Talk:Battle of Doljești and Orbic

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Is not Battle of Direptate[edit]

...he moved to the court of Vlad III Dracul and, in 1457, managed to receive 6,000 horsemen as military assistance, putting them to use in a victorious battle against Petru Aron at Doljești, near Roman. Following another lost battle at Orbic, Aron fled to Poland, while Stephen was crowned Prince...

După uciderea tatălui său Bogdan, Ștefan vine cu oaste, ajutat de Vlad Țepeș, domnul Țării Românești și după înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Doljești", la 12 aprilie și la Orbic pe 14 aprilie 1457 - merge la Suceava și pe locul ce se chema câmpia Direptății, lângă cetatea de scaun, întreabă pe toți de față, dacă le este cu voie să le fie domn. Întreaga adunare în frunte cu mitropolitul Teoctist, boieri, târgoveți, ostași și "toată țara" proclamară pe Ștefan ca domn legiuit al Moldovei în scaunul părinților și strămoșilor acestuia....

Terraflorin (talk) 17:06, 16 August 2011 (UTC)