun 侯启军 Male Han
Hong Hu 洪虎 Male Han
Zhu Yejing 祝业精 Male Han
Nie Wenquan 聂文权 Male Han
Xu Yuanzheng 徐远征 Male Man
Xu Jianyi 徐建一 Male Han
Guo Guoqing 郭国庆 Male Han
Tang Zhiping 唐志萍 Female Han
Tang Xianqiang 唐宪强 Male Han
Huang Yanming 黄燕明 Male Han
Gong Ling 龚玲 Female Han
Cui Jinshun 崔今顺 Female Chaoxian
Cui Jie 崔杰 Male Han
Han Changfu 韩长赋 Male Han

Heilongjiang[edit]

(103 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Guiqin 马桂芹 Female Han
Ma Shujie 马淑洁 Female Han
Wang Donghua 王东华 Male Han
Wang Zhaoli 王兆力 Male Han
Wang Zuoshu 王佐书 Male Han
Wang Xin 王欣 Male Han
Wang Bo 王波 Female Han
Wang Baoliang 王宝良 Male Han
Wang Zongzhang 王宗璋 Male Han
Wang Shuguo 王树国 Male Han
Wang Honglie 王洪烈 Male Han
Wang Xiankui 王宪魁 Male Han
Wang Yanbin 王艳斌 Female Han
Wang Diangui 王殿贵 Male Han
You Quanxi 尤全喜 Male Han
Fang Tonghua 方同华 Male Han
Shi Zhongxin 石忠信 Male Hui
Shi Jiaxing 石嘉兴 Male Man
Long Xinnan 龙新南 Male Han
Feng Yan 冯燕 Female Han
Ji Bingxuan 吉炳轩 Male Han
Pu Guangzhong 朴广钟 Male Chaoxian
Zhu Qingwen 朱清文 Male Han
Liu Shiying 刘世英 Male Hui
Liu Donghui 刘东辉 Male Han
Liu Gang 刘刚 Male Hui
Liu Qingquan 刘清泉 Male Han
Liu Lei 刘蕾 Female Hezhen
Guan Yanbin 关彦斌 Male Man
An Fuqing 安福清 Male Han
Xu Zhaojun 许兆君 Male Han
Na Hui 那辉 Female Man
Sun Guihua 孙桂华 Female Han
Sun Guiling 孙桂玲 Female Han
Sun Weiben 孙维本 Male Han
Sun Puxuan 孙普选 Male Han
Su Yanxia 苏艳霞 Female Han
Du Jiming 杜吉明 Male Han
Du Shanyi 杜善义 Male Han
Li Bengong 李本公 Male Han
Li Hua 李华 Female Han
Li Qingchang 李庆长 Male Han
Li Zhongjun 李忠军 Male Han
Li Meilan 李美兰 Female Chaoxian
Li Haitao 李海涛 Male Han
Li Jichun 李继纯 Male Han
Li Shuxiang 李淑香 Female Han
Li Xinmin 李新民 Male Han
Yang Tianfu 杨天夫 Male Han
Yang Guanghong 杨光洪 Male Han
Yang Jigang 杨继钢 Male Han
Yang Bin 杨斌 Male Han
Wu Qingyan 吴庆沿 Male Han
Song Xibin 宋希斌 Male Han
Song Fatang 宋法棠 Male Han
Song Xiude 宋修德 Male Han
Chi Susheng 迟夙生 Female Han
Zhang Chengyi 张成义 Male Han
Zhang Yang 张泱 Male Han
Zhang Shaoji 张绍骥 Male Han
Zhang Yanqi 张彦启 Male Han
Zhang Hongbiao 张洪飚 Male Han
Zhang Xianjun 张宪军 Male Han
Zhang Xiaolian 张效廉 Male Han
Zhang Yaying 张雅英 Female Han
Zhang Jingchuan 张晶川 Male Han
Chen Shutao 陈述涛 Male Man
Chen Hesheng 陈和生 Male Han
Chen Xueping 陈学平 Male Man
Chen Chenggui 陈承贵 Male Han
Lin Xiufang 林秀芳 Female Man
Shang Qinglian 尚庆莲 Female Han
Luo Wenxiao 罗文孝 Male Han
Yue Guojun 岳国君 Male Han
Zhou Yuhuan 周玉环 Female Han
Zhou Yongkang 周永康 Male Han
Zhou Youcai 周有财 Male Han
Zhou Tongzhan 周同战 Male Han
Zhou Fengmin 周逢民 Male Han
Zheng Gongcheng 郑功成 Male Han
Dan Zengqing 单增庆 Male Han
Zhao Zhixiang 赵志祥 Male Han
Nan Ying 南英 Male Han
Jiang Wei 姜伟 Male Han
Jiang Linkui 姜林奎 Male Han
Jiang Hongbin 姜鸿斌 Male Han
Naren Hua 娜仁花 Female Mongol
Qian Yunlu 钱运录 Male Han
Xu Xiuyu 徐秀玉 Female Han
Xu Zhenlin 徐振林 Male Han
Xu Weizhong 徐维众 Male Han
Yin Xiumei 殷秀梅 Female Han
Gao Xiang 高翔 Male Han
Tang Xiuting 唐修亭 Male Han
Zhan Yunting 展云庭 Male Han
Cao Shujie 曹书杰 Female Han
Cui Longji 崔龙吉 Male Chaoxian
Zhang Baijia 章百家 Male Han
Sui Fengfu 隋凤富 Male Han
Sui Ximing 隋熙明 Male Han
Han Xuejian 韩学键 Male Han
Tan Zhijuan 谭志娟 Female Han
Teng Xikui 滕喜魁 Male Han

Shanghai[edit]

(65 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Xi Jinping 习近平 Male Han
Ma Lan 马兰 Female Han
Ma Dexiu 马德秀 Female Han
Wang Ronghua 王荣华 Male Han
Wang Zhan 王战 Male Han
Wang Enduo 王恩多 Female Han
Wang Xia 王霞 Female Mongol
Ye Qian 叶倩 Female Han
Ye Huixian 叶惠贤 Male Han
Rong Guangdao 戎光道 Male Han
Lü Yachen 吕亚臣 Male Han
Zhu Yuchen 朱玉辰 Male Man
Zhu Zhiyuan 朱志远 Male Han
Zhu Guoping 朱国萍 Female Han
Zhu Xueqin 朱雪芹 Female Han
Liu Yungeng 刘云耕 Male Han
Liu Shaoyong 刘绍勇 Male Han
Liu Hongkai 刘洪凯 Male Han
Sun Yibiao 孙毅彪 Male Han
Yan Chengzhong 严诚忠 Male Han
Yan Junqi 严隽琪 Female Han
Du Bin 杜斌 Male Han
Li Yiping 李逸平 Male Han
Li Bin 李斌 Male Han
Wu Qi 吴齐 Male Han
Wu Qidi 吴启迪 Female Han
Wu Zhongze 吴忠泽 Male Han
Wu Qiang 吴强 Male Han
Ying Minghong 应名洪 Male Han
Ying Yong 应勇 Male Han
Chen Zhigang 沈志刚 Male Han
Zhang Quan 张全 Male Han
Zhang Zhao'an 张兆安 Male Han
Zhang Zheren 张喆人 Male Han
Chen Xuyuan 陈戌源 Male Han
Chen Weilan 陈伟兰 Female Han
Chen Xu 陈旭 Male Han
Chen Hong 陈虹 Male Han
Chen Zhenlou 陈振楼 Male Han
Chen Saijuan 陈赛娟 Female Han
Shao Zhiqing 邵志清 Male Han
Lin Yinmao 林荫茂 Female Han
Jin Changrong 金长荣 Male Hui
Jin Xingming 金兴明 Male Han
Jin Jianzhong 金建忠 Male Han
Jin Binghua 金炳华 Male Han
Zhou Hongling 周红玲 Female Han
Hu Pingxi 胡平西 Male Han
Yu Zhengsheng 俞正声 Male Han
Hong Hao 洪浩 Male Han
Yao Mingbao 姚明宝 Male Han
Yao Li 姚莉 Female Han
Qin Shaode 秦绍德 Male Han
Jia Weiping 贾伟平 Female Han
Gu Jin 顾晋 Male Han
Gu Yidong 顾逸东 Male Han
Xu Zheng 徐征 Male Han
Xi Meijuan 奚美娟 Female Han
Guo Guangchang 郭广昌 Male Han
Huang Yuejin 黄跃金 Male Han
Gong Xueping 龚学平 Male Han
Sheng Yafei 盛亚飞 Male Han
Han Zheng 韩正 Male Han
Chu Junhao 褚君浩 Male Han
Fan Yun 樊芸 Female Han

Jiangsu[edit]

(160 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Dawei 丁大卫 Male Han
Ma Chengzhi 马成志 Male Han
Wang Guangji 王广基 Male Han
Wang Longfang 王龙芳 Female Han
Wang Sheng 王生 Male Han
Wang Weicheng 王伟成 Male Han
Wang Shouting 王寿亭 Male Han
Wang Fang 王芳 Female Han
Wang Wu 王武 Female Han
Wang Haoliang 王浩良 Male Han
Wang Jingcheng 王静成 Male Han
Wang Yanwen 王燕文 Female Han
Mao Xiaoping 毛小平 Male Han
Mao Weiming 毛伟明 Male Han
Qiu Zhongwen 仇中文 Male Han
Gong Pixiang 公丕祥 Male Han
Fang Yixin 方宜新 Male Han
Yin Guoxin 尹国新 Male Han
Zuo Hong 左红 Female Han
Shi Taifeng 石泰峰 Male Han
Lu Kesong 卢克松 Male Han
Ye Youwei 叶有伟 Male Han
Shen Xiangqin 申湘琴 Female Han
Lü Zhenlin 吕振霖 Male Han
Zhu Ping 朱平 Male Han
Zhu Yongxin 朱永新 Male Han
Zhu Guoping 朱国平 Male Han
Zhu Shanping 朱善萍 Female Han
Qiao Xiaoyang 乔晓阳 Male Han
Liu Yongzhong 刘永忠 Male Han
Liu Qingnian 刘庆年 Male Han
Liu Litao 刘丽涛 Female Han
Liu Chenlin 刘沈林 Male Han
Liu Ling 刘玲 Female Han
Liu Jinlan 刘锦兰 Male Han
Liu Fan 刘璠 Male Han
Yan Lijuan 闫丽娟 Female Han
Xu Jinrong 许津荣 Female Han
Sun Gongsheng 孙工声 Male Han
Sun Yuyi 孙玉义 Male Han
Sun Xiufang 孙秀芳 Female Han
Sun Qixin 孙其信 Male Han
Sun Guoqing 孙国庆 Female Han
Sun Piaoyang 孙飘扬 Male Han
Du Guoling 杜国玲 Female Han
Li Yunfeng 李云峰 Male Han
Li Quanlin 李全林 Male Han
Li Xueyong 李学勇 Male Han
Li Qiang 李强 Male Han
Li Yuanchao 李源潮 Male Han
Yang Zhanli 杨展里 Male Han
Yang Xinli 杨新力 Male Han
Yang Qun 杨群 Male Han
Yang Zhen 杨震 Male Han
Xiao Wei 肖伟 Male Han
Wu Guoping 吴国平 Male Han
Wu Xiaobei 吴晓蓓 Female Han
He Daping 何达平 Male Han
He Jianzhong 何健忠 Male Han
Yu Shiyuan 余世袁 Male Han
Zou Jianping 邹建平 Male Han
Wang Chunyun 汪春耘 Female Han
Sha Jiahao 沙家豪 Male Hui
Shen Jinjin 沈进进 Male Han
Shen Jian 沈健 Male Han
Song Yulan 宋玉兰 Female Han
Song Yulin 宋玉麟 Male Han
Zhang Dafu 张大福 Male Han
Zhang Weiguo 张卫国 Male Han
Zhang Hong 张红 Female Han
Zhang Guoliang 张国良 Male Han
Zhang Bin 张斌 Male Han
Zhang Xiangning 张湘宁 Male Han
Lu Yaping 陆亚萍 Female Han
Lu Qin 陆琴 Female Han
Chen Lichang 陈立昶 Male Han
Chen Xianyan 陈先岩 Male Han
Chen Honghong 陈红红 Female Han
Chen Lifen 陈丽芬 Female Han
Chen Xiulan 陈秀兰 Female Han
Chen Zongqi 陈宗器 Male Han
Chen Jiabao 陈家宝 Male Han
Chen Jun 陈骏 Male Han
Chen Ping 陈萍 Female Han
Chen Jingyi 陈静怡 Female Han
Chen Jingyu 陈静瑜 Male Han
Chen Zhenning 陈震宁 Male Han
Chen Yanping 陈燕萍 Female Han
Chen Xin 陈鑫 Male Han
Shao Yong 邵勇 Male Han
Shao Min 邵敏 Female Han
Wu Jijun 武继军 Male Han
Miao Yi 苗毅 Male Han
Lin Xiangguo 林祥国 Male Han
Yi Hong 易红 Male Han
Yi Xin 易昕 Male Han
Luo Zhijun 罗志军 Male Han
Zhou Wenzhou 周文舟 Male Han
Zhou Li 周莉 Female Han
Zhou Yinmei 周银妹 Female Han
Zheng Ya 郑亚 Male Han
Zheng Silin 郑斯林 Male Han
Shan Xiaoming 单晓鸣 Female Han
Meng Xianzhong 孟宪忠 Male Han
Zhao Changsheng 赵长胜 Male Man
Zhao Fengqi 赵凤琦 Male Han
Hu Mei 胡玫 Female Han
Hu Jintao 胡锦涛 Male Han
Ke Jun 柯军 Male Han
Zha Peixin 查培新 Male Han
Bai Suning 柏苏宁 Female Han
Jiang Zhe 姜哲 Male Han
Xuan Xiaoquan 宣晓泉 Male Han
Zhu Yicai 祝义材 Male Han
Fei Shengying 费圣英 Male Han
Yao Jianhua 姚建华 Male Han
Suo Lisheng 索丽生 Male Han
Gu Xiaosong 顾晓松 Male Han
Chai Xinjian 柴新建 Male Han
Qian Yuebao 钱月宝 Female Han
Qian Haixin 钱海鑫 Male Han
Xu An 徐安 Male Han
Xu Anbi 徐安碧 Male Han
Xu Ming 徐明 Male Han
Xu Jingren 徐镜人 Male Han
Yin Yunfei 殷云飞 Male Han
Gao Dekang 高德康 Male Han
Gao Yijin 高毅进 Male Han
Guo Guangyin 郭广银 Female Han
Guo Rong 郭荣 Male Han
Tang Yan 唐艳 Female Han
Tao Siyan 陶思炎 Male Han
Tao Haixia 陶海霞 Female Han
Huang Zhendong 黄镇东 Male Han
Cao Weixing 曹卫星 Male Han
Cao Xinping 曹新平 Male Han
Cui Guiliang 崔桂亮 Male Han
Zhang Qing 章青 Male Han
Yan Li 阎立 Male Han
Yan Jianguo 阎建国 Male Han
Liang Baohua 梁保华 Male Han
Ge Fei 葛菲 Female Han
Dong Caiping 董才平 Male Han
Jiang Hongkun 蒋宏坤 Male Han
Jiang Jianhua 蒋建华 Male Han
Jiang Wanqiu 蒋婉求 Female Han
Han Liming 韩立明 Female Han
Cheng Junrong 程军荣 Male Han
Yu Yunyao 虞云耀 Male Han
Dou Xiping 窦希萍 Female Man
Cai Fang 蔡昉 Male Han
Pei Changcai 裴昌彩 Female Han
Miao Xiexing 缪协兴 Male Han
Miao Changwen 缪昌文 Male Han
Miao Ruilin 缪瑞林 Male Han
Fan Jinlong 樊金龙 Male Han
Yan Kai 颜开 Male Han
Pan Yonghe 潘永和 Male Han
Xue Yusheng 薛禹胜 Male Han
Dai Yaping 戴雅萍 Female Han

