Talk:Aleksandar Protogerov

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
WikiProject Biography / Politics and Government (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Biography, a collaborative effort to create, develop and organize Wikipedia's articles about people. All interested editors are invited to join the project and contribute to the discussion. For instructions on how to use this banner, please refer to the documentation.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
Taskforce icon
This article is supported by the politics and government work group.
 
WikiProject Bulgaria (Rated Stub-class, Low-importance)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Bulgaria, a collaborative effort to improve the coverage of Bulgaria on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 Low  This article has been rated as Low-importance on the project's importance scale.
 

Untitled[edit]

23 февруари 1867 Охрид, днес Р. Македония Починал: 7 юни 1928 София, България

Александър Николов Протогеров е български генерал и политик. Бил е доброволец в Сръбско-българската война, член на Върховния македоно-одрински комитет, води чета по време на Горноджумайското въстание (1902) и Илинденското въстание (1903). През 1911 е избран за запасен член на Централния комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, един от организаторите на Македоно-одринско опълчение. През Първата световна война е командир на Трета пехотна бригада на Единадесета македонска дивизия, а по-късно е началник на българските войски в Моравско (Сърбия). През 1918 е комендант на София и ръководи потушаването на Владайското въстание.

След Първата световна война генерал Протогеров в отсъствието на Тодор Александров и присъствайки на преговори във Виена през 1924 г. подписва Майския манифест за сътрудничество с комунистическите партии на Балканите. Манифестът е подписан и от Петър Чаулев, като двамата се подписват и от името на Александров без последният да ги е упълномощил за това. По-късно заедно с Александров оттегля подписа си от манифеста. След убийството на Тодор Александров през август 1924 заедно с Иван Михайлов застава начело на ВМРО. Постепенно влиза в конфликт с Михайлов и е убит от сподвижици на Михайлов в 1928 година. —The preceding unsigned comment was added by Jingiby (talkcontribs) 15:39, 28 May 2007.

how can it be that he was bulgarian when there was no bulgarian state in the territory of macedonia and all the revolutionary groups have macedonian name and they never mention bulgaria. like vMro. mmtro. imro etc?89.205.2.27 (talk) 18:21, 26 October 2014 (UTC)