Sepp family (publishing)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Sepp family)
Jump to: navigation, search
A map drawn by J.C. Sepp (1793)

Four generations of the Sepp family, publishers and artists were naturalists or entomologists. The Sepp company became famous for the numerous large natural history collections of plates that appeared between 1768 and 1860. They published translations from English, French and German authors on natural history, prints by Petrus Camper, an anatomist, but also some religious songs. Pieter Cramer and Caspar Stoll, also entomologists, had their works published by Sepp.

Genealogy[edit]

Christiaan Andreas Sepp[edit]

In the first generation was Christiaan Andreas Sepp (c. 1710-2 August 1775), born in Goslar, the son of a conrector, who established himself shortly in Hamburg and Göttingen,[1] but before 1739 in Amsterdam as an etcher and engraver of land and sea maps. His son, Jan Christiaan, was baptized in 1739 in the Lutheran church, like Johanna Elisabeth in 1744. In 1750 Christiaan bought a house at Rozengracht, in the Jordaan. Sepp was working from his own collection of preserved butterflies and insects wrote and illustrated Nederlandsche Insecten in English, Dutch Insects, which appeared from 1762 to 1860, the company's first long-term project. There are similarities with the work of August Johann Rösel von Rosenhof and René Antoine Ferchault de Réaumur.

Jan Christiaan Sepp[edit]

Image from Nederlandsche Vogelen by Nozeman and Sepp

His son, Jan Christiaan Sepp (11 November 1739 - 29 November 1811),[2] joined his father's business. He married in 1768 the 14-year older S. Focking, the daughter of a Dantzig paperseller. After she died in 1773 he remarried. He moved to a house at Haarlemmerstraat, which probably also served as a bookshop. All his children (11) were baptized in the Mennonite church. In 1777 he was one of the founders of Felix Meritis, a "club" where artists and scientist gathered or discussed, with an eminent building on Keizersgracht. Five years later he was a mennonite teacher on Singel.

Jan Christiaan was an engraver, etcher, bookseller, author as well as illustrator for Nederlandsche Vogelen (in English: Dutch Birds). The price for the complete set of books was 525 Dutch guilders. It must have held the record for being the most expensive book published in the Netherlands for a very long time.

Jan Sepp[edit]

Sepp brought his son Jan (18 September 1778 - 19 December 1853) [3] into the business, which then traded as J.C. Sepp en Zoon. After the death of Jan, the work continued to be published by Cornelis Sepp until 1868.[4]

Publications[edit]

A picture drawn by J.C. Sepp, (1832)
 • Houtkunde, behelzende de afbeeldingen van meest alle bekende, in- en uitlandsche houten : die tot den huis- en scheepsbouw, tot schrynwerk, werktuigen en gereedschappen, tot verwstoffen en in de geneeskunde, worden gebruikt ; op zulk eene manier, als die door de liefhebbers der natuurlyke historie, tot vermaak en nutttigheid, worden verzameld en bewaard ; met aanwyzing van derzelver afkomst, hoedanigheden en gebruik ; voorgesteld in de natuuriyke tekening en koleuren, volgens de hollandsche, hoogduitsche, engelsche, fransche en latynsche benaamingen en met uitvoerige bladwyzers verrykt. 1791
 • Nieuwe kaart van de eilanden van Groot Brittannien : behelzende de koningryken Engeland, Schotland en Ierland / volgens de laatste waarnemingen in het ligt gebragt ; C Sepp del. et sculps. 1743
 • Naauwkeurige kaart der Vereenigde Nederlanden tot opheldering der vaderlandsche historie in de zestiende eeuwe / C. Sepp delin[eavit] et fec[it]
 • Verzameling van uitlandsche en zeldzaame vogelen : benevens eenige vreemde dieren en plantgewassen, in 't engelsch naauwkeurig beschreeven en naar 't leven met kleuren afgebeeld / door G. Edwards en M. Catesby.; vervolgens, ten opzigt van de plaaten merkelyk verbeterd, in 't hoogduitsch uitgegeven door J.M. Seligmann ; thans in 't nederduitsch vertaald en met aanhaalingen van andere autheuren verrykt, door Martinus Houttuyn
 • Afbeelding der marmor soorten, volgend hunne natuurlyke koleuren naauwkeurig afgebeeld, ook met de bygevoegde Hollandsche, Hoogduitsche, Engelsche, Fransche en Latynsche benaamingen voorzien
 • Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen : of Nederlandsche insecten, naar hunne aanmerkelyke huishouding, verwonderlyke gedaantewisseling en andere wetenswaardige byzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekend, in't koper gebracht en gekleurd
 • Nederlandsche vogelen volgens hunne huishouding, aert en eigenschappen beschreeven. / Door Cornelius Nozeman ; alle naer 't leeven geheel opnieuw en naeukeurig getekend, in 't koper gebragt, en natuurlijk gekoleurd door, en onder opzicht van, Christiaan Sepp en zoon. Deel: 1. 1770. 2. 1789. 3. 1797. 4. 1809. 5. Aanhangsel [1829] [5]
 • De VII Vereenigde Nederlandsche Provinciën / naar de nieuwste meetingen naauwkeurig geteekend en in 't koper gebragt door Christiaan Sepp en Zoon 1793.
 • Nederlandsche insecten naar hunne aanmerkelijke huishouding, verwonderlijke gedaanteverwisseling, en andere wetenswaardige bijzonderheden / beschreven en afgebeeld door Jan Christiaan Sepp
 • Flora Batava / afgebeeld door en van wegens J.C. Sepp en Zoon ; beschreven door Jan Kops
 • Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas : vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden : ... / [Jan Christiaan Sepp]
 • Surinaamsche vlinders : naar het leven geteekend = Papillons de Surinam ... / [tekst J. Sepp ; tekeningen H.J. Scheller]

References[edit]

 1. ^ [1] Archived March 2, 2006, at the Wayback Machine.
 2. ^ "Jan Sepp". Genea.pedete.net. Retrieved 26 December 2014. 
 3. ^ [2] Archived December 15, 2005, at the Wayback Machine.
 4. ^ "Sphingidae of the Western Palaearctic - History". Tpittaway.tripod.com. Retrieved 26 December 2014. 
 5. ^ Digitized version of Nederlandsche Vogelen on the website of the National Library of the Netherlands

Sources[edit]

Aa, A.J. van der (1851-'57) Biografisch Woordenboek der Nederlanden. Haarlem.

External links[edit]