Zhejiang[edit]

(90 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Huida 于辉达 Male Han
Ma Yi 马以 Male Han
Wang Xiaotong 王小同 Male Han
Wang Renzhou 王仁洲 Male Han
Wang Ping'an 王平安 Male Hui
Wang Yongming 王永明 Male Han
Wang Ming 王鸣 Male Han
Wang Jianhua 王建华 Male Han
Wang Meizhen 王梅珍 Female Han
You Xiaoping 尤小平 Male Han
Che Xiaoduan 车晓端 Female Han
Mao Guanglie 毛光烈 Male Han
Fang Zhonghua 方中华 Male Han
Fang Qing 方青 Female Han
Li Yuezi 厉月姿 Female Han
Lu Yiyu 卢亦愚 Male Han
Feng Changgen 冯长根 Male Han
Lü Fan 吕帆 Female Han
Lü Zushan 吕祖善 Male Han
Zhu Xinkang 朱新康 Male Han
Qiao Chuanxiu 乔传秀 Female Han
Ren Meiqin 任美琴 Female Han
Zhuang Qichuan 庄启传 Male Han
Liu Xiping 刘希平 Male Han
Liu Xirong 刘锡荣 Male Han
Qi Qi 齐奇 Male Han
Xu Jiang 许江 Male Han
Li Dapeng 李大鹏 Male Han
Li Weining 李卫宁 Male Han
Li Linghong 李令红 Male Han
Li Rucheng 李如成 Male Han
Li Mu 李牧 Male Han
Li Keping 李科平 Male Han
Yang Wei 杨卫 Male Han
Yang Chengtao 杨成涛 Male Han
Yang Xiaoxia 杨晓霞 Female Han
Wu Ziying 吴子婴 Female Han
Wu Guohua 吴国华 Male Han
Wu Guiying 吴桂英 Female Han
Qiu Jibao 邱继宝 Male Han
Wang Huifang 汪惠芳 Female Han
Chen Mingcai 沈明才 Male Han
Zhang Jinru 张金如 Male Han
Zhang Jianxing 张剑星 Male Han
Zhang Xinjian 张新建 Male Han
Zhang Dejiang 张德江 Male Han
Lu Yuansheng 陆元盛 Male Han
Lu Dongfu 陆东福 Male Han
Chen Xiao'en 陈小恩 Male Han
Chen Fei 陈飞 Male Han
Chen Yunlong 陈云龙 Male Han
Chen Kunzhong 陈昆忠 Male Han
Chen Ronggao 陈荣高 Male Han
Chen Tiexiong 陈铁雄 Male Han
Chen Xiaohua 陈笑华 Female Han
Chen Haixiao 陈海啸 Male Han
Si Jianmin 姒健敏 Male Han
Shao Zhanwei 邵占维 Male Han
Fan Yi 范谊 Male Han
Mao Weitao 茅威涛 Female Han
Lin Yi 林燚 Female Han
Jin Yingying 金颖颖 Female Han
Zhou Xiaoguang 周晓光 Female Han
Zheng Yuxin 郑玉歆 Male Han
Zheng Jiemin 郑杰民 Male Han
Zheng Jiwei 郑继伟 Male Han
Zong Qinghou 宗庆后 Male Han
Zhao Feng 赵丰 Male Han
Zhao Linzhong 赵林中 Male Han
Zhao Hongzhu 赵洪祝 Male Han
Nan Cunhui 南存辉 Male Han
Zhong Changming 钟昌明 Male She
Yu Xuewen 俞学文 Male Han
Yao Xianping 姚献平 Male Han
Xia Shilin 夏士林 Male Han
Xia Baolong 夏宝龙 Male Han
Xu Qiufang 徐秋芳 Female Han
Gao Qiang 高强 Male Han
Cao Mianying 曹棉英 Female Han
Cui Wei 崔巍 Female Han
Yan Shougen 阎寿根 Male Han
Liang Liming 梁黎明 Female Han
Han Qide 韩启德 Male Han
Chen Ghuifang 程惠芳 Female Han
Fu Qiping 傅企平 Male Han
Lu Guanqiu 鲁冠球 Male Han
Chu Ping 褚平 Male Han
Cai Qi 蔡奇 Male Han
Mou Shuijuan 缪水娟 Female Han
Xue Shaoxian 薛少仙 Male Han

Anhui[edit]

(115 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Yisu 于一苏 Female Han
Wang Yafei 王亚非 Male Han
Wang Xiufang 王秀芳 Female Han
Wang Hong 王宏 Female Han
Wang Mingsheng 王明胜 Male Han
Wang Jinshan 王金山 Male Han
Wang Jinfu 王金富 Male Han
Wang Fuhong 王福宏 Male Han
Wang Cuifeng 王翠凤 Female Han
Wei Jianghong 韦江宏 Male Han
Fang Xiping 方西屏 Male Han
Fang Chunming 方春明 Male Han
Fang Binxing 方滨兴 Male Han
Kong Zhaoping 孔兆平 Male Han
Kong Xiangxi 孔祥喜 Male Han
Zuo Yan'an 左延安 Male Han
Lu Ling 卢凌 Female Han
Ye Shiqu 叶世渠 Male Han
Zhu Guoping 朱国萍 Female Han
Zhu Yong 朱勇 Male Han
Zhu Haiyan 朱海燕 Female Han
Zhu Duwen 朱读稳 Male Han
Zhu Weifang 朱维芳 Female Han
Zhu Huiqiu 朱慧秋 Female Han
Ren Haishen 任海深 Male Han
Liu Qingfeng 刘庆峰 Male Han
Liu Zhenwei 刘振伟 Male Han
Liu Jian 刘健 Male Han
Liu Hui 刘惠 Female Han
Liu Ruilian 刘瑞莲 Female Han
Liu Depei 刘德培 Male Han
Tang Linxiang 汤林祥 Male Han
Xu Geliang 许戈良 Male Han
Xu Chongxin 许崇信 Male Han
Sun Yunfei 孙云飞 Male Han
Sun Zhaoqi 孙兆奇 Male Hui
Sun Zhigang 孙志刚 Male Han
Ji Bing 纪冰 Male Han
Su Xueyun 苏学云 Female Hui
Li Hongming 李宏鸣 Male Han
Li Guoling 李国玲 Female Han
Li Ming 李明 Male Han
Li Rongjie 李荣杰 Male Han
Li Zhong'an 李重庵 Male Han
Li Xiusong 李修松 Male Han
Li Aiqing 李爱青 Male Han
Li Bin 李斌 Female Han
Yang Yada 杨亚达 Female Han
Yang Jianbo 杨剑波 Male Han
Wu Bangguo 吴邦国 Male Han
Wu Cunrong 吴存荣 Male Han
Wu Huaxia 吴华夏 Male Han
Wu Xujun 吴旭军 Male Han
Wu Minglou 吴明楼 Male Han
He Bangxi 何帮喜 Male Han
Yu Dena 余的娜 Female Han
Yu Minhui 余敏辉 Male Han
Wang Jirong 汪纪戎 Female Han
Wang Hongkun 汪宏坤 Male Han
Wang Chunlan 汪春兰 Female Han
Chen Weiguo 沈卫国 Male Han
Song Lihua 宋礼华 Male Han
Song Guoquan 宋国权 Male Han
Zhang Qingjun 张庆军 Male Han
Zhang Baoshun 张宝顺 Male Han
Zhang Tao 张涛 Male Han
Lu Yaping 陆亚萍 Female Han
Chen Xiansen 陈先森 Male Han
Chen Qitao 陈启涛 Male Han
Chen Shulong 陈树隆 Male Han
Chen Zhangshui 陈章水 Male Han
Luo Ping 罗平 Female Han
Jin Huiqing 金会庆 Male Han
Zhou Su 周溯 Male Han
Pang Lijuan 庞丽娟 Female Han
Zheng Yongfei 郑永飞 Male Han
Zheng Jie 郑杰 Male Han
Zheng Xiaoyan 郑晓燕 Female Han
Meng Xiangrui 孟祥瑞 Male Han
Hou Jianguo 侯建国 Male Han
Jiang Yiyong 姜一勇 Male Han
Yao Yuzhou 姚玉舟 Male Han
Yao Minhe 姚民和 Male Han
Yao Guiping 姚桂萍 Female Han
Geng Xuemei 耿学梅 Female Han
Xia He 夏鹤 Male Han
Gu Jianguo 顾建国 Male Han
Qian Yongyan 钱永言 Male Han
Qian Niansun 钱念孙 Male Han
Ni Yongpei 倪永培 Male Han
Xu Dingfeng 徐顶峰 Male Han
Xu Chonghua 徐崇华 Female Han
Xu Jinglong 徐景龙 Male Han
Gao Dengbang 高登榜 Male Han
Guo Wensan 郭文叁 Male Han
Xi Weijing 席蔚菁 Female Han
Huang Yuezhong 黄岳忠 Male Han
Cao Jie 曹杰 Male Han
Cao Jinhai 曹金海 Male Han
Cui Wei 崔伟 Male Han
Jiang Houlin 蒋厚琳 Female Han
Han Zaifen 韩再芬 Female Han
Suo Bingxun 锁炳勋 Male Hui
Cheng Yingfeng 程迎峰 Male Han
Cheng Enfu 程恩富 Male Han
Cheng Jing 程静 Female Han
Lu Zhongzhu 鲁中祝 Female Hui
Xie Li 谢力 Male Han
Xie Guangxiang 谢广祥 Male Han
Zang Shikai 臧世凯 Male Han
Mou Xuegang 缪学刚 Male Han
Pan Yixin 潘一新 Male Han
Xue Ying 薛颖 Female Han
Dai Min 戴敏 Female Han
Tan Jieqing 檀结庆 Male Han

Fujian[edit]

(62 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Shizhong 丁世忠 Male Hui
Wang Xianrong 王宪榕 Female Han
Wang Jing 王晶 Female Han
Wang Menghui 王蒙徽 Male Han
Deng Liping 邓力平 Male Han
Deng Benyuan 邓本元 Male Han
Zhu Ming 朱明 Male Han
Zhuang Xian 庄先 Male Han
Zhuang Zhensheng 庄振生 Male Han
Liu Cigui 刘赐贵 Male Han
Liu Daoqi 刘道崎 Male Han
Liu Dezhang 刘德章 Male Han
Xu Shihui 许世辉 Male Han
Xu Jinhe 许金和 Male Han
Sun Chunlan 孙春兰 Female Han
Yan Yixin 严以新 Male Han
Su Wenjin 苏文金 Male Han
Su Shulin 苏树林 Male Han
Du Min 杜民 Female Han
Li Mingrong 李明蓉 Female Han
Li Jianguo 李建国 Male Han
Li Yuxi 李欲晞 Male Han
Li Xinyan 李新炎 Male Han
Yang Yue 杨岳 Male Han
Wang Yifu 汪毅夫 Male Han
Zhang Xiujuan 张秀娟 Female Han
Zhang Changping 张昌平 Male Han
Zhang Jian 张健 Male Han
Zhang Jiakun 张家坤 Male Han
Chen Wendong 陈文东 Male Han
Chen Zhengtong 陈正统 Male Han
Chen Zhili 陈至立 Female Han
Chen Xiurong 陈秀榕 Female Han
Chen Zhonghe 陈忠和 Male Han
Chen Jiadong 陈家东 Male Han
Chen Sixi 陈斯喜 Male Han
Fan Fangping 范方平 Male Han
Lin Xinxin 林欣欣 Female Han
Lin Zhelong 林哲龙 Male Han
Lin Qiang 林强 Male Han
Ouyang Yuanhe 欧阳元和 Male Han
Zhou Lianqing 周联清 Male Han
Zheng Songyan 郑松岩 Male Han
Zheng Jie 郑捷 Female MA
Zhao Jing 赵静 Female Han
Shi Zuolin 施作霖 Male Han
Jia Xitai 贾锡太 Male Han
Ni Yuefeng 倪岳峰 Male Han
Xu Chengyun 徐承云 Male Han
Gao Xiaoming 高晓明 Male Han
Huang Xiaojing 黄小晶 Male Han
Huang Meiyuan 黄美缘 Female Han
Huang Haihui 黄海辉 Male Han
Gong Qinggai 龚清概 Male Han
Zhang Liansheng 章联生 Male Han
Zeng Jingping 曾静萍 Female Han
Xie Hua'an 谢华安 Male Han
Kai Qinghai 楷清海 Male Gaoshan
Lai Anshan 赖鞍山 Male Han
Lei Jinmei 雷金梅 Female She
Bao Shaokun 鲍绍坤 Male Han
Dai Zhongchuan 戴仲川 Male Han

Jiangxi[edit]

(74 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Guo 于果 Male Han
Wan Kai 万凯 Male Han
Ma Yanbo 马岩波 Male Han
Wang Ping 王平 Male Han
Wang Xiaofeng 王晓峰 Male Han
Wang Hai 王海 Male Han
Wang Ping 王萍 Female Han
Wang Yi 王毅 Male Han
Fang Zhiyuan 方志远 Male Han
Yin Chengjie 尹成杰 Male Han
Kong Dan 孔丹 Male Han
Gan Liangmiao 甘良淼 Male Han
Long Hong 龙红 Female Han
Long Guoying 龙国英 Female Han
Lan Nianying 兰念瑛 Female She
Lü Bin 吕滨 Male Han
Zhu Youlin 朱友林 Male Han
Liu Sanqiu 刘三秋 Female Han
Liu Lizu 刘礼祖 Male Han
Liu Heping 刘和平 Male Han
Liu Yanqiong 刘艳琼 Female Han
Liu Jifu 刘积福 Male Han
Liu Jie 刘捷 Male Han
Jiang Xiangmei 江香梅 Female Han
Sun Xiaoshan 孙晓山 Male Han
Sun Jusheng 孙菊生 Male Han
Su Rong 苏荣 Male Han
Li Yuying 李玉英 Female Han
Li Li 李利 Male Han
Li Fang 李放 Male Han
Li Yihuang 李贻煌 Male Han
Xiao Yi 肖毅 Male Han
Wu Fanghui 吴方辉 Male Han
Wu Xinxiong 吴新雄 Male Han
Wang Guangdao 汪光焘 Male Han
Zhang Zhonghou 张忠厚 Male Han
Zhang Jintao 张金涛 Male Han
Zhang Dinglong 张定龙 Male Hui
Zhang Yong 张勇 Male Han
Lu Yonglan 陆永兰 Female Han
Chen Liguo 陈立国 Male Han
Chen Daheng 陈达恒 Male Han
Chen Niandai 陈年代 Male Han
Chen Zhisheng 陈志胜 Male Han
Chen Chunping 陈春平 Female Han
Yi Jinglin 易敬林 Male Han
Zhou Meng 周萌 Male Han
Meng Jianzhu 孟建柱 Male Han
Zhao Zhiyong 赵智勇 Male Han
Hu Youtao 胡幼桃 Male Han
Hu Xian 胡宪 Male Han
Hu Zhenpeng 胡振鹏 Male Han
Zhong Hongguang 钟虹光 Male Han
Yao Mugen 姚木根 Male Han
Xu Guifen 徐桂芬 Female Han
Ling Chengxing 凌成兴 Male Han
Gao Xiaoqiong 高小琼 Male Han
Tu Qinhua 涂勤华 Male Han
Huang Zhiquan 黄智权 Male Han
Gong Jianhua 龚建华 Male Han
Lu Xinshe 鹿心社 Male Han
Peng Hongsong 彭宏松 Male Han
Dong Xiansheng 董仚生 Male Han
Jingyi Dan 敬一丹 Female Han
Jiang Ruming 蒋如铭 Male Han
Fu Qionghua 傅琼华 Female Han
Zeng Yejiu 曾页九 Male Han
Zeng Qinghong 曾庆红 Female Han
Xie Mulan 谢木兰 Female Han
Lei Yuanjiang 雷元江 Male Han
Yu Guoqing 虞国庆 Male Han
Cai Xiaoming 蔡晓明 Male Han
Liao Jinqiu 廖进球 Male Han
Liao Liping 廖丽萍 Female Han

Shandong[edit]

(180 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Yuhua 丁玉华 Male Han
Yu Xiaoyu 于晓玉 Female Hui
Ma Pingchang 马平昌 Male Han
Ma Xianfu 马先富 Male Han
Ma Chunji 马纯济 Male Han
Wang Yuancheng 王元成 Male Han
Wang Wensheng 王文升 Male Han
Wang Kemin 王可敏 Male Han
Wang Lixin 王立新 Male Han
Wang Gang 王刚 Male Han
Wang Tingjiang 王廷江 Male Han
Wang Shoudong 王守东 Male Han
Wang Zhizhong 王志中 Male Han
Wang Zhimin 王志民 Male Han
Wang Li 王丽 Female Hui
Wang Qishan 王岐山 Male Han
Wang Qicheng 王启成 Male Han
Wang Faliang 王法亮 Male Han
Wang Guibo 王桂波 Male Han
Wang Peiting 王培廷 Male Han
Wang Yinxiang 王银香 Female Han
Wang Suilian 王随莲 Female Han
Wang Xinhong 王新红 Male Han
Niu Baowei 牛宝伟 Male Han
Niu Huilan 牛惠兰 Female Han
Fang Caichen 方才臣 Male Han
Yin Zhongqing 尹中卿 Male Han
Yin Chuangui 尹传贵 Male Han
Yin Huimin 尹慧敏 Female Han
Kong Beihua 孔北华 Male Han
Kong Qing 孔青 Male Han
Deng Xiangyang 邓向阳 Male Han
Deng Baojin 邓宝金 Female Han
Cong Qiangzi 丛强滋 Male Han
Feng Yisheng 冯怡生 Male Han
Da Jianwen 达建文 Male Han
Lü Mingchen 吕明辰 Male Han
Ren Jishan 任纪善 Male Han
Ren Jianguo 任建国 Male Han
Hua Jianmin 华建敏 Male Han
Zhuang Wenzhong 庄文忠 Male Han
Liu Yifa 刘义发 Male Han
Liu Feng 刘凤 Female Mongol
Liu Xingliang 刘兴亮 Male Han
Liu Xuejing 刘学景 Male Han
Liu Jianwen 刘建文 Female Hui
Liu Chunhong 刘春红 Female Han
Liu Rongxi 刘荣喜 Male Hui
Liu Xiqian 刘锡潜 Male Han
Liu Xinguo 刘新国 Male Mongol
Liu Jiakun 刘嘉坤 Male Han
Jiang Wei 江卫 Male Han
Jiang Linchang 江林昌 Male Han
Jiang Bao'an 江保安 Male Han
Tang Jianmei 汤建梅 Female Hui
Xu Liquan 许立全 Male Han
Xu Zhenchao 许振超 Male Han
Xu Zhihui 许智慧 Female Han
Xu Ruiju 许瑞菊 Female Han
Sun Wensheng 孙文盛 Male Han
Sun Pishu 孙丕恕 Male Han
Sun Wei 孙伟 Female Han
Sun Wei 孙伟 Male Han
Sun Liqiang 孙利强 Male Han
Sun Jing 孙菁 Female Han
Ji Yujun 纪玉君 Male Han
Mai Kangsen 麦康森 Male Han
Su Shoutang 苏寿堂 Male Han
Du Bo 杜波 Male Han
Li Changshun 李长顺 Male Han
Li Dongsheng 李东生 Male Han
Li Mingmin 李名岷 Male Han
Li Qingsi 李庆思 Male Han
Li Guo'an 李国安 Male Han
Li Jianhua 李建华 Male Han
Li Jianguo 李建国 Male Han
Li Hongfeng 李洪峰 Male Han
Li Xueqin 李雪芹 Female Han
Li Huidong 李惠东 Male Hui
Li Xiangping 李湘平 Male Han
Li Denghai 李登海 Male Han
Li Zhaoxing 李肇星 Male Han
Yang Ziqiang 杨子强 Male Han
Yang Weicheng 杨伟程 Male Han
Yang Jun 杨军 Male Han
Yang Mianmian 杨绵绵 Female Han
Wu Qian 吴倩 Female Han
Wu Cuiyun 吴翠云 Female Han
Wu Dexing 吴德星 Male Han
Qiu Yafu 邱亚夫 Male Han
Chen Zhiqiang 沈志强 Male Han
Chen Chunyao 沈春耀 Male Han
Song Wenxin 宋文新 Female Han
Song Xinfang 宋心仿 Male Han
Song Zuowen 宋作文 Male Han
Song Changlin 宋昌林 Male Han
Song Yiqiao 宋益乔 Male Han
Zhang Caikui 张才奎 Male Han
Zhang Shaojun 张少军 Male Han
Zhang Jiangting 张江汀 Male Han
Zhang Zhifa 张志法 Male Han
Zhang Zhiyong 张志勇 Male Han
Zhang Ruofei 张若飞 Male Han
Zhang Zhongzheng 张忠正 Male Han
Zhang Xuexin 张学信 Male Han
Zhang Jianhua 张建华 Male Han
Zhang Jianguo 张建国 Male Han
Zhang Zhenchuan 张振川 Male Han
Zhang Guiyu 张桂玉 Male Han
Zhang Shuqin 张淑琴 Female Han
Chen Yulan 陈玉兰 Female Han
Chen Gong 陈功 Male Han
Chen Wei 陈伟 Male Han
Chen Huasen 陈华森 Male Han
Chen Guiyun 陈桂云 Female Buyei
Shao Fengjing 邵峰晶 Female Han
Wu Guanghua 武广华 Male Han
Wu Yuqiang 武玉强 Male Han
Lin Fenghai 林峰海 Male Han
Yu Zhangyu 郁章玉 Male Han
Shang Ruifen 尚瑞芬 Female Han
Guo Jiasen 国家森 Male Han
Jin Lanying 金兰英 Female Hui
Jin Zhiguo 金志国 Male Han
Zhou Yuhua 周玉华 Male Han
Zhou Houjian 周厚健 Male Han
Zhou Sumin 周素敏 Female Han
Zhou Xiaofeng 周晓峰 Male Han
Zhou Qingli 周清利 Male Han
Zhou Yaoqi 周瑶琪 Male Han
Zong Chengle 宗成乐 Male Han
Wan Qiusheng 宛秋生 Male Hui
Zhao Zhiquan 赵志全 Male Han
Zhao Buchang 赵步长 Male Han
Zhao Chunlan 赵春兰 Female Han
Zhao Shengxuan 赵胜轩 Male Han
Zhao Runtian 赵润田 Male Han
Zhao Jiajun 赵家军 Male Han
Hao Jianzhi 郝建枝 Female Han
Hao Cuijuan 郝翠娟 Female Han
Rong Lanxiang 荣兰祥 Male Han
Xiang Jianhai 相建海 Male Han
Zhan Shuyi 战树毅 Male Han
Yu Shuwei 俞书伟 Male Han
Jiang Daming 姜大明 Male Han
Jiang Weidong 姜卫东 Male Han
Jiang Yikang 姜异康 Male Han
Jiang Jian 姜健 Female Han
Gong Xuebin 宫学斌 Male Han
Fei Yunliang 费云良 Male Han
Yuan Jinghua 袁敬华 Female Han
Geng Jiahuai 耿加怀 Male Han
Mo Zhaolan 莫照兰 Female Zhuag
Li Jia 栗甲 Male Han
Xia Chunting 夏春亭 Male Han
Xia Geng 夏耕 Male Han
Xu Bingyin 徐丙垠 Male Han
Xu Huadong 徐华东 Male Han
Xu Jinpeng 徐金鹏 Male Han
Xu Xianming 徐显明 Male Han
Xu Qing 徐清 Female Han
Gao Mingqin 高明芹 Female Han
Gao Xinting 高新亭 Male Han
Guo Jincai 郭金才 Male Han
Huang Ming 黄鸣 Male Han
Gong Yaoqin 龚瑶琴 Female Han
Chang Zhenyong 常振勇 Male Han
Chang Dechuan 常德传 Male Han
Kang Fengying 康凤英 Female Han
Dong Fenghua 董风华 Female Han
Dong Cuina 董翠娜 Female Han
Han Yuqun 韩寓群 Male Han
Jing Xinhai 景新海 Male Han
Cheng Lin 程林 Male Han
Fu Yanhua 傅延华 Male Han
Wen Fujiang 温孚江 Male Han
Tan Xuguang 谭旭光 Male Han
Mu Fanmin 穆范敏 Male Han
Dai Sujun 戴肃军 Male Han
Dai Ruide 戴瑞德 Male Han

Henan[edit]

(161 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Diao Zhaoqiu 刁兆秋 Male Han
Wan Long 万隆 Male Han
Ma Li 马力 Female Han
Ma Wenfang 马文芳 Male Han
Wang Ziliang 王子亮 Male Han
Wang Shiyao 王仕尧 Male Han
Wang Youli 王有利 Male Han
Wang Gang 王刚 Male Han
Wang Jinian 王纪年 Male Han
Wang Longde 王陇德 Male Han
Wang Mingyi 王明义 Male Han
Wang Jianqi 王建奇 Male Han
Wang Baocun 王保存 Male Han
Wang Jumei 王菊梅 Female Han
Wang Mengshu 王梦恕 Male Han
Wang Yinliang 王银良 Male Hui
Wang Pengjie 王鹏杰 Male Han
Wang Xihui 王熙慧 Male Han
Mao Jie 毛杰 Female Han
Hua Youxun 化有勋 Male Han
Jie Tongbin 介同彬 Male Han
Ji Chengjiang 计承江 Male Han
Kong Fanqun 孔凡群 Male Han
Kong Yufang 孔玉芳 Female Han
Kong Lingchen 孔令晨 Male Han
Shi Xiushi 石秀诗 Male Han
Lu Zhangong 卢展工 Male Han
Shen Zhenjun 申振君 Male Han
Shi Jichun 史济春 Male Han
Lü Jinhu 吕金虎 Male Hui
Zhu Wenchen 朱文臣 Male Han
Zhu Xiayan 朱夏炎 Male Han
Qiao Qiusheng 乔秋生 Male Han
Qiao Bin 乔彬 Male Han
Ren Keli 任克礼 Male Han
Ren Qinxin 任沁新 Male Han
Liu Dagong 刘大功 Male Han
Liu Weixing 刘卫星 Male Han
Liu Yunshan 刘云山 Male Han
Liu Shenghui 刘生辉 Male Han
Liu Zhihua 刘志华 Female Han
Liu Guoqing 刘国庆 Male Han
Liu Xinmin 刘新民 Male Han
Guan Aihe 关爱和 Male Han
Tang Yuxiang 汤玉祥 Male Han
An Huiyuan 安惠元 Male Han
Qi Jinli 祁金立 Male Han
Xu Weigang 许为钢 Male Han
Xu Yongyue 许永跃 Male Han
Sun Xiulan 孙秀兰 Female Han
Sun Jianke 孙建科 Male Han
Sun Yaozhi 孙耀志 Male Han
Mai Shirui 买世蕊 Female Hui
Su Fugong 苏福功 Male Han
Li Wei 李卫 Male Han
Li Changjie 李长杰 Male Han
Li Wenhui 李文慧 Male Han
Li Ya 李亚 Male Han
Li Chengyu 李成玉 Male Hui
Li Qinggui 李庆贵 Male Han
Li Hongxia 李红霞 Female Han
Li Ke 李克 Male Zhuang
Li Liancheng 李连成 Male Han
Li Qihong 李其宏 Female Han
Li Yingjie 李英杰 Male Han
Li Guoying 李国英 Male Han
Li Jinzhi 李金枝 Female Han
Li Baishuan 李柏拴 Male Han
Li Gen 李根 Male Han
Li Liufa 李留法 Male Han
Li Haiyan 李海燕 Female Han
Li Chong 李崇 Male Han
Li Qinglin 李清林 Male Han
Li Lianwu 李联五 Male Han
Li Qin 李勤 Female Han
Li Shenming 李慎明 Male Han
Lian Ziheng 连子恒 Male Han
Wu Yuanquan 吴元全 Male Han
Di Yingqi 邸瑛琪 Male Man
Wang Yuansi 汪远思 Male Han
Song Fengnian 宋丰年 Male Han
Zhang Dawei 张大卫 Male Han
Zhang Guangzhi 张广智 Male Han
Zhang Liyong 张立勇 Male Han
Zhang Bailiang 张百良 Male Han
Zhang Quanmin 张全民 Male Han
Zhang Quanshou 张全收 Male Han
Zhang Junbang 张军邦 Male Han
Zhang Rongsuo 张荣锁 Male Han
Zhang Hong'en 张洪恩 Male Han
Zhang Xiaoyang 张晓阳 Male Han
Zhang Yingcen 张瀛岑 Male Han
Chen Guozhen 陈国桢 Male Han
Chen Zemin 陈泽民 Male Han
Chen Yiyu 陈宜瑜 Male Han
Chen Jiansheng 陈建生 Male Han
Chen Xuefeng 陈雪枫 Male Han
Miao Runpu 苗润圃 Male Han
Fan Jun 范军 Male Han
Lin Jingshun 林景顺 Male Han
Hu Meiling 虎美玲 Female Hui
Zhou Guoyun 周国允 Male Han
Zhou Xiaochun 周晓春 Female Han
Zhou Sen 周森 Male Han
Zheng Yongkou 郑永扣 Male Han
Zheng Youquan 郑有全 Male Han
Zheng Maojie 郑茂杰 Male Hui
Zheng Quan 郑荃 Male Han
Meng Wei 孟伟 Male Han
Zhao Qisan 赵启三 Male Han
Zhao Qinglin 赵顷霖 Male Han
Zhao Ming'en 赵明恩 Male Han
Zhao Jiancai 赵建才 Male Han
Zhao Suping 赵素萍 Female Han
Hao Ping 郝萍 Female Han
Hu Baosen 胡葆森 Male Han
Nan Zhenzhong 南振中 Male Han
Duan Yuxian 段玉贤 Male Han
Jiang Ming 姜明 Male Han
Yao Zhongliang 姚忠良 Male Han
Yao Juquan 姚菊泉 Female Han
Qin Yuhai 秦玉海 Male Han
Yuan Jianguo 原建国 Male Han
Qian Guoyu 钱国玉 Male Han
Xu Guang 徐光 Male Han
Xu Guangchun 徐光春 Male Han
Xu Jichao 徐济超 Male Han
Xu Dequan 徐德全 Male Han
Ling Jiefang 凌解放 Male Han
Guo Zhongkui 郭中奎 Male Han
Guo Shengmin 郭生民 Female Han
Guo Gengmao 郭庚茂 Male Han
Guo Jianhua 郭建华 Female Han
Guo Hongchang 郭洪昌 Male Han
Guo Zhenfu 郭振甫 Male Han
Guo Ruimin 郭瑞民 Male Han
Tang Zuxuan 唐祖宣 Male Han
Sang Jinke 桑金科 Male Han
Huang Yuqing 黄玉清 Female Han
Cao Weizhou 曹卫洲 Male Han
Cao Weixin 曹维新 Male Han
Cao Zhaoyang 曹朝阳 Male Han
Cui Junhui 崔俊慧 Male Han
Cui Xiaofeng 崔晓峰 Male Han
Liang Tiehu 梁铁虎 Male Han
Kou Bing'en 寇炳恩 Male Han
Jiang Zhongpu 蒋忠仆 Male Han
Jiang Duyun 蒋笃运 Male Han
Chu Yaping 储亚平 Male Han
Shi Yongxin 释永信 Male Han
You Yinge 游吟歌 Female Tujia
Lu Guoxian 路国贤 Male Han
Cai Ning 蔡宁 Male Han
Pei Chunliang 裴春亮 Male Han
Xiong Weizheng 熊维政 Male Han
Fan Huitao 樊会涛 Male Han
Xue Jingxia 薛景霞 Female Han
Huo Jinhua 霍金花 Female Han
Dai Songling 戴松灵 Male Han
Wei Wenbo 魏文波 Male Han
Wei Xuezhu 魏学柱 Male Han

Hubei[edit]

(125 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Kemei 丁克美 Female Han
Bo Fangying 卜仿英 Female Han
Ma Guofu 马国富 Male Han
Wang Yue'e 王月娥 Female Han
Wang Wentong 王文童 Male Han
Wang Yufen 王玉芬 Female Han
Wang Liming 王利明 Male Han
Wang Guosheng 王国生 Male Han
Wang Jinchu 王金初 Female Han
Wang Jianming 王建鸣 Male Han
Wang Ling 王玲 Female Han
Wang Tao 王涛 Male Han
Wang Xiangxi 王祥喜 Male Han
Wang Jing 王静 Female Han
Mao Rifeng 毛日峰 Male Han
Mao Zongfu 毛宗福 Male Han
Chou Xiaole 仇小乐 Male Han
Wen Huiguo 文会国 Male Han
Deng Xiuxin 邓秀新 Male Han
Deng Qilin 邓崎琳 Male Han
Ye Qing 叶青 Male Han
Ye Changbao 叶昌保 Male Han
Tian Yuke 田玉科 Female Tujia
Feng Zhigao 冯志高 Male Han
Lü Zhongmei 吕忠梅 Female Han
Zhu Hanqiao 朱汉桥 Male Han
Zhu Dixiong 朱弟雄 Male Han
Zhu Jianhua 朱建华 Male Han
Liu Danli 刘丹丽 Female Han
Liu Shunni 刘顺妮 Female Han
Liu Xuerong 刘雪荣 Male Han
Liu Daoming 刘道明 Male Han
Liu Xihan 刘锡汉 Male Han
Chi Li 池莉 Female Han
Tang Wenquan 汤文全 Male Han
Xu Jianmin 许健民 Male Han
Ruan Chengfa 阮成发 Male Han
Sun Youyuan 孙友元 Male Han
Sun Ying'an 孙应安 Male Han
Li Chuanqing 李传卿 Male Han
Li Hongyun 李红云 Male Han
Li Hongjin 李红锦 Female Han
Li Huaizhen 李怀珍 Male Han
Li Guozhang 李国璋 Male Han
Li Yin 李茵 Female Han
Li Jian 李健 Male Han
Li Peigen 李培根 Male Han
Li Hongzhong 李鸿忠 Male Han
Li Pan 李磐 Male Han
Yang Yunyan 杨云彦 Male Han
Yang Yongliang 杨永良 Male Han
Yang Xianlong 杨先龙 Male Han
Yang Zezhu 杨泽柱 Male Han
Yang Wei 杨威 Male Han
Yang Jixue 杨继学 Male Han
Xiao Hongjuan 肖红娟 Female Han
Wu Shaoxun 吴少勋 Male Han
Wu Xiufeng 吴秀凤 Female Han
Wu Hengquan 吴恒权 Male Han
He Shaoling 何少苓 Female Han
Yu Zhuomin 余卓民 Male Han
Xin Xiyu 辛喜玉 Female Han
Wang Aiqun 汪爱群 Male Han
Zhang Zhaoping 张召平 Male Han
Zhang Baiqing 张柏青 Male Han
Zhang Xiaoshan 张晓山 Male Han
Zhang Aiguo 张爱国 Male Han
Zhang Qiong 张琼 Female Tujia
Zhang Furong 张富荣 Male Han
Zhang Jing 张静 Female Han
Chen Yilong 陈义龙 Male Han
Chen Tianhui 陈天会 Male Han
Chen Jixue 陈吉学 Male Han
Chen Yong 陈勇 Male Han
Chen Xiaoyan 陈晓燕 Female Tujia
Chen Dingchang 陈鼎常 Male Han
Miao Wei 苗圩 Male Han
Fan Ruiping 范锐平 Male Han
Luo Qingquan 罗清泉 Male Han
Luo Qunhui 罗群辉 Male Han
Zhou Xianwang 周先旺 Male Tujia
Zhou Jianwei 周坚卫 Male Han
Zhou Baosheng 周宝生 Male Han
Zhou Jianyuan 周建元 Female Han
Zhou Hongyu 周洪宇 Male Han
Zhou Jiagui 周家贵 Male Han
Zheng Shaosan 郑少三 Male Han
Zheng Xinsui 郑心穗 Male Han
Zhao Fasuo 赵发所 Male Han
Hu Maocheng 胡茂成 Male Tujia
Hou Chang'an 侯长安 Male Han
Yao Shaobin 姚绍斌 Male Miao
Qin Shunquan 秦顺全 Male Han
Xia Juhua 夏菊花 Female Han
Gu Hailiang 顾海良 Male Han
Qian Yuankun 钱远坤 Male Han
Xu Shiyou 徐世友 Male Han
Xu Ping 徐平 Male Han
Xu De 徐德 Male Han
Guo Shenglian 郭生练 Male Han
Guo Youming 郭有明 Male Han
Guo Yuemei 郭粤梅 Female Han
Tang Liangzhi 唐良智 Male Han
Huang Yougen 黄有根 Male Han
Huang Jun 黄俊 Female Han
Huang Chuping 黄楚平 Male Han
Cao Jianming 曹建明 Male Han
Zhang Zhi'an 章治安 Male Han
Liang Huiling 梁惠玲 Female Han
Peng Mingquan 彭明权 Male Han
Peng Qinghua 彭清华 Male Han
Peng Fuchun 彭富春 Male Han
Jing Dali 敬大力 Male Han
Gu Shengzu 辜胜阻 Male Han
Cheng Licai 程理财 Male Han
Tong Guohua 童国华 Male Han
Xie Shengming 谢圣明 Male Han
Xie Mingliang 谢明亮 Male Han
Lu Yongxiang 路甬祥 Male Han
Lu Gang 路钢 Male Han
Cai Hongzhu 蔡宏柱 Male Han
Cai Qihua 蔡其华 Female Han
Tan Gongyan 谭功炎 Male Han
Xiong Derong 熊德荣 Male Han
Dai Maorong 戴茂荣 Female Han

Hunan[edit]

(117 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Laishan 于来山 Male Han
Ma Yong 马勇 Male Han
Wang Shiqi 王石齐 Male Han
Wang An'an 王安安 Female Han
Wang Yangjuan 王阳娟 Female Han
Wang Zhiying 王填 Female Han
Wang Tian 王志英 Male Han
Wen Huazhi 文花枝 Female Han
Gan Lin 甘霖 Female Han
Ye Wenzhi 叶文智 Male Han
Tian Rubin 田儒斌 Male Tujia
Dai Zhaoxia 代朝霞 Female Han
Sheng Hui 圣辉 Male Han
Zhu Xueqin 朱雪琴 Female Han
Wu Donglan 伍冬兰 Female Han
Re Nyuqi 任玉奇 Male Han
Xiang Wenbo 向文波 Male Han
Xiang Pinghua 向平华 Male Tujia
Liu Benzhi 刘本之 Male Han
Liu Pingjian 刘平建 Male Han
Liu Xiaowu 刘晓武 Male Han
Liu Aiping 刘爱平 Male Han
Liu Qiwu 刘期武 Male Han
Liu Xianghao 刘翔浩 Male Han
Liu Xiang'e 刘湘娥 Female Han
Liu Tan'ai 刘潭爱 Male Han
Xu Zhongqiu 许仲秋 Male Han
Xu Juyun 许菊云 Male Han
Sun Jianguo 孙建国 Male Han
Yang Guoxiu 阳国秀 Female Han
Li Yilong 李亿龙 Male Han
Li Kaixi 李开喜 Male Han
Li Youzhi 李友志 Male Han
Li Youmei 李友妹 Female Miao
Li Qiaoyun 李巧云 Female Han
Li Hua 李华 Male Han
Li Jiang 李江 Male Han
Li Zhixuan 李志轩 Male Han
Li Jianxin 李建新 Male Han
Li Shishi 李适时 Male Han
Li Xianghong 李祥红 Male Yao
Li Huanran 李焕然 Male Han
Li Weijian 李维建 Male Han
Li Xi 李曦 Female Han
Yang Zhengwu 杨正午 Male Tujia
Yang Shaojun 杨绍军 Male Han
Yang Li 杨莉 Female Han
Yang Xiaojia 杨晓嘉 Female Han
Xiao Zijiang 肖自江 Male Han
Xiao Liqiong 肖利琼 Female Han
Wu Zhengyou 吴正有 Male Miao
Wu Xiangdong 吴向东 Male Han
Wu Jianping 吴建平 Female Han
He Renchun 何仁春 Male Han
He Yuncai 何运才 Male Han
Yu Aiguo 余爱国 Male Han
Zhang Pingying 张苹英 Female Tujia
Zhang Fangping 张放平 Male Han
Zhang Jianlin 张建林 Male Han
Zhang Jianfei 张剑飞 Male Han
Zhang Jianbo 张剑波 Male Han
Zhang Shuofu 张硕辅 Male Han
Zhang Deming 张德明 Male Han
Chen Daifu 陈代富 Male Han
Chen Guangzheng 陈光正 Male Han
Chen Xiaoqiong 陈晓琼 Female Han
Lin Wu 林武 Male Han
Zhuo Xinping 卓新平 Male Tujia
Luo He'an 罗和安 Male Han
Luo Meiyuan 罗美元 Female Han
Luo Zuliang 罗祖亮 Male Han
Zhou Yuqing 周玉清 Male Han
Zhou Benshun 周本顺 Male Han
Zhou Zhaoda 周兆达 Male Han
Zhou Changgong 周昌贡 Male Han
Zhou Qiang 周强 Male Han
Zheng Baiping 郑柏平 Male Han
Zhao Xiaoming 赵小明 Male Han
Zhao Xiangping 赵湘平 Male Han
Zhao Fudong 赵富栋 Male Han
Hu Weiwu 胡伟武 Male Han
Hu Guochu 胡国初 Male Han
Hu Jianwen 胡建文 Male Han
Zhong Faping 钟发平 Male Han
Zhong Yanmin 种衍民 Male Han
Jiang Yuquan 姜玉泉 Male Han
Jiang Shi 姜仕 Male Han
Zhu Xuejun 祝学军 Female Han
Yao Jiannian 姚建年 Male Han
Yao Yuanzhen 姚媛贞 Female Tujia
He Guoqiang 贺国强 Male Han
He Keng 贺铿 Male Han
Qin Xiyan 秦希燕 Male Han
Mo Dewang 莫德旺 Male Han
Xu Shousheng 徐守盛 Male Han
Xu Keqin 徐克勤 Male Miao
Xu Xianping 徐宪平 Male Han
Guo Guangwen 郭光文 Male Han
Tang Jiuhong 唐九红 Female Han
Tang Jianqiang 唐建强 Male Han
Huang Lanxiang 黄兰香 Female Han
Huang Zhiming 黄志明 Male Han
Qi Heping 戚和平 Male Han
Gong Wusheng 龚武生 Male Han
Gong Jiahe 龚佳禾 Male Han
Kang Weimin 康为民 Male Han
Peng Aihua 彭爱华 Female Han
Jiang Anrong 蒋安荣 Male Han
Fu Xihe 傅锡和 Male Miao
Xie Zilong 谢子龙 Male Han
Xie Yong 谢勇 Male Han
Xie Hui 谢辉 Male Han
Meng Lanfeng 蒙兰凤 Female Dong
Liao Renbin 廖仁斌 Male Han
Tan Yan 谭艳 Female Han
Yan Jiansheng 颜坚生 Male Han
Wei Xuanjun 魏旋君 Female Han

Guangdong[edit]

(158 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Xingtian 马兴田 Male Han
Wang Longxia 王龙霞 Female Han
Wang Dong 王东 Male Han
Wang Ningsheng 王宁生 Male Han
Wang Jun 王军 Male Han
Wang Rusong 王如松 Male Han
Wang Nanjian 王南健 Male Han
Wang Xunzhang 王珣章 Male Han
Kong Lingren 孔令人 Male Han
Deng Qiaoling 邓巧玲 Female Han
Deng Zhicong 邓志聪 Male Yao
Deng Haiguang 邓海光 Male Han
Deng Weilong 邓维龙 Male Han
Long Hanrong 龙汉荣 Male Han
Lu Zhonghe 卢钟鹤 Male Han
Lu Ruihua 卢瑞华 Male Han
Shen Dan 申丹 Female Han
Bai Zhijian 白志健 Male Han
Ning Yuanxi 宁远喜 Male Han
Zhu Xiaodan 朱小丹 Male Han
Wu Jintang 伍锦棠 Male Han
Liu Xiaohua 刘小华 Male Han
Liu Laiping 刘来平 Male Han
Liu Wu 刘武 Male Han
Liu Kun 刘昆 Male Han
Liu Xuegeng 刘雪庚 Male Han
Liu Fucai 刘富才 Male Han
Tang Xikun 汤锡坤 Male Han
Xu Qin 许勤 Male Han
Mai Qingquan 麦庆泉 Male Han
Su Wuxiong 苏武雄 Male Han
Su Qingling 苏清玲 Female Han
Li Yihu 李义虎 Male Han
Li Fei 李飞 Male Han
Li Dongsheng 李东生 Male Han
Li Yongliang 李永良 Male Han
Li Yongzhong 李永忠 Male Han
Li Ruqiu 李汝求 Male Han
Li Xinghua 李兴华 Male Han
Li Xinghao 李兴浩 Male Han
Lil Ili 李丽丽 Female Han
Li Miaojuan 李妙娟 Female Han
Li Linkai 李林楷 Male Han
Li Bingji 李秉记 Male Han
Li Jianhua 李建华 Male Han
Li Ronggen 李容根 Male Han
Li Shuming 李淑明 Female Han
Li Jia 李嘉 Male Han
Li Yuquan 李毓全 Male Han
Yang Yuemei 杨月梅 Female Zhuag
Yang Xiu'e 杨秀娥 Female Han
Yang Haoming 杨浩明 Male Han
Wu Musheng 吴木生 Male Han
Wu Zixiang 吴自祥 Male Han
Wu Ju 吴菊 Female Han
Qiu Mei 邱玫 Female Han
He Yuhua 何玉华 Male Han
He Weiying 何伟英 Female Han
He Hongcheng 何宏成 Male Han
He Mei 何梅 Female Han
He Jing 何婧 Female Han
Yu Xizhi 余夕志 Male Han
Yu Ziquan 余子权 Male Han
Wang Yang 汪洋 Male Han
Sha Zhenquan 沙振权 Male Han
Song Yayang 宋亚养 Male Han
Song Enlai 宋恩来 Male Han
Song Hai 宋海 Male Man
Zhang Guangning 张广宁 Male Han
Zhang Lidian 张利钿 Male Han
Zhang Guoquan 张国权 Male Han
Zhang Yubiao 张育彪 Male Han
Zhang Shuhua 张树华 Male Han
Zhang Simin 张思民 Male Hui
Zhang Xiaoming 张晓明 Male Han
Zhang Fusheng 张富生 Male Han
Chen Xiaochuan 陈小川 Female Han
Chen Guangfu 陈广富 Male Han
Chen Yunxian 陈云贤 Male Han
Chen Dan 陈丹 Male Han
Chen Yujie 陈玉杰 Female Han
Chen Yongzhi 陈用志 Male Han
Chen Hongping 陈弘平 Male Han
Chen Weicai 陈伟才 Male Han
Chen Huawei 陈华伟 Male Han
Chen Yaosheng 陈杳生 Male Zhuang
Chen Guo'an 陈国安 Male Han
Chen Yini 陈怡霓 Female Han
Chen Hongxian 陈洪先 Male Han
Chen Yong 陈勇 Male Han
Chen Jiaji 陈家记 Male Han
Chen Xuerong 陈雪荣 Female Han
Chen Min 陈敏 Female Han
Chen Shu 陈舒 Female Han
Chen Rui'ai 陈瑞爱 Female Han
Chen Chaodian 陈潮钿 Male Han
Chen Yaoguang 陈耀光 Male Han
Zhao Yuang 招玉芳 Female Han
Lin Shaochun 林少春 Male Han
Lin Daofan 林道藩 Male Han
Lin Xinhua 林新华 Male Han
Lin Shuguang 林曙光 Male Han
Ou Guangyuan 欧广源 Male Han
Ou Zhenzhi 欧真志 Male Han
Ming Sheng 明生 Male Han
Luo Weiqi 罗伟其 Male Han
Luo Yuanfang 罗远芳 Female Han
Zhou Haibo 周海波 Male Han
Xian Dongmei 冼东妹 Female Han
Zheng Riqiang 郑日强 Male Han
Zheng Hong 郑红 Male Han
Zheng Zhentao 郑振涛 Male Han
Zheng E 郑鄂 Male Han
Meng Xiangkai 孟祥凯 Male Han
Zhao Juhua 赵菊花 Female Han
Hu Xiaoyan 胡小燕 Female Han
Zhong Shijian 钟世坚 Male Han
Zhong Yangsheng 钟阳胜 Male Han
Zhong Qiquan 钟启权 Male Han
Zhong Mingzhao 钟明照 Male Han
Zhong Nanshan 钟南山 Male Han
Zhong Huanqing 钟焕清 Male Han
He Youlin 贺优琳 Male Han
Yuan Guibin 袁桂彬 Male Han
Yuan Chao 袁超 Male Han
Ni Le 倪乐 Male Han
Ni Huiying 倪惠英 Female Han
Xu Long 徐龙 Male Han
Xu Yuanyuan 徐源远 Female Man
Gao Siren 高祀仁 Male Han
Huang Longyun 黄龙云 Male Han
Huang Daren 黄达人 Male Han
Huang Huahua 黄华华 Male Han
Huang Yangxu 黄阳旭 Male Han
Huang Liman 黄丽满 Female Han
Huang Qibin 黄启彬 Male Han
Huang Xuejun 黄学军 Female Han
Huang Xihua 黄细花 Female Han
Huang Bingzhang 黄炳章 Male Han
Huang Hongming 黄鸿明 Male Han
Huang Huiqiu 黄辉球 Male Han
Cui Zhenji 崔真基 Male Han
Liang Yaowen 梁耀文 Male Han
Liang Yaohui 梁耀辉 Male Han
Dong Mingzhu 董明珠 Female Han
Jiang Haiying 蒋海鹰 Female Han
Lu Xiulu 鲁修禄 Male Han
Zeng Qinghong 曾庆洪 Male Han
Wen Pengcheng 温鹏程 Male Han
Xie Qianghua 谢强华 Male Han
Lai Xiuhua 赖秀华 Female Han
Lai Kunhong 赖坤洪 Male Han
Lei Yulan 雷于蓝 Female Han
Lei Xiaoling 雷晓凌 Female Han
Cai Mahui 蔡妈辉 Male Han
Cai Zongze 蔡宗泽 Male Han
Tan Jutian 谭钜添 Male Han
Pan Haoxuan 潘皓炫 Male Han

Guangxi[edit]

(89 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Nai Donghong 乃东红 Male Zhuang
Ma Biao 马飚 Male Zhuang
Wang Youwei 王幼薇 Female Zhuag
Wang Xiaohua 王晓华 Male Han
Wang Aiqin 王爱勤 Female Zhuag
Wei Feiyan 韦飞燕 Female Zhuag
Wei Fenping 韦芬萍 Female Zhuag
Wei Liuchun 韦柳春 Female Zhuag
Deng Wen 邓文 Male Zhuang
Gan Shanze 甘善泽 Male Zhuang
Shi Yingwen 史英文 Male Han
Hui Liangyu 回良玉 Male Hui
Xiang Huiling 向惠玲 Female Zhuag
Liu Zhengdong 刘正东 Male Han
Liu Qingning 刘庆宁 Male Zhuang
Tang Shibao 汤世保 Male Han
Nong Yimei 农艺梅 Female Zhuag
Nong Zhiyi 农智毅 Male Zhuang
Su Mingfang 苏明芳 Male Gin
Su Daoyan 苏道俨 Male Han
Li Hanjin 李汉金 Male Han
Lil Ianning 李连宁 Male Han
Li Jinzao 李金早 Male Han
Li Yanning 李艳宁 Female Zhuag
Li Min 李敏 Female Zhuag
Yang Xiaoping 杨小平 Male Han
Yang Jian 杨建 Male Han
Yang Shengchuan 杨盛川 Male Miao
Yang Qin 杨琴 Female Zhuag
Lian Younong 连友农 Male Han
Xiao Hua 肖化 Male Tujia
Wu Guanglin 吴广林 Male Zhuang
Wu Junjun 吴俊军 Male Zhuang
Wu Heng 吴恒 Male Han
Wu Jiaquan 吴家权 Male Mulao
Yu Yuanhui 余远辉 Male Yao
Chen Bingsheng 沈并昇 Male Zhuang
Zhang Shaokang 张少康 Male Han
Zhang Xiulong 张秀隆 Male Han
Lu Yun 陆云 Female Zhuag
Lu Bing 陆兵 Male Zhuang
Lu Minglin 陆鸣林 Male Zhuang
Lu Xuemei 陆雪梅 Female Zhuag
Chen Gang 陈刚 Male Han
Chen Zhong 陈仲 Male Han
Chen Xiangqun 陈向群 Male Han
Chen Guanliang 陈关良 Male Han
Chen Lidan 陈利丹 Male Han
Chen Wu 陈武 Male Zhuang
Chen Qiuhua 陈秋华 Male Han
Lin Fan 林繁 Male Zhuang
Luo Yaling 罗雅龄 Female Yao
Luo Dianlong 罗殿龙 Male Zhuang
Luo Liming 罗黎明 Male Zhuang
Jin Xiangjun 金湘军 Male Han
Zhou Ruqiang 周如强 Male Zhuang
Zhou Huaikang 周怀慷 Male Han
Zhou Jianjun 周建军 Male Han
Zhou Jian 周健 Male Zhuang
Zhao Yueqin 赵乐秦 Male Han
Zhao Guikun 赵贵坤 Male Yao
Mo Xiaosha 莫小莎 Female Zhuag
Mo Yanshi 莫雁诗 Male Han
Yan Ping 晏平 Male Han
Guo Shengkun 郭声琨 Male Han
Tang Chengliang 唐成良 Male Han
Huang Fangfang 黄方方 Male Zhuang
Huang Rumei 黄如梅 Female Zhuag
Huang Liangbo 黄良波 Male Han
Huang Helong 黄和龙 Male Zhuang
Huang Qiudi 黄秋娣 Female Zhuag
Cao Bochun 曹伯纯 Male Han
Zhang Yuanxin 章远新 Male Han
Yan Baoping 阎保平 Female Han
Liang Qibo 梁启波 Male Han
Peng Zuyi 彭祖意 Male Yao
Dong Ling 董凌 Male Miao
Jiang Xiangming 蒋向明 Male Maonan
Tan Jianning 覃建宁 Female Zhuag
Fu Hongyu 傅宏裕 Male Han
Xie Naitang 谢迺堂 Male Han
Lan Tianli 蓝天立 Male Zhuang
Lan Shengxin 蓝盛新 Male Zhuang
Meng Tieying 蒙铁英 Female Zhuag
Lai Yimin 赖一民 Male Dong
Lai Jian'an 赖建安 Male Han
Liao Ru'en 廖如恩 Male Zhuang
Pan Yongzhong 潘永钟 Male Zhuang
Pan Xuehong 潘雪红 Female Zhuag

Hainan[edit]

(21 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Wei Liucheng 卫留成 Male Han
Wang Yixin 王一新 Male Han
Wang Shouchu 王守初 Female Han
Wang Jiquan 王积权 Male Li
Wang Xiong 王雄 Male Li
Deng Zeyong 邓泽永 Male Miao
Jiming Jiang 吉明江 Male Li
Lü Wei 吕薇 Female Han
Li Jianbao 李建保 Male Han
Li Xiansheng 李宪生 Male Han
Wu Changyuan 吴昌元 Male Han
Yu Yonghua 余永华 Male Han
Zhang Mingyi 张明义 Male Han
Chen Guocheng 陈国诚 Male Li
Luo Baoming 罗保铭 Male Han
Hao Ruyu 郝如玉 Male Han
Jiang Sixian 姜斯宪 Male Han
Gao Zhiguo 高之国 Male Han
Fu Guihua 符桂花 Female LI
Jiang Dingzhi 蒋定之 Male Han
Dai Bingguo 戴秉国 Male Tujia

Chongqing[edit]

(61 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Zhigeng 马之庚 Male Han
Ma Zhengqi 马正其 Male Han
Ma Zhongyuan 马忠源 Male Han
Wang Yunlong 王云龙 Male Han
Wang Lijun 王立军 Male Mongol
Wang Yunnong 王耘农 Male Han
Wang Xiaolin 王晓琳 Female Han
Wang Hongju 王鸿举 Male Han
Wang Yue 王越 Male Han
Yin Jiaxu 尹家绪 Male Han
Ai Zhiquan 艾智泉 Male Han
Ye Linwei 叶麟伟 Female Han
Bai Lisha 白丽莎 Female Han
Hua Yusheng 华渝生 Male Han
Liu Guanglei 刘光磊 Male Han
Liu Baoya 刘宝亚 Male Tujia
An Qihong 安启洪 Male Han
Sun Shenlin 孙甚林 Male Tujia
Sun Xiaomei 孙晓梅 Female Han
Li Xiaoyan 李小燕 Female Miao
Yang Tianyi 杨天怡 Male Han
Yang Qingyu 杨庆育 Male Han
Wu Yajun 吴亚军 Female Han
Wu Zaiju 吴再举 Male Miao
Wu Jianglin 吴江林 Male Han
Wu Zhenglong 吴政隆 Male Han
Wang Xia 汪夏 Female Han
Chen Tiemei 沈铁梅 Female Han
Zhang Guo'an 张国安 Male Han
Zhang Ling 张玲 Female Han
Chen Wanzhi 陈万志 Male Han
Chen Cungen 陈存根 Male Han
Chen Guangguo 陈光国 Male Han
Chen Zhonglin 陈忠林 Male Han
Chen Guiyun 陈贵云 Male Han
Wu Xiufeng 武秀峰 Male Han
Luo Zhongli 罗中立 Male Han
Zhou Ping 周平 Female Han
Zhou Guangquan 周光权 Male Han
Zhou Qi 周琦 Female Han
Zheng Xiangdong 郑向东 Male Han
Hu Jiankang 胡健康 Male Han
Duan Laka 段拉卡 Male Han
Jiang Xingchang 姜兴长 Male Han
Yuan Changyu 袁昌玉 Female Han
Xia Zhining 夏之宁 Male Han
Guo Xiangdong 郭向东 Male Han
Tanghongjun 唐洪军 Male Han
Tu Jianhua 涂建华 Male Han
Huang Qifan 黄奇帆 Male Han
Sheng Yanong 盛娅农 Female Han
Cui Jian 崔坚 Male Han
Kang Houming 康厚明 Male Han
Han Deyun 韩德云 Male Han
Hei Xinwen 黑新雯 Female Han
Cheng Yiju 程贻举 Male Han
Lu Shankun 鲁善坤 Male Han
Xie Xiaojun 谢小军 Male Han
Pu Haiqing 蒲海清 Male Han
Tanqiwei 谭栖伟 Male Tujia
Bo Xilai 薄熙来 Male Han

Sichuan[edit]

(150 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Yuanzhu 马元祝 Male Han
Ma Hua 马华 Male Zang
Ma Zonghui 马宗慧 Female Hui
Wang Ji 王计 Male Han
Wang Zhengrong 王正荣 Male Han
Wang Dongzhou 王东洲 Male Han
Wang Zaiyin 王在银 Male Han
Wang Hua 王华 Male Han
Wang Yukun 王宇坤 Male Han
Wang Zuoming 王佐明 Male Hui
Wang Huaichen 王怀臣 Male Han
Wang Jin 王劲 Male Han
Wang Mingrong 王明容 Female Miao
Wang Mingwen 王明雯 Female Yi
Wang Shiwen 王诗文 Female Zang
Wang Jianjun 王建军 Male Han
Wang Pinsheng 王品盛 Male Han
Wang Hailin 王海林 Male Han
Wang Minghui 王铭晖 Male Han
Wang Lin 王琳 Female Han
Wang Yu 王瑜 Male Han
Wang Qi 王麒 Female Han
Mao Jinfang 毛金芳 Female Yi
Deng Chuan 邓川 Male Han
Gan Daoming 甘道明 Male Han
Zuo Wanjun 左万军 Male Han
Jiadeng Luorong Xiangba 甲登·洛绒向巴 Male Zang
Bai Yun 白云 Male Yi
Tong Jie 仝捷 Male Han
Zhu Yizhuang 朱以庄 Male Han
Qiao Tianming 乔天明 Male Han
Ren Zhenglong 任正隆 Male Han
Liu Yushun 刘玉顺 Male Han
Liu Chengming 刘成鸣 Male Han
Liu Shoupei 刘守培 Male Han
Liu Jin 刘进 Male Han
Liu Bozhong 刘伯忠 Male Han
Liu Canglong 刘沧龙 Male Han
Liu Qibao 刘奇葆 Male Han
Liu Xiaoguang 刘晓光 Female Han
Liu Xiaohua 刘晓华 Male Han
Qi Wenchao 齐文超 Male Han
Jiang Shanming 江善明 Male Han
Sun Chuanmin 孙传敏 Male Han
Sun Chun 孙纯 Male Han
Hua Xin 花欣 Male Han
Yan Junbo 严俊波 Male Han
Li Changchun 李长春 Male Han
Li Weiguo 李为国 Male Qiang
Li Yaping 李亚平 Male Han
Li Changping 李昌平 Male Zang
Li Mingchang 李明昌 Male Han
Li Jianhua 李建华 Male Han
Li Chuncheng 李春城 Male Han
Li Zhuo 李酌 Male Han
Li Xiaohua 李晓华 Female Han
Li Jiaming 李家明 Male Han
Li Chongxi 李崇禧 Male Han
Li Jing 李静 Female Han
Yang Shiwu 杨士武 Male Han
Yang Bangjie 杨邦杰 Male Han
Yang Xingping 杨兴平 Male Han
Yang Zhiwen 杨志文 Male Han
Yang Xiuying 杨秀英 Female Yi
Yang Hongbo 杨洪波 Male Han
Yang Juan 杨娟 Female Han
Yang Mei 杨梅 Female Han
Yang Cuifang 杨翠芳 Female Han
Xiao Helian 肖和联 Female Han
Wu Guanglei 吴光镭 Male Han
Wu Zegang 吴泽刚 Male Zang
Wu Xiaohua 吴晓华 Male Han
Wu Xinchun 吴新春 Female Han
He Yehui 何晔晖 Female Han
Yu Zisu 余自甦 Male Han
Leng Gang 冷刚 Male Han
Wang Junlin 汪俊林 Male Han
Chen Guangming 沈光明 Male Han
Song Lianghua 宋良华 Female Han
Zhang Zhitie 张支铁 Male Yi
Zhang Zhongwei 张中伟 Male Han
Zhang Zhenggui 张正贵 Male Han
Zhang Ning 张宁 Male Han
Zhang Zuoha 张作哈 Male Yi
Zhang Yudong 张雨东 Male Han
Zhang Guofu 张国富 Male Han
Zhang Xuezhong 张学忠 Male Han
Zhang Shuping 张树平 Male Han
Zhang Chongming 张崇明 Male Han
Zhang Beibei 张蓓蓓 Female Yi
Alai 阿来 Male Zang
Chen Wuyi 陈五一 Male Tujia
Chen Wenhua 陈文华 Male Han
Chen Jiagui 陈佳贵 Male Han
Chen Zhilin 陈智林 Male Han
Wu Bin 武斌 Female Han
Yingcuo 英措 Female Zang
Lin Hong 林红 Female Zang
Yi Minli 易敏利 Male Han
Luo Chunmei 罗春梅 Female Yi
Luo Qiang 罗强 Male Han
Luo Qinhong 罗勤宏 Male Han
Luo Yiping 罗毅平 Male Han
Shi Jun 侍俊 Male Han
Zhou Yuan 周原 Male Han
Zheng Xiaoxing 郑晓幸 Male Han
Zhao Lingying 赵玲英 Female Han
Hu Changsheng 胡昌升 Male Han
Hu Shuxiang 胡树祥 Male Han
Ke Zunhong 柯尊洪 Male Han
Hou Yiping 侯一平 Male Han
Hou Yibin 侯义斌 Male Han
Hou Xiongfei 侯雄飞 Male Han
Hou Rong 侯蓉 Female Han
Jiang Xiaoting 姜晓亭 Male Han
Luo Longsen 骆隆森 Male Han
Mo Wenxiu 莫文秀 Female Han
Xia Ji'en 夏绩恩 Male Han
Xu Xuemin 徐学民 Male Han
Gao Xianhai 高先海 Male Han
Guo Yongxiang 郭永祥 Male Han
Guo Hongmei 郭红梅 Female Han
Xi Yifang 席义方 Male Han
Tang Limin 唐利民 Male Han
Tang Qiao 唐桥 Male Han
Tang Yanzi 唐燕子 Female Han
Tu Wentao 涂文涛 Male Han
Huang Xiaoxiang 黄小祥 Male Han
Huang Shunfu 黄顺福 Male Han
Huang Yanrong 黄彦蓉 Female Han
Huang Jinsheng 黄锦生 Male Han
Cao Jiafu 曹家福 Male Han
Cui Fuhua 崔富华 Female Han
Kang Yongheng 康永恒 Male Han
Liang Xiyang 梁熙扬 Male Han
Liang Huixing 梁慧星 Male Han
Peng Xianjue 彭先觉 Male Han
Peng Yu 彭渝 Male Han
Ge Honglin 葛红林 Male Han
Jiang Jufeng 蒋巨峰 Male Han
Han Zhongxin 韩忠信 Male Han
Fu Yonglin 傅勇林 Male Han
Ton Gruochun 童若春 Female Han
Xie Kaihua 谢开华 Male Han
Xie Tianyou 谢天佑 Male Han
Lei Hongjin 雷洪金 Male Han
Jian Qin 简勤 Male Han
Liao Jikang 廖继康 Male Han
Wei Hong 魏宏 Male Han
Wei Qin 魏琴 Female Han

Guizhou[edit]

(67 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Yang 于扬 Male Han
Wang Shijie 王世杰 Male Han
Wang Siqi 王思齐 Male Han
Wang Shengjun 王胜俊 Male Han
Deng Zhihong 邓志宏 Male Miao
Shi Zongyuan 石宗源 Male Hui
Long Gang 龙刚 Male Miao
Shen Xiaoqing 申晓庆 Male Han
Ling Jihua 令计划 Male Han
Bao Kexin 包克辛 Male Han
Lü Jianjun 吕建军 Female Han
Liu Yimin 刘一民 Male Han
Liu Qiaoying 刘乔英 Female Buyei
Liu Yuankun 刘远坤 Male Miao
Sun Chengyi 孙诚谊 Male Han
Sun Yuan 孙袁 Female Han
Li Feiyue 李飞跃 Male Dong
Li Yuecheng 李月成 Male Miao
Li Min 李岷 Male Han
Yang Fengling 杨凤玲 Female Buyei
Yang Xiuxi 杨秀锡 Male Dong
Yang Guixin 杨贵新 Female Dong
Yang Hongbo 杨洪波 Female Han
Yang Xue 杨雪 Female Miao
Shu Xiaomei 束晓梅 Male Han
Xiao Yong'an 肖永安 Male Han
Wu Xiaoling 吴晓灵 Female Han
Yu Weixiang 余维祥 Male Han
Song Xinmin 张生枝 Male Han
Zhang Shengzhi 宋新民 Male Han
Zhang Jiachun 张加春 Male Sui
Chen Weidong 陈卫东 Male Han
Chen Zhong 陈中 Male Han
Chen Mingming 陈鸣明 Male Buyei
Chen Junping 陈俊平 Male Han
Chen Ping 陈萍 Female Yi
Gou Tianlin 苟天林 Male Han
Lin Shusen 林树森 Male Han
Ouyang Qiansen 欧阳黔森 Male Han
Luo Tao 罗涛 Female Buyei
Ji Keliang 季克良 Male Han
Qu Qinglin 屈庆麟 Male Han
Zhao Kezhi 赵克志 Male Han
Zhu Deguang 祝德光 Male Miao
Yao Jianxiang 姚建祥 Male Buyei
Yao Xiaoying 姚晓英 Female Han
Yao Yizhou 姚懿洲 Male Dong
Qin Rupei 秦如培 Male Han
Yuan Zhou 袁周 Male Han
Li Zhanshu 栗战书 Male Han
Gao Wanneng 高万能 Male Tujia
Guo Ziyi 郭子仪 Male Han
Tang Shili 唐世礼 Female Buyei
Tao Huabi 陶华碧 Female Han
Sang Guowei 桑国卫 Male Han
Huang Bangquan 黄榜泉 Male Buyei
Cao Hongxing 曹洪兴 Male Han
Gong Xianyong 龚贤永 Male Han
Cui Yadong 崔亚东 Male Han
Peng Boyuan 彭伯元 Male Han
Lu Zhiming 禄智明 Male Yi
Meng Qiliang 蒙启良 Male Miao
Lei Ayouduo 雷阿幼朵 Female Miao
Mu Degui 慕德贵 Male Han
Liao Guoxun 廖国勋 Male Tujia
Huo Ying 霍瑛 Female Han
Wei Yongzhu 魏永柱 Male Han

Yunan[edit]

(91 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Xiuhua 丁秀花 Female Nu
Dao Linyin 刀林荫 Female Dai
Ma Zhengshan 马正山 Male Derung
Ma Jilin 马吉林 Male Hui
Ma Ziying 马自英 Female Miao
Wang Tianhai 王田海 Male Han
Wang Junzheng 王君正 Male Han
Wang Mingquan 王明权 Male Han
Wang Minghui 王明辉 Male Han
Wang Chengcai 王承才 Male Zhuang
Wang Shufen 王树芬 Female Zang
Wang Hong 王虹 Female Yi
Wang Hailiang 王海亮 Male Han
Wang Minzheng 王敏正 Male Han
Wang Ying 王瑛 Female Bai
Wang Fumin 王富民 Male Hui
Niu Shaoyao 牛绍尧 Male Han
Deng Yonghe 邓永和 Male Yao
Shi Chunyun 石春云 Male Lhoba
Long Jiang 龙江 Male Han
Bai Fengzhi 白凤芝 Female Hani
Bai Baoxing 白保兴 Male Yi
Bai Enpei 白恩培 Male Han
Bao Bulu 包布鲁 Male Jino
Lü Yanling 吕燕玲 Female Han
Zhu Shaoming 朱绍明 Male Han
Liu Shaozhong 刘绍忠 Male Han
Mi Dongsheng 米东生 Male Han
Chamba Gyenzel 江巴吉才 Male Zang
Xu Zhiqin 许志琴 Female Han
Xu Qianfei 许前飞 Male Han
Xu Hai 许海 Male Han
Sun Chunlan 孙春兰 Female Achang
Li Yunlong 李云龙 Male Yi
Li Zhengyang 李正阳 Male Han
Li Jiheng 李纪恒 Male Han
Li Shuxian 李树仙 Female Yi
Li Peishan 李培山 Male Han
Li Fuzhen 李福珍 Female Hani
Li Jin 李瑾 Female Han
Yang Yamei 杨亚梅 Female Yi
Yang Guangcheng 杨光成 Male Baii
Yang Guangyin 杨光银 Male Yi
Yang Jinsong 杨劲松 Female Naxi
Yang Ming 杨明 Male Han
Yang Yan 杨艳 Female Deang
Yang Fusheng 杨福生 Male Hani
He Jinping 何金平 Male Baii
He Jianwen 何剑文 Male Baii
He Yong 何勇 Male Han
Yu Mayue 余麻约 Male Jingpo
Zou Ping 邹萍 Female Yi
Chen Peiping 沈培平 Male Han
Zhang Xiulan 张秀兰 Female Miao
Zhang Meilan 张美兰 Female Hani
Zhang Zulin 张祖林 Male Han
Zhang Weijian 张惟建 Male Han
Chen Jianguo 陈建国 Male Zang
Chen Qiusheng 陈秋生 Male Han
Chen Jiyan 陈继延 Female Han
Yan San 岩三 Male Blang
Luo Zhengfu 罗正富 Male Yi
Luo Bihui 罗笔晖 Female Han
Luo Chongmin 罗崇敏 Male Han
He Jichun 和继春 Female Pumi
Yue Yuesheng 岳跃生 Male Han
Zhou Zhenhai 周振海 Male Han
Meng Biguang 孟必光 Male Dai
Meng Sutie 孟苏铁 Male Han
Zhao Gang 赵刚 Male Yi
Zhao Jian 赵坚 Female Dai
Cha Zhongwang 茶忠旺 Male Yi
Hu Kangsheng 胡康生 Male Han
Duan Xingxiang 段兴祥 Male Han
Hou Xinhua 侯新华 Male Lisu
Qin Guangrong 秦光荣 Male Han
Yuan Si 袁驷 Male Han
Yan Youqiong 晏友琼 Female Han
Feng Liqiu 俸力秋 Female Dai
Xu Xiangdong 徐向东 Male Va
Xu Rongkai 徐荣凯 Male Han
Gao Jinsong 高劲松 Male Han
Gao Hong 高洪 Male Baii
Tang Shihua 唐世华 Male Lisu
Huang Wenwu 黄文武 Male Zhuang
Shang Xiaoyun 商小云 Male Han
Dong Hua 董华 Male Han
Zeng Liyan 曾立岩 Male Han
Guan Guofang 管国芳 Female Dai
Liao Zelong 廖泽龙 Male Han
Liao Xiaojun 廖晓军 Male Hanv

Tibet[edit]

(20 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Zhongli 丁仲礼 Male Han
Wang Huning 王沪宁 Male Han
Kang Jinzhong 亢进忠 Male Han
Baidan Cuomu 白丹措姆 Female Monba
Padma Choling 白玛赤林 Male Zang
Dawa Zhaxi 达娃扎西 Male Zang
Legqog 列确 Male Zang
Qiangba Puncog 向巴平措 Male Zang
Duoji Cizhu 多吉次珠 Male Zang
Sezhu 色珠 Female Zang
Awang 阿旺 Male Zang
Chen Quanguo 陈全国 Male Han
Zhao He 赵合 Male Han
Gesang Zhuoga 格桑卓嘎 Female Zang
Xiao Hong 晓红 Female Lhoba
Sazhen 萨珍 Female Zang
Weise 维色 Male Zang
Pu Bu 普布 Male Zang
Xinza Danzeng Quzha 新杂·单增曲扎 Male Zang
Gama Renqing 嘎玛仁青 Male Zang

Shaanxi[edit]

(64 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Wen 于文 Female Han
Qian Junchang 千军昌 Male Han
Make Ning 马克宁 Female Han
Wang Hui 王卉 Female Han
Wang Zhaoguo 王兆国 Male Han
Wang Hong 王宏 Male Han
Wang Xia 王侠 Female Han
Wang Qian 王茜 Female Han
Wang Yongchao 王勇超 Male Han
Wang Daofu 王道富 Male Han
Wang Lanming 王澜明 Male Han
Hu Sishe 户思社 Male Han
Shi Guilu 史贵禄 Male Han
Bai Aying 白阿莹 Male Han
Feng Yueju 冯月菊 Female Han
Feng Junping 冯钧平 Male Hui
Feng Xinzhu 冯新柱 Male Han
Hua Wei 华炜 Male Han
Liu Huilian 刘会莲 Female Han
Liu Jianshen 刘建申 Male Han
Liu Jianming 刘建明 Male Han
Liu Guisheng 刘贵生 Male Han
An Dong 安东 Male Han
Sun Yuxi 孙玉玺 Male Han
Li Dakai 李大开 Male Han
Li Jinzhu 李金柱 Male Han
Li Pengde 李朋德 Male Han
Li Heiji 李黑记 Male Han
Yang Fengqi 杨丰岐 Male Han
Yang Yongmao 杨永茂 Male Han
Yang Guanjun 杨冠军 Male Hui
He Xiaohong 何晓红 Female Han
Zhang Guangqiang 张光强 Male Han
Zhang Jinqiu 张锦秋 Female Han
Chen Fenxin 陈分新 Male Han
Chen Baogen 陈宝根 Male Han
Chen Qiang 陈强 Male Han
Zhou Weijian 周卫健 Female Han
Zheng Fenli 郑粉莉 Female Han
Qu Yajun 屈雅君 Female Han
Zhao Zhengyong 赵正永 Male Han
Zhao Yueji 赵乐际 Male Han
Zhao Jiping 赵季平 Male Han
Zhao Chao 赵超 Male Han
Zhao Xilin 赵喜林 Female Han
Hao Yue 郝跃 Male Han
Hu Weiping 胡卫平 Male Han
Hu Taiping 胡太平 Male Han
Xiang Libin 相里斌 Male Han
Zhu Zuoli 祝作利 Male Han
Jia Guiwu 贾桂武 Male Han
Jia Fuqing 贾福清 Male Han
Xu Mingzheng 徐明正 Male Han
Huang He 黄河 Male Han
Huang Teng 黄藤 Male Han
Cao Jianguo 曹建国 Male Han
Cao Lili 曹莉莉 Female Han
Cui Lintao 崔林涛 Male Han
Liang Ping 梁平 Male Han
Jiang Zhuangde 蒋庄德 Male Han
Xie Donggang 谢东钢 Male Han
Xie Jingrong 谢经荣 Male Han
Tan Yonghua 谭永华 Male Han
Xiong Qunli 熊群力 Male Han

Gansu[edit]

(45 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Yu Hongzhi 于洪志 Female Han
Ma Shaomin 马少敏 Female Hui
Ma Guangming 马光明 Male Hui
Ma Hanlan 马含岚 Female Dongxiang
Ma Xiaoqin 马晓琴 Female Bonon
Wang Sanyun 王三运 Male Han
Wang Yi 王义 Male Han
Wang Qingfen 王庆粉 Female Han
Wang Xiyu 王玺玉 Male Han
Zuo Zongguo 左宗国 Male Han
Feng Jianshen 冯健身 Male Han
Feng Hairong 冯海荣 Female Han
Bi Hongzhen 毕红珍 Female Hui
Qiao Hanrong 乔汉荣 Male Han
Liu Dajiang 刘大江 Male Han
Liu Weiping 刘伟平 Male Han
Liu Ji 刘基 Male Han
Jiang Yiman 江亦曼 Female Han
An Guofeng 安国锋 Male Yugur
Xu Wenhai 许文海 Male Han
Su Guanglin 苏广林 Male Hui
Su Suipei 苏岁佩 Female Han
Li Ningping 李宁平 Male Han
Li Jianhua 李建华 Male Han
Yang Zhiqiang 杨志强 Male Han
Wu Yuntian 吴云天 Male Han
Zhang Jinliang 张津梁 Male Han
Zhang Xusheng 张绪胜 Male Han
Zhang Jinghui 张景辉 Male Han
Lu Hao 陆浩 Male Han
Chen Jianhua 陈建华 Male Han
Chen Geng 陈耕 Male Han
Wu Weidong 武卫东 Male Han
Zhou Duoming 周多明 Male Han
Zhou Xuhong 周绪红 Male Han
Hu Hao 胡浩 Male Han
Luosang Lingzhi Duojie 洛桑灵智多杰 Male Zang
Jia Yingchun 贾迎春 Female Han
Guo Yufen 郭玉芬 Female Han
Liang Mingyuan 梁明远 Male Zang
Yu Baocai 喻宝才 Male Han
Cheng Youqing 程有清 Male Han
Wen Jiabao 温家宝 Male Han
Yu Haiyan 虞海燕 Male Han
Jiamuyang Luosang Jiumei Tudan Queji Nima 嘉木样·洛桑久美·图丹却吉尼玛 Male Zang

Qinghai[edit]

(21 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Fuhai 马福海 Male Hui
Wang Yuhu 王玉虎 Male Zang
Mao Xiaobing 毛小兵 Male Han
Zhu Mingrui 朱明瑞 Male Han
Qiao Zhengxiao 乔正孝 Male Tu
Ren Maodong 任茂东 Male Han
Hua Fuzhou 华福周 Female Han
Liu Ziqiang 刘自强 Male Han
Yan Jinhai 严金海 Male Zang
Li Chengbao 李承宝 Male Han
Song Xiuyan 宋秀岩 Female Han
Zhang Shoucheng 张守成 Female Mongol
Bai Xiuhua 拜秀花 Female Hui
Luo Yulin 骆玉林 Male Han
Luo Huining 骆惠宁 Male Han
Nuo Erde 诺尔德 Male Zang
Niang Maoxian 娘毛先 Female Zang
Jiang Shusheng 蒋树声 Male Han
Han Yongdong 韩永东 Male Salar
Cheng Su 程苏 Female Han
Qiang Wei 强卫 Male Han

Ningxia[edit]

(19 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Qizhi 马启智 Male Hui
Ma Changyi 马昌裔 Male Hui
Ma Ruiwen 马瑞文 Male Hui
Wang Zhengwei 王正伟 Male Hui
Wang Qingxi 王庆喜 Male Han
Wang Heshan 王和山 Male Han
Wang Rugui 王儒贵 Male Hui
Bai Shangcheng 白尚成 Male Hui
Lü Xinping 吕新萍 Female Han
Wu Yucai 吴玉才 Male Hui
Wu Haiying 吴海鹰 Female Hui
Wangs Hucheng 汪恕诚 Male Han
Zhang Zuoli 张作理 Male Han
Zhang Yi 张毅 Male Han
Chen Ximing 陈希明 Female Han
Chen Changzhi 陈昌智 Male Han
Chen Jianguo 陈建国 Male Han
Yuan Jinlin 袁进琳 Male Han
Xu Liqun 徐力群 Male Han

Xinjiang[edit]

(61 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Maning Zainilei 马宁·再尼勒 Male Kazak
Ma Dengfeng 马登峰 Male Hui
Wang Lequan 王乐泉 Male Han
Juaiti Yiming 巨艾提·伊明 Male Uyghur
Niu Ruji 牛汝极 Male Han
Maoken Saiyitihamuzha 毛肯·赛衣提哈木扎 Male Kazak
Ailigeng Yimingbahai 艾力更·依明巴海 Male Uyghur
Ainiwa'er Yiming 艾尼瓦尔·伊明 Male Uyghur
Aikebai'er·wufu'er 艾克拜尔·吾甫尔 Male Uyghur
Tian Wen 田文 Female Han
Shi Shaolin 史少林 Male Han
Shi Jianyong 史建勇 Male Mongol
Simayi Tieliwa'erdi 司马义·铁力瓦尔地 Male Uyghur
Ji'erla Yishamuding 吉尔拉·衣沙木丁 Male Uyghur
Dilimaolati Yibulayin 地力毛拉提·依布拉音 Male Tajik
Dalielihan Mamihan 达列力汗·马米汗 Male Kazak
Rouzi Simayi 肉孜·司马义 Male Uyghur
Ren Jidong 任积东 Male Han
Liu Zhi 刘志 Male Han
Yan Fenxin 闫汾新 Male Han
Sun Changhua 孙昌华 Male Han
Maliya Mati 玛丽亚·马提 Female Kirgiz
Mayinu'er Niyazi 玛依努尔·尼亚孜 Female Uyghur
Su Shengxin 苏胜新 Male Han
Li Zhimin 李志敏 Female Han
Li Xinming 李新明 Male Han
Yang Gang 杨刚 Male Han
Yang Qin 杨琴 Female Hui
Yang Huizhu 杨慧珠 Female Han
Chen Yan 沈岩 Male Han
Zhang Handong 张汉东 Male Han
Zhang Chunxian 张春贤 Male Han
Zhang Xin 张新 Male Han
Abudula Abasi 阿不都拉·阿巴斯 Male Tatar
Abudoureheman Yasheng 阿不都热合曼·亚生 Male Uyghur
Abudoureyimu Amiti 阿不都热依木·阿米提 Male Uyghur
Abudili'aizezi Maitinasi'er 阿布地力艾则孜·买提那斯尔 Male Uyghur
Adili Wuxiu'er 阿迪力·吾休尔 Male Uyghur
Amanbayi Dawuti 阿曼把依·达吾提 Male Kazak
Asiha'er·tu'erxun 阿斯哈尔·吐尔逊 Male Uyghur
Nu'er Baikeli 努尔·白克力 Male Uyghur
Nu'erla Ayoufu 努尔拉·阿尤甫 Male Uyghur
Nusilaiti Wajiding 努斯来提·瓦吉丁 Male Uyghur
Layisa Aliekesangdeluona 拉依萨·阿列克桑德洛娜 Female Eluosi
Dilina'er·abudula 迪丽娜尔·阿不都拉 Female Uyghur
Zhou Shengtao 周声涛 Male Han
Juma Tayi'er 居马·塔依尔 Male Uyghur
Zhao Xia 赵峡 Male Han
Halida Nu'ermaimaiti 哈丽妲·努尔买买提 Female Uzbek
Hou Xiaoqin 侯小勤 Male Han
Zulfiya Abdiqadir 祖丽菲娅·阿不都卡德尔 Female Uyghur
Yuan Ze 袁泽 Male Han
Rena Kasimu 热娜·卡斯木聂卫国 Female Uyghur
Ni Eweiguo 夏热娃娜·阿布都克依木 Male Han
Li Zhi 栗智 Male Han
Xuekelaiti Zhake'er 雪克来提·扎克尔 Female Uyghur
Cao Peixi 曹培玺 Male Han
Shohrat Zakir 雪克来提·扎克尔 Male Uyghur
Sihan Tuludaheng 斯汗·吐鲁达恒 Female Kazak
Cheng Zhenshan 程振山 Male Han
Fu Chunli 富春丽 Female Xibe

Hong Kong[edit]

(36 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ma Fung-kwok 马逢国 Male Han
Ma Ho-fai 马豪辉 Male Han
Wang Rudeng 王如登 Male Han
Wong Ying-wai (Wilfred) 王英伟 Male Han
Wong Man-kong 王敏刚 Male Han
Lo Sui-on 卢瑞安 Male Han
Ip Kwok-him 叶国谦 Male Han
Tien Puk-sun (Michael) 田北辰 Male Han
Cha May-lung (Laura) 史美伦 Female Han
Lau Pui-king 刘佩琼 Female Han
Leung Lau Yau-fun (Sophie) 梁刘柔芬 Female Han
Lau Kin-yee (Miriam) 刘健仪 Female Han
Lee Chung-tak (Joseph) 李宗德 Male Han
Yeung Yiu-chung 杨耀忠 Male Han
Ng Leung-sing 吴亮星 Male Han
Ng Ching-fai 吴清辉 Male Han
Ho Chung-tai (Raymond) 何钟泰 Male Han
Chan Chi-sze (Bernard Charnwut) 陈智思 Male Han
Fan Hsu Lai-tai (Rita) 范徐丽泰 Female Han
Lam Shun-chiu (Dennis) 林顺潮 Male Han
Law Fan Chiu-fun (Fanny) 罗范椒芬 Female Han
Lo Suk-ching 罗叔清 Male Han
Fei Fih 郑耀棠 Female Han
Cheng Yiu-tong 费斐 Male Han
Yuen Mo 袁武 Male Han
Ko Po-ling 高宝龄 Female Han
Wong Yuk-shan 黄玉山 Male Han
Wong Kwok-kin 黄国健 Male Han
Tso Wung-wai 曹宏威 Male Han
Leung Ping-chung 梁秉中 Male Han
Wen Ka-shuen (Carson) 温嘉旋 Male Han
Lui Tim-leung (Tim) 雷添良 Male Han
Choy So-yuk 蔡素玉 Female Han
Liao Cheung-kong (Martin) 廖长江 Male Han
Tam Wai-chu (Maria) 谭惠珠 Female Han
Fok Tsun-wan (Ian) 霍震寰 Male Han

Macau[edit]

(12 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Lao Ngai Leong 刘艺良 Male Han
Lau Cheok Va 刘焯华 Male Han
Lei Pui Lam 李沛霖 Male Han
Lo Po 陆波 Male Han
Chio Ngan Ieng 招银英 Female Han
Ling Hsião Yun (Paula) 林笑云 Female Han
Io Hong Meng 姚鸿明 Male Han
Ho Iat Seng 贺一诚 Male Han
Kou Hoi In 高开贤 Male Han
Chui Sai Peng (Jose) 崔世平 Male Han
Leong Iok Wa 梁玉华 Female Han
Leong Vai Tac 梁维特 Male Han

Taiwan[edit]

(13 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Kong Lingzhi 孔令智 Male Han
Zhu Taiqing 朱台青 Male Han
Wu Qiongkai 吴琼开 Male Han
He Daxin 何大欣 Male Han
Zhang Xiong 张雄 Male Han
Chen Yunying 陈云英 Female Han
Chen Jun 陈军 Female Gaoshan
Chen Qinghai 陈清海 Male Han
Chen Weiwen 陈蔚文 Male Han
Chen Yaozhong 陈耀中 Male Han
Hu Youqing 胡有清 Male Han
Liang Guoyang 梁国扬 Male Han
Wei Lihui 魏丽惠 Female Han

PLA[edit]

(265 seats)

Name Chinese Name Gender Ethnic
Ding Laihang 丁来杭 Male Han
Ding Mingde 丁明德 Male Han
Ding Xiaobing 丁晓兵 Male Han
Ding Jiye 丁继业 Male Han
Xi Hailing 习海玲 Female Han
Ma Weiming 马伟明 Male Han
Ma Jianguo 马建国 Male Han
Ma Xiangsheng 马湘生 Male Han
Ma Ruiqi 马瑞奇 Male Han
Wang Jiurong 王久荣 Male Han
Wang Shengshan 王升山 Male Han
Wang Wenrong 王文荣 Male Han
Wang Shiping 王世平 Male Han
Wang Ping 王平 Male Han
Wang Xixin 王西欣 Male Han
Wang Jianmin (Lanzhou MR) 王建民 Male Han
Wang Jianmin (Chengdu MR) 王建民 Male Han
Wang Jianjun 王建俊 Male Han
Wang Hongyao 王洪尧 Male Han
Wang Guanzhong 王冠中 Male Han
Wang Hewen 王贺文 Male Han
Wang Yong 王勇 Male Man
Wang Li 王莉 Female Han
Wang Xiaolong 王晓龙 Male Han
Wang Xiaodong 王晓东 Male Man
Wang Jitang 王继堂 Male Han
Wang Mengyun 王梦云 Male Han
Wang Qingbao 王清葆 Male Han
Wang Weishan 王维山 Male Han
Wang Weijun 王维俊 Female Han
Wang Sentai 王森泰 Male Han
Wang Hui 王辉 Male Han
Wang Qian 王谦 Male Han
Wang Dengping 王登平 Male Han
Wang Fushan 王福山 Male Han
You Haitao 尤海涛 Male Han
Ju Xiaocheng 巨孝成 Male Han
Niu Hongguang 牛红光 Male Han
Deng Wei 邓伟 Female Man
Tian Wei 田伟 Male Tujia
Ran Chongwei 冉崇伟 Male Han
Bai Yonghui 白永会 Male Han
Bai Zixing 白自兴 Male Han
Cong Rigang 丛日刚 Male Han
Feng Zhengjie 冯政杰 Male Han
Mian Fucheng 芇福成 Male Han
Lü Jun 吕峻 Male Naxi
Lü Jihong 吕继宏 Male Han
Zhu Wenyu 朱文玉 Male Han
Zhu Wenquan 朱文泉 Male Han
Zhu Qi 朱启 Male Han
Zhu Hongda 朱洪达 Male Han
Zhu Qingyi 朱清益 Male Han
Zhu Jinlin 朱锦林 Male Han
Zhu Shuguang 朱曙光 Male Han
Xiang Nanlin 向南林 Male Han
Wu Huayang 邬华扬 Male Han
Liu Jukui 刘巨魁 Male Han
Liu Dongdong 刘冬冬 Male Han
Liu Yongzhi 刘永治 Male Han
Liu Yahong 刘亚红 Male Han
Liu Weiwei 刘伟伟 Male Han
Liu Jilin 刘纪林 Male Han
Liu Jichen 刘际琛 Male Han
Liu Zhongxing 刘忠兴 Male Han
Liu Xin 刘欣 Male Han
Liu Xueyun 刘学云 Male Han
Liu Sheng 刘胜 Male Han
Liu Yong 刘勇 Male Han
Liu Zhenqi 刘振起 Male Han
Liu Xiaokun 刘晓琨 Male Han
Liu Xiaocui 刘晓翠 Female Han
Liu Lianhua 刘联华 Male Han
Liu Dingxing 刘鼎兴 Male Han
Liu Bin 刘斌 Male Han
Liu Lei 刘雷 Male Han
Liu Zhenwu 刘镇武 Male Han
Qi Sanping 齐三平 Male Han
Guan Kai 关凯 Male Han
Jiang Jianzeng 江建曾 Male Han
Jiangyong Xirao 江勇西绕 Male Zang
Tang Ziyue 汤子跃 Male Han
Xu Qiliang 许其亮 Male Han
Ruan Zhibai 阮志柏 Male Han
Sun Dafa 孙大发 Male Han
Sun Zhenglu 孙正禄 Male Han
Sun Zhongtong 孙忠同 Male Han
Rui Qingkai 芮清凯 Male Han
Su Shuyan 苏书岩 Male Han
Du Jianlin 杜建林 Male Han
Li Xiaoying 李小鹰 Female Han
Li Shaojun 李少军 Male Han
Li Changshun 李长顺 Male Han
Li Danyang 李丹阳 Female Han
Li Danni 李丹妮 Female Han
Li Yu 李玉 Male Han
Li Benqi 李本琪 Male Han
Li Lantian 李兰田 Male Han
Li Guangjin 李光金 Male Han
Li Qing'an 李庆安 Male Han
Li Zuocheng 李作成 Male Han
Li Xianfu 李贤福 Male Miao
Li Guohui 李国辉 Male Han
Li Chang 李昌 Male Han
Li Zheng 李征 Male Man
Li Jinshan 李金山 Male Han
Li Xuewen 李学文 Male Han
Li Xuezhong 李学忠 Male Han
Li Xuezhi 李学智 Male Han
Li Jianhua 李建华 Male Han
Li Zhongmin 李钟敏 Male Hui
Li Jun 李俊 Female Han
Li Jinai 李继耐 Male Han
Li Ganyuan 李乾元 Male Han
Li Dianren 李殿仁 Male Han
Yang Jigui 杨吉贵 Male Han
Yang Zhiqi 杨志琦 Male Han
Yang Guohai 杨国海 Male Han
Yang Jian 杨剑 Male Han
Yang Rongya 杨蓉娅 Female Han
Yang Deqing 杨德清 Male Han
Wu Shuangzhan 吴双战 Male Han
Wu Shengli 吴胜利 Male Han
He Xinying 何新瑛 Female Han
Yu Peijun 余培军 Male Han
Xin Rongguo 辛荣国 Male Han
Wang Yu 汪玉 Male Han
Wang Chaoqun 汪超群 Male Han
Wang Rui 汪瑞 Female Han
Song Qiwen 宋其文 Male Han
Song Shanyu 宋善玉 Male Han
Chi Wanchun 迟万春 Male Han
Zhang Wentai 张文台 Male Han
Zhang Shibo 张仕波 Male Han
Zhang Xuncai 张训才 Male Han
Zhang Huachen 张华臣 Male Han
Zhang Xiaozhong 张孝忠 Male Han
Zhang Wei 张苇 Male Han
Zhang Yueyong 张岳永 Male Han
Zhang Yulin 张育林 Male Han
Zhang Xuefeng 张学锋 Male Han
Zhang Baoshu 张宝书 Male Han
Zhang Shiming 张诗明 Male Han
Zhang Jianqi 张建启 Male Han
Zhang Jiangfei 张豇菲 Male Han
Zhang Lieying 张烈英 Male Han
Zhang Ye 张烨 Male Han
Zhang Jun 张骏 Male Han
Zhang Rui 张瑞 Male Han
Zhang Deshun 张德顺 Male Han
Chen Erxi 陈二曦 Male Han
Chen Xiaogong 陈小工 Male Han
Chen Guangming 陈光明 Male Han
Chen Xitao 陈希滔 Male Han
Chen Lin 陈林 Male Han
Chen Guotao 陈国韬 Male Han
Chen Shuwei 陈树伟 Male Han
Chen Bingde 陈炳德 Male Han
Chen Zhangyuan 陈章元 Male Han
Miao Hua 苗华 Male Han
Yuan Shijun 苑世军 Male Han
Fan Changmi 范长秘 Male Han
Lin Guangfan 林广泛 Male Han
Yue Huilai 岳惠来 Male Han
Jin Mao 金矛 Male Han
Zhou Xiaozhou 周小周 Male Han
Zhou Liangzhu 周良柱 Male Han
Zhou Bin 周斌 Male Han
Zhou Ruihua 周瑞华 Male Han
Zhou Bihua 周璧华 Female Han
Zheng Shenxia 郑申侠 Male Han
Zheng Chuanfu 郑传福 Male Han
Zheng Xican 郑喜灿 Female Han
Guanque Caidan 官却才旦 Male Zang
Fang Fenghui 房峰辉 Male Han
Zhao Keming 赵可铭 Male Han
Zhao Gang 赵刚 Male Han
Zhao Qibao 赵启宝 Male Man
Zhao Xiaoming 赵晓明 Male Han
Zhao Hui 赵辉 Male Han
Zhao Xijun 赵锡君 Male Han
Hu Xiutang 胡秀堂 Male Han
Hu Yishu 胡宜树 Male Han
Hu Yanlin 胡彦林 Male Han
Jiang Jichu 姜吉初 Male Han
Jiang Futang 姜福堂 Male Han
Qin Weijiang 秦卫江 Male Han
Qin Yu 秦雨 Male Tujia
Gui Hengshan 桂恒山 Male Han
Jia Zhengping 贾正平 Male Han
Jia Yongsheng 贾永生 Male Han
Jia Yanming 贾延明 Male Han
Jia Xiaowei 贾晓炜 Male Han
Xia Shifu 夏世富 Male Han
Xia Guofu 夏国富 Male Han
Gu Shoucheng 顾守成 Male Han
Gu Bingyue 顾炳悦 Male Man
Chai Shaoliang 柴绍良 Male Han
Qian Nanzhong 钱南忠 Male Han
Xu Caihou 徐才厚 Male Han
Xu Xiaoyan 徐小岩 Male Han
Xu Shuxiong 徐树雄 Male Han
Xu Hongmeng 徐洪猛 Male Han
Xu Genchu 徐根初 Male Han
Xu Dexue 徐德学 Male Han
Xu Lei 徐蕾 Female Han
Gao Fenglou 高凤楼 Male Han
Gao Shouwei 高守维 Male Han
Guo Shuhong 郭书红 Male Han
Guo Boxiong 郭伯雄 Male Han
Tang Wanlin 唐万林 Male Mongol
Tang Tianbiao 唐天标 Male Han
Tang Taiping 唐太平 Male Han
Tang Guoqing 唐国庆 Male Han
Tan Wenhu 谈文虎 Male Han
Huang Xiaojuan 黄晓娟 Female Han
Huang Xianzhong 黄献中 Male Han
Huang Jiaxiang 黄嘉祥 Male Han
Cao Dongchen 曹东沈 Male Han
Cao Guoqing 曹国庆 Male Han
Cao Qing 曹清 Male Han
Qi Jianguo 戚建国 Male Han
Chang Wanquan 常万全 Male Han
Cui Yuling 崔玉玲 Female Han
Cui Jinglong 崔景龙 Male Han
Fu Tinggui 符廷贵 Male Han
Yan Hongzhi 阎红志 Male Han
Yan Baojian 阎保健 Male Han
Liang Guanglie 梁光烈 Male Han
Liang Xiaojing 梁晓婧 Female Han
Kou Tie 寇铁 Male Han
Sui Mingtai 隋明太 Male Han
Peng Xiaofeng 彭小枫 Male Han
Ge Zhenfeng 葛振峰 Male Han
Dong Deyuan 董德元 Male Han
Jiang Chong'an 蒋崇安 Male Han
Han Yanlin 韩延林 Male Han
Su Yongping 粟永萍 Female Han
Su Rongsheng 粟戎生 Male Dong
Yu Linxiang 喻林祥 Male Han
Ji Shaoying 嵇绍莹 Male Han
Cheng Xiaojian 程晓健 Female Han
Jiao Honghui 焦红辉 Male Han
Shu Yutai 舒玉泰 Male Han
Zeng Zhanping 曾占平 Male Han
Zeng Qingzhu 曾庆祝 Male Han
Zeng Manjun 曾满军 Male Han
Xie Jianhua 谢建华 Male Han
Chu Hongyan 楚鸿彦 Male Han
Qiu Shanshan 裘山山 Female Han
Lei Mingqiu 雷鸣球 Male Han
Jian Shilong 简仕龙 Male Han
Bao Juntao 鲍俊涛 Male Han
Jing Zhiyuan 靖志远 Male Han
Pei Huailiang 裴怀亮 Male Han
Liao Bingsheng 廖炳生 Male Han
Liao Xilong 廖锡龙 Male Han
Sailimujiang Saidula 赛里木江·赛都拉 Male Uyghur
Tan Jing 谭晶 Female Han
Fan Daiming 樊代明 Male Han
Yan Jixiong 颜纪雄 Male Han
Mu Zhenhe 穆振河 Male Han
Wei Dongpu 魏东普 Male Han
Wei Gang 魏钢 Male Han

References[edit]

  1. ^ "代表名单". 中华人民共和国全国人民代表大会. Retrieved 14 September 2012.